Hotărârea nr. 343/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabilul Bejan Dumiru din Iasi str.Dealul Zorilor nr.7

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

 

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, precum si esalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante, pentru contribuabilul Bejan Dumiru din Iasi,

str.Dealul Zorilor nr.7

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere:

Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.40/28.03.2002 si H.G.nr.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Iasi;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere aferente terenului in suma de 6.127.571 lei si a penalitatilor in suma de 684.786 lei

- scutire la plata majorarilor de intarziere aferente cladirii in suma de 241.948 lei si a penalitatii in suma de 24.457 lei.

Perioada 15.09.2000 – 05.06.2003     Majorari aferente 6.369.519 lei

                                                            Penalitati de intarziere 709.243 lei

 

            Art.2 Esalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante in suma de 9.376.403 lei, conform anexei 1.

 

Data Scadentei

Debit

Majorari de intarziere Cf.H.G.1513/2002 de 0,06% pe zi

15.07.2003

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.08.2003

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.09.2003

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.10.2003

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.11.2003

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.12.2003

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.01.2004

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.02.2004

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.03.2004

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.04.2004

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.05.2004

781370

Maj.Cf.H.G.1513/2002

15.06.2004

781333

Maj.Cf.H.G.1513/2002

 

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.343

din 30 iunie 2003