Hotărârea nr. 43/2003

HOTARARE privind esalonarea la plata a impzitelor si taxelor locale precum si scutirea si reducerea la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC NICOLINA SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind esalonarea la plata a impzitelor si taxelor locale precum si scutirea si reducerea la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC NICOLINA SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

Legea nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii:

Hotararea Guvernului Romaniei nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii;

            Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de:- Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere amendamentul potrivit caruia vor fi scutite numai penalitatile si majorarile de intarziere nu si debitele;

            In conformitate cu prevederile art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Scutirea la plata a majorarilor de intarziere in suma de 2.026.540.752 lei reprezentand majorarile calculate pana la data de 31.12.2001.

            Art.2 Scutirea la plata a sumei de 26.143.787 lei reprezentand penalitati de intarziere calculate pana la 31.12.2001 conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

            Art.3 Esalonarea la plata pe o perioada de 36 luni, a debitelor restante la 31.12.2001 in suma de 1.713.290.727 lei si cele aferente trim.1 si 2 ale anului 2002 in suma totala de 470.783.396 lei cu majorari de intarziere aferente de 32.956.779 lei si penalitati de intarziere de 5.885.109 lei conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

Inlesnirile acordate isi pierd valabilitatea in conditiile in care nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor si in conditiile in care societatea comerciala nu isi achita la scadenta obligatiile curente ale fiecarui an fiscal asa cum prevede Legea nr.137/2002.

 

ANEXA 1

 

DATA

PENALITATI CONFORM

O.G.26/2001

MAJORARI AFERENTE LA 31.12.2001

31.12.2001

26143787

2026540752

TOTAL

26143787

2056540752

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

Nr.

crt.

Data platii

Debit

2.237.062.496 lei

Majorari si penalitati

38841888

lei

Dobanzi si pen.de intarz.calc.conf.legisl.in vigoare

1

27.12.2002

62140625

1078942

 

2

28.01.2003

62140625

1078942

 

3

28.02.2003

62140625

1078942

 

4

28.03.2003

62140625

1078942

 

5

28.04.2003

62140625

1078942

 

6

27.05.2003

62140625

1078942

 

7

28.06.2003

62140625

1078942

 

8

28.07.2003

62140625

1078942

 

9

26.08.2003

62140625

1078942

 

10

28.09.2003

62140625

1078942

 

11

28.10.2003

62140625

1078942

 

12

24.11.2003

62140625

1078942

 

13

28.12.2004

62140625

1078942

 

14

27.01.2004

62140625

1078942

 

15

26.02.2004

62140625

1078942

 

16

28.03.2004

62140625

1078942

 

17

28.04.2004

62140625

1078942

 

18

28.05.2004

62140625

1078942

 

19

28.06.2004

62140625

1078942

 

20

27.07.2004

62140625

1078942

 

21

28.08.2004

62140625

1078942

 

22

28.09.2004

62140625

1078942

 

23

26.10.2004

62140625

1078942

 

24

28.11.2004

62140625

1078942

 

25

28.12.2004

62140625

1078942

 

26

28.01.2005

62140625

1078942

 

27

28.02.2005

62140625

1078942

 

28

28.03.2005

62140625

1078942

 

29

27.04.2005

62140625

1078942

 

30

28.05.2005

62140625

1078942

 

31

28.06.2005

62140625

1078942

 

32

26.07.2005

62140625

1078942

 

33

26.08.2005

62140625

1078942

 

34

28.09.2005

62140625

1078942

 

35

28.10.2005

62140625

1078942

 

36

28.11.2005

62140625

1078918

 

 

TOTAL

2237062496

38841888

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.43

din 3 februarie 2003