Hotărârea nr. 668/2003

HOTĂRÂRE privind alocare sumei de 200 milioane lei pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei internaţionale "TROFEUL CARPATI" la handbal masculin ediţia a XXXIII -a

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocare sumei de 200 milioane lei pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei internaţionale "TROFEUL CARPATI" la handbal masculin,

 ediţia a XXXIII -a

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerea domnului Olteanu Romeo - consilier municipal privind alocarea sumei de 200 milioane lei pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei internaţionale "TROFEUL CARPATI" la handbal masculin, ediţia a - XXXIII - a;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 200 milioane lei pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei internaţionale "TROFEUL CARPATI" la handbal masculin, ediţia a XXXIII -a.

            Plata se va face din cap.590234 - "Cultură - Alte acţiuni sportive şi de tineret".

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.668

din  8 decembrie 2003