Hotărârea nr. 531/2003

HOTĂRÂRE privind prelungirea traseului de tramvai nr.7 Canta - Piaţa Unirii - Tg.Cucu până în staţia Tudor Vladimirescu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea traseului de tramvai nr.7, Canta - Piaţa Unirii - Tg.Cucu până în staţia Tudor Vladimirescu

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că Regia Autonomă de Transport Electric în Comun Iaşi este regie de interes public pentru prestare de servicii subordonată Consiliului Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere Referatul de Specialitate întocmit de R.A.T.E.C.Iaşi şi contrasemnat de Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Legea nr.284/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului României nr.86/2001 privind serviciile de transport public loca de călători;

            Având în vedere Legea nr.326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale care reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se prelungeşte, cu caracter experimental, traseul de tramvai nr.7 pe itinerarul Canta - Piaţa Unirii - Tg.Cucu - Tudor Vladimirescu - Baza 3 şi retur.

            Art.2 R.A.T.E.C.Iaşi va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Adăscăliţei Constantin                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.531

din 8 octombrie 2003