Hotărârea nr. 38/2003

HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de SC MOLDIFCA SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de

SC MOLDIFCA SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

            Legea nr.189 din 1998 privind finantele publice locale;

            O.U.G.nr.40 din 8 aprilie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare;

            HG nr.794 din 12 august 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea de la plata a sumei de 322.371.486 lei, reprezentand majorari de intarziere si penalitati de intarziere, aferente debitului restant de la data de31 decembrie 2001, calculate pana la data de 8 aprilie 2002, in conditiile art.12 din O.U.G.nr.40/2002, conform Anexei 1 la prezenta hotarare.

 

DENUMIRE

MAJORARI

8.04.2002

PENALITATI

8.04.2002

 

IMPOZIT CLADIRI

12304334

584619

TAXA AUTO

277643056

6814095

IMPOZIT TEREN

23774815

1250567

TOTAL

313722205

8649281

 

            Art.2 Esalonarea la plata pentru o perioada de 36 luni a debitului de 172.188.280 lei obligatiile la bugetul local, restante la data de 31 decembrie 2001, a majorarilor de intarziere de 58.545.011 lei ramase de achitat dupa acordarea facilitatii mentionate mai sus, calculate de la data de 09.04.2002 pana la data de 31.12.2002 si a penalitatilor de intarziere de 10.164.065 lei, calculate inclusiv pentru luna decembrie 2002, cu conditia achitarii a 30% din obligatiile bugetare restante la 31 decembrie 2001 pana la data aprobarii cererii de catre Consiliul Local Municipal Iasi, in conformitate cu art.12 din O.U.G.nr.40/2002, conform Anexei 2 la prezenta hotarare.

 

Data scadentei

Debit

634.707.147 lei

Majorari intarziere calculate de la 9.04. la 31.12.2002

346.204.928 lei

Penalitatii intarziere

33.017.775

Dobanzi si penalitati de intarziere calculate conform legislatiei in vigoare

27.02.2003

17630754

9616804

917160

 

27.03.2003

17630754

9616804

917160

 

25.04.2003

17630754

9616804

917160

 

27.05.2003

17630754

9616804

917160

 

26.06.2003

17630754

9616804

917160

 

28.07.2003

17630754

9616804

917160

 

27.08.2003

17630754

9616804

917160

 

26.09.2003

17630754

9616804

917160

 

27.10.2003

17630754

9616804

917160

 

27.11.2003

17630754

9616804

917160

 

24.12.2003

17630754

9616804

917160

 

27.01.2004

17630754

9616804

917160

 

27.02.2004

17630754

9616804

917160

 

26.03.2004

17630754

9616804

917160

 

27.04.2004

17630754

9616804

917160

 

27.05.2004

17630754

9616804

917160

 

25.06.2004

17630754

9616804

917160

 

27.07.2004

17630754

9616804

917160

 

27.08.2004

17630754

9616804

917160

 

27.09.2004

17630754

9616804

917160

 

27.10.2004

17630754

9616804

917160

 

26.11.2004

17630754

9616804

917160

 

27.12.2004

17630754

9616804

917160

 

27.01.2005

17630754

9616804

917160

 

25.02.2005

17630754

9616804

917160

 

25.03.2005

17630754

9616804

917160

 

27.04.2005

17630754

9616804

917160

 

27.05.2005

17630754

9616804

917160

 

27.06.2005

17630754

9616804

917160

 

27.07.2005

17630754

9616804

917160

 

26.08.2005

17630754

9616804

917160

 

27.09.2005

17630754

9616804

917160

 

27.10.2005

17630754

9616804

917160

 

25.11.2005

17630754

9616804

917160

 

27.12.2005

17630754

9616804

917160

 

27.01.2006

17630754

9616804

917160

 

TOTAL

634707147

346204928

33017775

 

 

            Aceste facilitati se acorda cu obligatia achitarii garantiei stabilite in suma de 56.466.912 lei (respectiv 2 rate lunare) in termen de 60 zile de la data aprobarii cererii si a debitelor curente anuale stabilite conform legislatiei in vigoare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.38

din 3 februarie 2003