Hotărârea nr. 307/2003

HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind incetarea mandatului de consilier municipal

al domnului NICHITA GHEORGHE  

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Av=nd in vedere demisia domnului NICHITA GHEORGHE din functia de consilier municipal si optiunea pentru functia de VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI;

            Av=nd in vedere prevederile Legii nr.161/2003;

            In temeiul art.46, art.60 din Legea nr.215/2001 privind administratia public\ local\;

 

HOTARASTE:

 

            ARTICOL UNIC: Mandatul de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE inceteaz\.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

  cons.Constantin Neculau                             cons.jr.L\cr\mioara Vernica

 

 

Nr.307

din 30 iunie 2003