Hotărârea nr. 323/2003

HOTARARE privind propunerea unor denumiri de strazi in zona Bucium Centrala Copou si Pacurari

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind propunerea unor denumiri de strazi in zona

Bucium, Centrala, Copou si Pacurari

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciului Urbanism:

            Tinand cont de prevederile Legii nr.215/2001 - art.38, alin.2, lit.U si Legea nr.48/2003, art.3, alin.1;

            In baza prevederilor PUG de extindere a intravilanului aprobat prin HCL nr.136/09.08.1999;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1  Se aproba urmatoarele denumiri de strazi conform planselor anexate:

1.Soseaua Bucium in continuare pana la limita intravilanului DN kmO;

2.Strada Greierul in continuare pana la intersectia cu strada Carabus;

3.Strada Furnica din strada Libelula pana la intersectia cu strada Carabus;

4.Stradela Libelula din soseaua Bucium pana la limita intravilanului;

5.Stradela Carabus din soseaua Bucium pana la limita intravilanului;

6.Strada Dealul Bucium in continuare pana la aprobarea intravilanului extins prin PUZ;

7.Strada Livezi cuprinsa intre Dealul Bucium si strada Verde;

8.Strada Verde cuprinsa intre strada Dealul Bucium si stradela Fluieras;

9.Strada Plugari cuprinsa intre strada Verde si stradela Plugari;

10.Strada Teascului cuprinsa intre strada Dealul Bucium si Stradela Fluieras;

11.Strada Mioarelor cuprinsa intre strada Dealul Bucium si Strada Teascului;

12.Stradela Carutas cuprinsa intre strada Dealul Bucium si Strada Livezi;

13.Stradela Livezi cuprinsa intre strada Dealul Bucium si Strada Livezi;

14.Stradela Raiului cuprinsa intre strada Dealul Bucium si strada Livezi;

15.Stradela Verde cuprinsa intre strada Verde si strada Teascului;

16.Stradela Plugari cuprinsa intre strada Verde si strada Teascului;

17.Stradela Corbului cuprinsa intre strada Teascului si strada Verde;

18.Stradela Fluieras cuprinsa intre strada Verde si strada Teascului;

19.Strada Ion Campineanu cuprinsa intre limita admisa prin PUZ si strada Eugen Statescu;

20.Strada Eugen Statescu cuprinsa intre strada Gheorghe Vernescu si strada Alexandru Cernat;

21.Str.Gheorghe Vernescu cuprinsa intre strada Eugen Statescu si paraul Vamasoaia;

22.Strada Alexandru Cernat cuprinsa intre strada Eugen Statescu si str.Ion Campineanu;

23.Aleea Mestecenilor cuprinsa intre strada Gh.Vernescu si strada Al.Cernat;

24.Aleea Pinilor cuprinsa intre strada Gh.Vernescu si strada Al.Cernat;

25.Aleea Teilor cuprinsa intre strada Gh.Vernescu si strada Al.Cernat;

26.Aleea Castanilor cuprinsa intre strada Gh.Vernescu si strada Al.Cernat;

27.Aleea Salcamilor cuprinsa intre strada Gh.Vernescu si strada Al.Cernat.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                            SECRETAR,

    cons.Constantin Neculau                           cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.323

din 30 iunie 2003