Hotărârea nr. 63/2003

HOTARARE privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Iasi la Programul de promovare a Judetului Iasi "AMBASADORII IASULUI" in perioada 1.02.2003 ? 1.02.2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Iasi la Programul de promovare a Judetului Iasi "AMBASADORII IASULUI" in perioada 1.02.2003 – 1.02.2004

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.671/18.02.2003;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisiei economice;

            Avand in vedere votul necesar in vederea aprobarii H.C.L.

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 Se aproba participarea Primariei Municipiului Iasi la Programul de promovare a Judetului Iasi "AMBASADORII IASULUI" in perioada 1.02.2003 – 1.02.2004.

          Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta persoanelor interesate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                  cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.63

din 24 februarie 2003