Hotărârea nr. 313/2003

HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier municipal al domnului LEONTE TUDOR

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind incetarea mandatului de consilier municipal

al domnului LEONTE TUDOR  

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere demisia domnului LEONTE TUDOR din functia de consilier municipal;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.161/2003;

            In temeiul art.46, art.60 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            ARTICOL UNIC: Mandatul de consilier municipal al domnului LEONTE TUDOR inceteaza.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.313

din 30 iunie 2003