Hotărârea nr. 35/2003

HOTARARE,privind aprobarea Organigramei,Statului de functii a Cantinei de Ajutor Social Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Organigramei, Statului de functii a Cantinei de Ajutor Social Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate al Cantinei de Ajutor Social;

            Avand in vedere Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social prin care reglementeaza prestarea serviciilor sociale gratuite sau contracost persoanelor aflate in situatii economico – sociale sau medicale deosebite;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu art.71 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba organigrama si statul de functii la Cantina de Ajutor Social pentru anul 2003.

            Art.2 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 01.01.2003.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.35

din 3 februarie 2003