Hotărârea nr. 45/2003

HOTARARE privind inlesinirile la plata a obligatiilor la bugetul local datorate de S.C.LACTIS S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind inlesinirile la plata a obligatiilor la bugetul local datorate de S.C.LACTIS S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

O.U.G.nr.40 din 8.04.2002, pentru recuperarea arieratelor bugetare;

H.G.nr.794 din 12.08.2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de- Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile art.38 si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Reducerea majorarilor de intarziere in suma de 1.004.379.811 lei reprezentand 75% din 1.568.211.332 lei si a penalitatilor de intarziere in suma de 24.599.722 lei, reprezentand 75% din 62.280.852 lei aferente impozitelor, in conditiile art.10 al.3 din O.U.G.nr.40 din 8 aprilie 2002.

            Art.2 Esalonarea la plata a debitelor, majorarilor, penalitatilor de intarziere si penalitatilor, pe o perioada de 54 de luni (cf.anexei), conform art.10 al.3 din O.U.G. nr.40 din 8 aprilie 2002 si art.1 al.6 din H.G.nr.794/2002, cu conditia achitarii obligatiilor cu termene de plata in anul curent.

 

ANEXA:

 

SCADENTA

DEBIT

MAJORARE

PENALIT.

INTIRZIERE O.G.26/2001

PENALIT.

O.G.68/1997

O.G.11/1996

Dobanzi si penalit de intarz.calculate cf.Legislatiei in vigoare

27.02.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

27.03.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

25.04.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

27.05.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

27.06.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

28.07.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

27.08.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

26.09.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

27.10.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

27.11.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

24.12.2003

20322490

10441325

697799

339098

 

27.01.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.02.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

26.03.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.04.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.05.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

25.06.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.07.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.08.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.09.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.10.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

26.11.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.12.2004

20322490

10441325

697799

339098

 

27.01.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

25.02.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

25.03.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.04.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.05.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.06.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.07.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

26.08.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.09.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.10.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

25.11.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.12.2005

20322490

10441325

697799

339098

 

27.01.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.02.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.03.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.04.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.05.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.06.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.07.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.08.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.09.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.10.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.11.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.12.2006

20322490

10441325

697799

339098

 

27.01.2007

20322490

10441325

697799

339098

 

27.02.2007

20322490

10441325

697799

339098

 

27.03.2007

20322490

10441325

697799

339098

 

27.04.2007

20322490

10441325

697799

339098

 

27.05.2007

20322490

10441325

697799

339098

 

27.06.2007

20322490

10441325

697799

339098

 

27.07.2007

20322490

10441325

697799

339098

 

TOTAL

1097414446

563831521

37681130

18311277

 

 

            Aceste facilitati se acorda cu obligatia achitarii garantiei stabilite in suma de 63.601.424 lei (respectiv 2 rate lunare) in termen de 60 zile de la data aprobarii cererii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.45

din 3 februarie 2003