Hotărârea nr. 34/2003

HOTARARE privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a unor spatii cu alta destinatie decat locuinta de catre Fundatia Romana de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a unor spatii cu alta destinatie decat locuinta de catre Fundatia Romana de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul nr.604/17.01.2002 al Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere H.C.L.nr.114/15.06.1998 si H.C.L. nr.38/26.02.2001;

            Avand in vedere solicitarea nr.511/15.01.2002 a Fundatiei "Mihai Viteazul";

            In conformitate cu prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba prelungirea termenului de folosinta a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta situate in Iasi, str.Arcu nr.5, parter, B-dul Tudor Vladimirescu nr.38, parter si Splai Bahlui nr.22, parter de catre Fundatia Romana de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul" pentru perioada determinata de 2 ani.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata la D.A.P.P.P. si Fundatiei "Mihai Viteazul".

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

cons.Constantin Adascalitei                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.34

din 28 ianuarie 2002