Hotărârea nr. 482/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.346/30.06.2003 privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.346/30.06.2003 privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu, o zi fără maşină!"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Relaţii Internaţionale şi Derulare Programe Europene din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se suplimentează suma aprobată conform H.C.L.nr.346/30.06.2003 privind organizarea în data de 22 septembrie 2003 a zilei"In oraşul meu, o zi fără maşină!" cu suma de 50.000.000 lei din bugetul local capitolul "alte acţiuni 72.02.20".

            Art.2 Suma de 50.000.000 lei reprezintă contravaloare diurnă de 100.000 lei/persoană pentru plata unei mese reci destinate personalului antrenat în această acţiune din cadrul Poliţiei Municipiului Iaşi, Corpului de Jandarmi Iaşi şi a Corpului Gardienilor Publici Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Neculau Constantin                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.482

din 8 septembrie 2003