Hotărârea nr. 368/2003

HOTARARE privind analizarea unor situatii speciale a familiilor Calamanciuc Gheorghe Hodeniuc Ilie Cadar Petrica si Rosu Angelica in vederea atribuirii unor locuinte din fondul locativ de stat din patrimoniul privat al CL sau sociale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind analizarea unor situatii speciale a familiilor Calamanciuc Gheorghe, Hodeniuc Ilie, Cadar Petrica si Rosu Angelica in vederea atribuirii unor locuinte din fondul locativ de stat, din patrimoniul privat al CL sau sociale

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere procesul verbal, incheiat in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi la data de 16.12.2002;

            Avand in vedere cererile nr.1919,6247,7178/2003 catre Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere anchetele sociale intocmite de Serviciul Ajutor Social, Facilitati, Gratuitati, pentru familiile Calamanciuc Gheorghe, Hodeniuc Ilie, Cadar Petrica si Rosu Angelica;

            Avand in vedere referatul de specialitate nr.12411/24.06.2003, intocmit de DAPPP;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se repartizeaza familiilor din Anexa 1, o locuinta din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al Consiliului Local;

            Art.2 Comisia de analiza a solicitarilor Locative va atribui familiilor nominalizate in Anexa nr.1, locuinte care sa corespunda nevoilor de locuit;

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Comisiei de Analiza a Solicitarilor Locative si familiilor nominalizate.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.368

din 30 iunie 2003