Hotărârea nr. 303/2003

HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local familiei REDINCIUC MIHAI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARARE

privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local, familiei REDINCIUC MIHAI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere procesul – verbal, incheiat in plenul sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi la data de 16.12.2002;

            Avand in vedere propunerea expusa in plenul sedintei Consiliului Local Iasi din 30.05.2003;

            Avand in vedere ancheta sociala nr.17230/12.03.2003, intocmita de Serviciul Ajutor Social, Facilitati Gratuitati, pentru familia REDINCIUC MIHAI;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.315/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se repartizeaza familiei REDINCIUC MIHAI, o locuinta din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al Consiliului Local.

            Art.2 Comisia de Analiza a Solicitarilor Locative va atribui o locuinta care sa corespunda nevoilor de locuit ale familiei mentionate la art.1.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Comisiei de Analiza a Solicitarilor Locative si familiei REDINCIUC MIHAI.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.303

din 30 mai 2003