Hotărârea nr. 381/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Biserica Ortodoxa - Sf.Arhidiacon Stefan din str.Gradinari nr.26 Iasi Schimbare de regulament P.U.G. - UTR - AI 2a-zona activitati industriale in LC1- functiuni locuinte biserica

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Biserica Ortodoxa - Sf.Arhidiacon Stefan din str.Gradinari nr.26 Iasi

Schimbare de regulament P.U.G. –UTR – AI 2a-zona activitati industriale in LC1- functiuni locuinte, biserica

 

            Consiliul Local Municipal Iasi;

 

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.547/18.03.2002 precum si avizul Comisie de Urbansim din data de 8.11.2002 – privind PUD –ul "Construire Biserica Ortodoxa Sf.Arhidiacon Stefan din str.Gradinari nr.26 – Iasi.

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de Serviciul de Arhitectura si Urbanism ;

            Avand in vedere prevederile art.62, alin. "e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile Ordinului nr.176/16.08.2000 – Metodologiei de Elaborare PUZ si continut cadru al PUD – GM –010-2000;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia Amenajarea Teritoriului si Urbanism;

            In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1. – Se aproba PUD pentru construire Biserica Ordotoxa Sf.Arhidiacon Stefan din str.Gradinari nr. 26  Iasi.

            Art.2 – Se aproba Schimbarea de Regulament P.U.G. – UTR –AI2a- industriale in LC 1 – functiuni locuinte, biserica.

            Art.3. – Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile  prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                      SECRETAR,

   cons.Constantin Neculau                                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.381

din 28 iulie 2003