Hotărârea nr. 615/2003

HOTĂRÂRE privind avizarea tipurilor de construcţii speciale care nu sunt supuse impozitului pentru anul 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind avizarea tipurilor de construcţii speciale care nu sunt supuse impozitului pentru anul 2004

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Ordonanţa Guvernului nr.36/30.01.2002, art.9, alin.3, republicată, privind impozitele şi taxele locale;

Legea nr.215/2001 art.46 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere amendamentul propus de doamna Carp Petra - consilier municipal;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se avizează tipurile de construcţii speciale neimpozabile şi nemenţionate la subpct.1-19 ale pct.7 din anexa 2 la O.G.36/2002 - pentru anul 2004, în baza cererilor depuse de următorii contribuabili:

- R.A.AEROPORTUL IASI;

- S.C.COMAT S.A.IASI;

- S.C.ELECTRICA MOLDOVA S.A.;

- S.C.AUTOBUZUL S.A.;

- S.C.AGMUS S.A.;

- REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT ELECTRIC IN COMUN IASI;

- S.C.CET S.A.;

- REGIA AUTONOMA JUDETEANA APA - CANAL IASI;

- DIRECTIA DE TELECOMUNICATII IASI;

- S.C.ANTIBIOTICE S.A.;

- S.C.CERAMICA S.A.;

- S.C.ISPAT TEPRO S.A.;

- S.N.T.F.C."C.F.R.CĂLĂTORI" - REGIONALA T.F.CĂLĂTORI S.A.IASI

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.615

din 10 noiembrie 2003