Hotărârea nr. 312/2003

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului PETRESCU P. OCTAVIAN

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

 

privind validarea mandatului de consilier municipal

al domnului PETRESCU P. OCTAVIAN 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa Partidului Social Democrat din Romania;

            Avand in vedere procesul verbal intocmit de Comisia de validare;

            In temeiul art.32, art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            ARTICOL UNIC: Se valideaza mandatul de consilier municipal al domnului PETRESCU P. CTAVIAN. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.314

din 30 iunie 2003