Hotărârea nr. 308/2003

HOTARARE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului STANESCU C. BOGDAN

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind validarea mandatului de consilier municipal

al domnului STANESCU C. BOGDAN 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa Partidului Democrat;

            Avand in vedere procesul verbal intocmit de Comisia de validare;

            In temeiul art.32, art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            ARTICOL UNIC: Se valideaza mandatul de consilier municipal al domnului STANESCU C. BOGDAN.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.308

din 30 iunie 2003