Hotărârea nr. 512/2003

HOTĂRÂRE privind participarea reprezentantului municipiului Iaşi la Adunarea Generală a Ligii Oraşelor Istorice care va avea loc la Montreal Canada în perioada 6 - 8 octombrie 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind participarea reprezentantului municipiului Iaşi, la Adunarea Generală a Ligii Oraşelor Istorice, care va avea loc la Montreal, Canada,

în perioada 6 - 8 octombrie 2003

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, art.67, al.1 privind atribuţiile primarului în ceea ce priveşte reprezentarea oraşului în relaţiile cu alte autorităţi publice;

            Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

            In temeiul art.38, al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă participarea reprezentantului municipiului Iaşi, la Adunarea Generală a Ligii Oraşelor Istorice, care va avea loc la Montreal, Canada, în perioada 6 - 8 octombrie 2003.

            Art.2 Cheltuielile legate de deplasare vor fi suportate din bugetul local, din fondul alocat pentru oraşe înfrăţite, relaţii internaţionale (capitolul 72.0250).

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.Adăscăliţei Constantin                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.512

din 16 septembrie 2003