Hotărârea nr. 386/2003

HOTARARE privind aprobarea progamului de transport al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi in perioada 01.07.2003 - 15.09.2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea progamului de transport al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi in perioada 01.07.2003 - 15.09.2003

 

            Consiliul local al Municipiului Iasi;

 

                Avand in vedere scaderea semnificativa a numarului de calatori in mijloacele de transport in comun in perioada sezonului estival datorita vacantei;

                Avand in vedere Legea nr.15/07.08.1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;

                Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori aprobata prin Legea nr.284/15.04.2002;

                Avand in vedere ca Regia Autonoma de Transport Electric in comun Iasi este regie de interes public pentru prestare servicii subordonata Consiliului Local Municipal Iasi;

                Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia Economico-Financiara;

                In conformitate cu art.38 si art.46 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata;

            HOTARASTE:

 

            Art.1 - Se proba Programul de transport al RATEC Iasi pe perioada 01.07.2003 - 15.09.2003;

            Art.2 - Programul de transport RATEC Iasi anexat face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 - RATEC Iasi va duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                               SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                                                         cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.386

din 28 iulie 2003