Hotărârea nr. 551/2003

HOTĂRÂRE privind transferarea postului de consilier clasa 1 gradul superior din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Derularea Programelor Europene în cadrul Biroului Imagine Promovare Organizare Evenimente Speciale Comunicare Relaţii Publice şi O.N.G.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind transferarea postului de consilier clasa 1 gradul superior din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Derularea Programelor Europene în cadrul Biroului Imagine, Promovare, Organizare Evenimente Speciale, Comunicare, Relaţii Publice şi O.N.G.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere referatul emis de Biroul Imagine, Promovare, Organizare Evenimente Speciale, Comunicare, Relaţii Publice şi O.N.G.;

            Având în vedere prevederile art.XVI alin.2 lit.b din Legea nr.161/2003;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică Organigrama funcţiilor publice şi Statul de funcţii prin transferarea postului de consilier clasa 1 gradul superior de la Serviciul Relaţii Internaţionale şi Derularea Programelor Europene la Biroul Imagine, Promovare, Organizare Evenimente Speciale, Comunicare, Relaţii Publice şi O.N.G. şi transformarea acestui birou în serviciu în conformitate cu art.XVI alin.2 lit.b din Legea nr.161/2003.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data adoptării.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.551

din 8 octombrie 2003