Hotărârea nr. 62/2003

HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al CL familiei Costin Corneliu si Iulia

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al CL, familiei Costin Corneliu si Iulia

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere procesul verbal, incheiat in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi la data de 16.12.2002;

            Avand in vedere propunerea expusa in plenul sedintei Consiliului Local Iasi din 03.02.2003;

            Avand in vedere cererea nr.6084/28.01.2003 prin care dl.Costin Corneliu solicita o locuinta in Municipiul Iasi;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se repartizeaza familiei Costin Corneliu si Iulia o locuinta din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al Consiliului Local.

            Art.2 Comisia de Analiza a Solicitarilor Locative va atribui o locuinta care sa corespunda nevoilor de locuit ale familiei mentionate la art.1.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Comisiei de Analiza a Solicitarilor Locative si familiei Costin Corneliu si Iulia.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

        cons.Romeo Olteanu                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.62

din 3 februarie 2003