Hotărârea nr. 414/2003

HOTARARE privind respingerea proiectului de revocare a H.C.L. nr.68/2003 si a H.C.L. nr.69/2003 si completarea H.C.L. nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 2200 mp. situat in Iasi la intersectia strazilor Strapungere Silvestru si Octav Bancila trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si aprobarea concesionarii acestui teren prin licitatie publica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind  respingerea proiectului de revocare a  H.C.L. nr.68/2003 si a H.C.L. nr.69/2003 si completarea H.C.L. nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 2200 mp. situat in Iasi la intersectia strazilor Strapungere Silvestru si Octav Bancila , trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi, precum si aprobarea concesionarii acestui teren prin licitatie publica

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere propunerea de respingere aprobata in unanimitate in cadrul sedintei Consiliului Local;

            Avand in vedere propunerea de respingere a comisiilor de specialitate;

            In temeiul art.46 din Legea 215/2001 privind  administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se respinge proiectul de revocare a  HCL nr.68/2003 si a HCL nr.69/2003 si completarea HCL nr.140/31.03.2003, cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 2200 mp. situat in Iasi la intersectia strazilor Strapungere Silvestru si Octav Bancila, trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi, precum si aprobarea concesionarii acestui teren prin licitatie publica.

          Art.2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei de Urbanism pentru luare la cunostinta.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                  SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                         cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.414

din 28 iulie 2003