Hotărârea nr. 363/2003

HOTARARE privind aprobarea asistentei financiare nerambursabile pentru furnizarea de tramvaie second - hand din partea Secretariatului de Stat pentru Relatii Economice (SECO) Berna - Elvetia catre orasul Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea asistentei financiare nerambursabile pentru furnizarea de tramvaie second – hand din partea Secretariatului de Stat pentru Relatii Economice (SECO), Berna – Elvetia catre orasul Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            In vederea imbunatatirii transportului electric din municipiul Iasi, ca mijloc economic si ecologic;

            Avand in vedere buna cooperare intre orasul Berna – Elvetia si orasul Iasi;

            Avand in vedere "Acordul de Cooperare incheiat intre Guvernul Confederatiei Elvetiene si Guvernul Romaniei privind acordarea de asistenta financiara" semnat la Bucuresti in data de 26 noiembrie 1992, modificat pe 17 aprilie 1996 si 14 decembrie 2001;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In temeiul art.46, aliniatul (1) Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba asistenta financiara nerambursabila pentru furnizarea de tramvaie second – hand din partea Secretariatului de Stat pentru Relatii Economice (SECO), Berna – Elvetia catre orasul Iasi.

            Art.2 Se aproba forma contractului ce se va incheia intre Secretariatul de Stat pentru Relatii Economice (SECO), Berna – Elvetia si orasul Iasi, prezentat in anexa.

            Art.3 Se imputerniceste Primarul Municipiului Iasi si Directorul general al RATEC Iasi in vederea semnarii contractului.

            Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati in vedere aducerii la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Constantin Neculau                          cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.363

din 30 iunie 2003