Hotărârea nr. 395/2003

HOTARARE privind suplimentarea cu un post de asistent social al Organigramei si a Statului de Functii ale Centrului de Ingrijire si Asistenta Sf.Imp.Constantin si Elena Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind suplimentarea cu un post de asistent social al Organigramei si a Statului de Functii ale Centrului de Ingrijire si Asistenta Sf.Imp.Constantin si Elena Iasi

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            Avand in vedere referatul nr.36842/2.06.2003 emis de Centrul de Ingrijire si Asistenta Iasi;

            Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.37/3.02.2003, privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2003 la Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf.Imp. Constantin si Elena Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia Economico-Financiara;

            In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba suplimentarea cu un post de asistent social a Organigramei si a Statului de Functii ale Centrului de Ingrijire si Asistenta Sf.Imp.Constantin si Elena Iasi.

            Persoana angajata pe acest post isi va desfasura activitatea in cadrul Centrului indeplinind atributii specifice postului.

          Art.2 - Persoana angajata pe acest post va fi platita din fondul de salarii al C.I.A. Iasi, care se suplimenteaza in acest scop cu suma de 30.000.000 lei.

          Art.3 - Organigrama si Statul de Functii ale Centrului de Ingrijire si Asistenta Iasi vor fi modificate corespunzator.

          Art.4 - Prezenta hotarare intra in vigoare cu data adoptarii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                 SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                                                          cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.395

din 28 iulie 2003