Hotărârea nr. 574/2003

HOTĂRÂRE privind alocare sumei de 1.000 Euro din fondul de rezervă pentru realizarea - Proiectului - Campus Electronic - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocare sumei de 1.000 Euro din fondul de rezervă pentru realizarea  - Proiectului - Campus Electronic - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea studenţilor de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară"Ion Ionescu de la Brad"Iaşi;

            Având în vedere propunerea de susţinere financiară a realizării - Proiectului - Campus Electronic - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"Iaşi, votată în unanimitate de consilierii municipali în şedinţa ordinară din data de 10 noiembrie 2003;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 1.000 Euro din fondul de rezervă - pentru realizarea Proiectului - Campus Electronic - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Constantin Adăscăliţei                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.574

din 10 noiembrie 2003