Hotărârea nr. 388/2003

HOTARARE privind folosinta gratuita asupra spatiului aferent Postului de Transformare la obiectivul - Piata agroalimentara Hala Centrala Iasi -

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind folosinta gratuita asupra spatiului aferent Postului de Transformare la obiectivul “Piata agroalimentara Hala Centrala Iasi”

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

 

            In baza referatului de specialitate nr.42808/26.06.2003 intocmit de serviciul Investitii privind folosinta gratuita asupra spatiului aferent Postului de Transformare Electric la obiectivul “Piata agroalimentara Hala Centrala Iasi”

            Avand in vedere reglementarile interne a hotararii Consiliului de administratie a S.C. Electrica S.A';

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia Economico-Financiara;

            Avand in vedere avizul de racordare nr.40 M/28.05.2003 emis de S.C. FDFEE Electrica Moldova S.A;

HOTARASTE:

 

          Art.1 - Se aproba utilizarea gratuita a spatiului aferent Postului de Transformare electric apartinand obiectivului “Piata agroalimentara Hala Centrala Iasi” de catre Societatea de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Iasi.

          Art.2 - Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati si adusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              SECRETAR,

 cons.Constantin Neculau                                                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.388

din 28 iulie 2003