Hotărârea nr. 306/2003

HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.148 din 27 iunie 2000 - privind stabilirea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

 

privind modificarea H.C.L.nr.148 din 27 iunie 2000 – privind stabilirea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand `n vedere propunerile din sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal Iasi din data de 30 iunie 2003;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2003 – privind administratia publica locala;

 

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se modifica art.1 din H.C.L.nr.148 din 27 iunie 2000, dupa cum urmeaza:

"Se `nlocuieste domnul Leonte Tudor cu doamna Carp Petra ca membru `n cadrul Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi".

            Art.2 Comisia de validare astfel constituita functioneaza pe `ntreaga durata a mandatului Consiliului Local al Municipiului Iasi.

 

Nr.306

din 30 iunie 2003