Hotărârea nr. 292/2003

HOTARARE privind stabilirea taxelor si impozitelor locale amenzilor si a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iasi in anul 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind stabilirea taxelor si impozitelor locale, amenzilor si a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iasi in anul 2004

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

- prevederile art.73 din Ordonanta Guvernului nr.36/2002, republicata, privind impozitele si taxele locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            ~n baza art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Incepand cu 01 ianuarie 2004, impozitele si taxele locale stabilite in sume fixe, valorile impozabile prevazute in anexele din Ordonanta Guvernului nr.36/2002, republicata, taxele speciale stabilite prin Hotararile Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si amenzile aplicate se stabilesc conform anexelor 1-13 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Incepand cu 01 ianuarie 2004, nivelurile actualizate pentru anul 2003 ale taxelor judiciare de timbru, taxelor de timbru pentru activitatea notariala si ale taxelor extrajudiciare de timbru prevazute in Anexa I din Hotararea Guvernului 1278/2002 se indexeaza, prin Hotarare de Guvern, cu rata inflatiei prognozata pentru anul urmator, conform art.67 din Ordonanta Guvernului 36/2002, republicata.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata:

- Primarul Municipiul Iasi;

- Prefectului Judetului Iasi;

- Directiei Finantelor Publice Locale a Municipiului Iasi;

- Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

- Directiei Juridice;

- Serviciului de Arhitectura si Urbanism;

- Serviciului de Gospodarie Comunala;

- Directiei Piete;

- Serviciului de Stare Civila;

- Biroului Registru Agricol;

- Directia Tehnica;

- Serviciul Privatizare;

- Inspectoratul de Protectie Civila

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

     cons.Nichita Gheorghe                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.292

din 30 mai 2003

 


ANEXA 1

 

Impozite, taxe si contraventii persoane fizice

 

Nr.crt.

Denumire

Valoarea aprobata 2003

Valoarea propusa 2004

I.

Impozit pe teren intravilan

Zona A 4900 lei/mp

Indexata cu indicele de inflatie

Zona B 3700 lei/mp

Zona C 2500 lei/mp

Zona D 1200 lei/mp

                                                                                                                                                                                   Lei/mp

Nr.crt.

Categoria de folosinta

-teren extravilan-

Valoarea pe 2003

Valoarea propusa 2004

1

Terenuri cu constructii

50

Indexata cu indicele de inflatie

2

Arabil

75

3

Pasuni

60

4

Fanete

60

5

Vii

125

6

Livezi

150

7

Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera

75

8

Terenuri cu ape

40

9

Drumuri si cai ferate

*

10

Terenuri neproductive

*

 

Nr.crt.

Denumire

2003

(baza de calcul)

 

Valoarea impozabila propusa pe 2004 (lei/mp)

II.

Impozit pe cladire

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire (condirtii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire (condirtii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, electrice, incalzire

1. Impozit pe cladiri persoane fizice

a) cu pereti sau cadre din beton armat

5.300.000

3.100.000

Indexata cu indicele de inflatie

Indexata cu indicele de inflatie

b) cu pereti din caramida naturala sau din alte materiale fara cadre din beton armat

5.300.000

3.100.000

c) cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare

1.400.000

900.000

2. Constructii anexe situate inafara corpului principal al cladirii

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton sau din alte materiale asemanatoare

900.000

800.000

Indexata cu indicele de inflatie

Indexata cu indicele de inflatie

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, paianta, valatuci, etc.

500.000

300.000

 


 


Nr.crt.

Denumire

Valoare aprobata 2003

Valoarea propusa 2004

III.

Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica

a) autoturisme cu capacitatea cilindrica pana la 2.000 cmc, inclusiv

65.042

lei/cmc sau fractionar

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) autoturisme cu capacitate cilindrica peste 2000 cmc

72.000

lei/cmc sau fractionar

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

c) autobuze, autocare, microbuze

130.083

lei/cmc sau fractionar

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

d) Autovehicule de pana la 12 tone, inclusiv

151.763

lei/cmc sau fractionar

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

e) tractoare inmatriculate

86.723

lei/cmc sau fractionar

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

f) motociclete, motorete si scutere

32.520

lei/cmc sau fractionar

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

Pentru remorci, semiremorci si rulote

-                  pana la 1 tona, inclusiv

-                  intre 1-3 tone, inclusiv

-                  intre 3-5 tone, inclusiv

-                  peste 5 tone

65.042 lei/an

216.805 lei/an

325.207 lei/an

411.930 lei/an

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone: anul 2003

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in tone)

Taxa (lei/an/autovehicul)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau in echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Valoarea propusa pentru 2004

1. Autovehicule cu 2 axe si cumasa:

a) peste 12 tone dar nu mai mult de 13 tone

1.000.000

1.100.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 13 tone dar nu mai mult de 14 tone

1.100.000

1.200.000

c) peste 14 tone dar nu mai mult de 15 tone

1.200.000

1.400.000

d) peste 15 tone dar nu mai mult de 18 tone

1.400.000

2.800.000

2. Autovehicule cu trei axe si cu masa:

a) peste 15 tone dar nu mai mult de 17 tone

1.100.000

1.200.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 17 tone dar nu mai mult de 19 tone

1.200.000

1.300.000


c) peste 19 tone dar nu mai mult de 21 tone

1.300.000

1.600.000

d) peste 21 tone dar nu mai mult de 23 tone

1.600.000

2.500.000

e) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

2.500.000

3.800.000

f) peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

2.500.000

3.800.000

3. Autovehicule cu patru axe si cu masa:

a) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

1.600.000

1.700.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 25 tone dar nu mai mult de 27 tone

1.700.000

2.500.000

c) peste 27 tone dar nu mai mult de 29 tone

2.500.000

4.000.000

d) peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

4.000.000

6.000.000

e) peste 31 tone dar nu mai mult de 32 tone

4.000.000

6.000.000


 

 

Pentru combinatii de autovehicule (articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in tone)

Taxa (lei/an/autovehicul)

Axa/axe motoare cu suspensie pneumatica sau in echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Valoarea propusa pentru 2004

4. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa:

a) peste 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

1.000.000

1.100.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

1.100.000

1.200.000

c) peste 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

1.200.000

1.300.000

d) peste 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

1.300.000

1.400.000

e) peste 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

1.400.000

1.500.000

f) peste 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

1.500.000

1.600.000

g) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

1.600.000

2.000.000

h) peste 25 tone dar nu mai mult de 28 tone

2.000.000

3.400.000

 

5. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa:

a) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

1.200.000

1.300.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

1.300.000

1.600.000

c) peste 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

1.600.000

2.000.000

d) peste 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

2.000.000

2.300.000

e) peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

2.300.000

3.700.000

f) peste 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

3.700.000

5.200.000

g) peste 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

5.200.000

7.900.000

h) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

5.200.000

7.900.000

6. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa:

a) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

4.200.000

5.700.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

5.700.000

8.000.000

7. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa:

a) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

3.500.000

5.000.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

5.000.000

7.000.000

c) peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

7.000.000

7.900.000

8. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa:

a) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

2.800.000

3.100.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

b) peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

3.100.000

3.700.000

c) peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

3.700.000

7.500.000

 


 

Nr.crt.

Denumire

Valoare aprobata 2003

Valoare propusa 2004

IV.

Taxa asupra mijloacelor de transport pa apa, care apartin contribuabililor, se stabileste anual pentru fiecare mijloc de transport in parte, dupa cum urmeaza:

- luntre, barci fara motor folosite pentru uz si agrement personal

100.000 lei/an

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

- barci fara motor folosite in alte scopuri

300.000 lei/an

- barci cu motor

600.000 lei/an

- bacuri, poduri plutitoare

5.000.000 lei/an

- salupe

3.000.000 lei/an

- iahturi

15.000.000 lei/an

- remorchere si impingatoare

a)       pana la 500 CP

b)       intre 501-2000 CP

c)       intre 2001-4000 CP

d)       peste 4000 CP

 

3.000.000 lei

5.000.000 lei

8.000.000 lei

12.000.000 lei

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

- vapoare pentru fiecare 1000 TDW sau fractiune 1000 TDW

1.000.000 lei

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

- ceamuri, slepuri si barje fluviale in functie de capacitatea de incarcare:

a)       pana la 1.500 tone, inclusiv

b)        intre 1501-3000 tone, inclusiv

c)       peste 3000 tone

 

 

 

1.000.000 lei

 

1.500.000 lei

 

2.500.000 lei

 

 

 

 

Indexata cu indicele de inflatie si majorat cu 10%

V.

 

min.

max.

min.

max.

Contraventia mentionata la lit.a) din art.52, L27/1994, republicata si OUG62/1998 se indexeaza astfel:

500.000 lei

1.000.000 lei

Se aplica amenzile stabilite prin Hotararea Guvernului

Contraventia mentionata la lit.b) din art.52, L27/1994, republicata si OUG62/1998 se indexeaza astfel:

1.000.000 lei

3.000.000 lei

VI.

Taxa pentru elibararea autorizatiei de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora:

- pentru meseriasi si carausi

70.000 lei

Indexata cu indicele de inflatie

- pentru cazane de fabricat rachiu

184.000 lei

- pentru liber-profesionisti

240.000 lei

- pentru activitati de proiectare

500.000 lei

- pentru mori, prese de ulei, darace

504.000 lei

- pentru alte activitati neprevazute mai sus

700.000 lei

VII.

Taxa pentru publicitate, afisaj si reclama:

Taxa pentru publicitate, afisaj si reclama

195.000 lei/an/mp sau fractiune

Indexata cu indicele de inflatie

Taxa pentru firma instalata la locul exercitarii activitatii de catre contribuabil:

Taxa pentru firma instalata la locul exercitarii activitatii de catre contribuabil:

291.000 lei/an/mp sau fractiune

Indexata cu indicele de inflatie

           

            Pentru vehiculele lente din anexa 8 la Ord.36/2002 se indexeaza cu indicele de inflatie.


 

ANEXA 1

Facilitati fiscale pentru persoane fizice

 

            Conform Ord.36/2002 pentru persoane fizice se acorda urmatoarele facilitati:

-         pentru persoanele handicapate gradul I, II si nevazatori:          scutire 100%

-         pentru persoanele care beneficiaza numai de ajutor de somaj, alocatie de sprijin, ajutor social sau ajutor de integrare profesioanala:                                scutire 50%

In cazul in care sunt proprietari mai multe persoane din care una se afla in situatia celor care beneficiaza de facilitati fiscale, reducerea se acorda proportional.

Scutirea si reducerea de impozite si taxe locale se acorda pe baza cererii beneficiarilor proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu luna urmatoare celei in care persoana in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta situatia respectiva.

Contribuabilul care beneficiaza de facilitati fiscale va depune la dosar si o declaratie autentificata ca nu obtine si alte venituri (in natura sau bani.)

Persoanele fizice care beneficiaza de facilitati fiscale sunt obligate sa depuna declaratie in termen de 30 de zile in cazul in care intervin modificari in situatia financiara proprie.

Facilitatile fiscale se acorda numai daca detine o singura proprietate si pentru terenul aferent acesteia.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si teren datorate pentru intreg anul de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal, se acorda o bonificatie de 10%.

 

ANEXA 2

IMPOZITE SI TAXE LOCALE-PERSOANE JURIDICE

 

 

DENUMIRE IMPOZIT, TAXA

IMPOZIT, TAXA AN 2003

PROPUS AN 2004

I. Impozitul pe cladiri, constructii speciale

- reevaluat conform HG nr.500/1994

5% si majorat cu 50%

5% si majorat cu 50%

- reevaluat conform HG nr.983/1998

si HG95/1999                                                                                                        

1,5%

1%

- reevaluat conform HG nr.403/2000                                                 

0,7%

1%

- reevaluat conform HG nr.403/2002  in anul 2002

0,55

1%

 

 

 

II. Impozitul pe terenuri destinate constructiilor situate in intravilan (lei/mp)

- zona A

5.900

Majorat cu indicele de inflatie

- zona B

4.500.

- zona C

3.000

- zona D

1.400

 

 

 

 

III. Taxa pe terenuri destinate constructiilor situate in intravilan (lei/mp)

- zona A

4.900

Majorat cu indicele de inflatie

- zona B

3.700

- zona C

2.500

- zona D

1.200

 

 

 

IV. Taxa si impozitul pe terenuri situate in intravilan (lalte categorii de folosinta)

Categoria de folosinta

1. Arabil

75

Majorat cu indicele de inflatie

2. Pasuni

60

3. Fanete

60

4. Vii

125

5. Livezi

150

6. Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera

75

Majorat cu indicele de inflatie

7. Terenuri cu ape

40

 

 

 

V. Taxa pe teren (leikm)

- pentru drumuri

200.000

Majorat cu indicele de inflatie

- pentru cai ferate normale

390.000

- pentru cai ferate inguste

200.000

 

 

 

VI. Taxa asupra mijloacelor de transport

A1. Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica (lei/500cmc/an)

- autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la 2000 cmc inclusiv

87.000

Majorat cu indicele de inflatie

- autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 2000 cmc

100.000

- autobuze, autocare, microbuze

175.000

- autovehicule de pana la 12 tone inclusiv

175.000

Majorat cu indicele de inflatie

- tractoare inmatriculate

100.000

- motocilete, motorete, scutere

43.000

Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul de 505 din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere

 

 

 

 

 

 

 

A II. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone (lei/an/autovehicul)

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata

Axa/axe motoare cu

suspensie pneumatica sau un alt sistem echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

2004

1. Autovehicule cu 2 axe si cumasa:

a) peste 12 tone dar nu mai mult de 13 tone

1.500.000

1.600.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 13 tone dar nu mai mult de 14 tone

1.600.000

1.800.000

c) peste 14 tone dar nu mai mult de 15 tone

1.800.000

2.100.000

d) peste 15 tone dar nu mai mult de 18 tone

2.100.000

4.200.000

2. Autovehicule cu trei axe si cu masa:

a) peste 15 tone dar nu mai mult de 17 tone

1.600.000

1.800.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 17 tone dar nu mai mult de 19 tone

1.800.000

1.900.000

c) peste 19 tone dar nu mai mult de 21 tone

1.900.000

2.400.000

d) peste 21 tone dar nu mai mult de 23 tone

2.400.000

3.700.000

e) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

3.700.000

5.700.000

f) peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

3.700.000

5.700.000

3. Autovehicule cu patru axe si cu masa:

a) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

2.400.000

2.500.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 25 tone dar nu mai mult de 27 tone

2.500.000

3.700.000

c) peste 27 tone dar nu mai mult de 29 tone

3.700.000

6.000.000

d) peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

6.000.000

8.000.000

e) peste 31 tone dar nu mai mult de 32 tone

6.000.000

8.000.000

 

A III. Pentru combinatii de autovehicule (articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in tone)

Axa/axe motoare cu

suspensie pneumatica sau un alt sistem echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

2004

1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa:

a) peste 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

1.500.000

1.600.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 14 tone dar nu mai mult de 16 tone

1.600.000

1.800.000

c) peste 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

1.800.000

1.900.000

d) peste 18 tone dar nu mai mult de 20 tone

1.900.000

2.100.000

e) peste 20 tone dar nu mai mult de 22 tone

2.100.000

2.200.000

f) peste 22 tone dar nu mai mult de 23 tone

2.200.000

2.400.000

g) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

2.400.000

3.000.000

h) peste 25 tone dar nu mai mult de 28 tone

3.000.000

5.100.000

2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa:

a) peste 23 tone dar nu mai mult de 25 tone

1.800.000

1.900.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 25 tone dar nu mai mult de 26 tone

1.900.000

2.400.000

c) peste 26 tone dar nu mai mult de 28 tone

2.400.000

3.000.000

d) peste 28 tone dar nu mai mult de 29 tone

3.000.000

3.400.000

e) peste 29 tone dar nu mai mult de 31 tone

3.400.000

5.500.000

f) peste 31 tone dar nu mai mult de 33 tone

5.500.000

7.000.000

g) peste 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

7.000.000

9.200.000

h) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

7.000.000

9.200.000

3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa:

a) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

6.000.000

7.800.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

7.800.000

9.500.000

4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa:

a) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

5.200.000

7.000.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

6.800.000

8.500.000

c) peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

8.500.000

9.200.000

5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa:

a) peste 36 tone dar nu mai mult de 38 tone

4.200.000

4.600.000

Majorat cu indicele de inflatie

b) peste 38 tone dar nu mai mult de 40 tone

4.600.000

5.500.000

c) peste 40 tone dar nu mai mult de 44 tone

5.500.000

8.900.000

 


            B. Taxa pentru remorci. semiremorci si rulote* (lei/an)

 

 • pana la o tona, inclusiv                                                                            88.000
 • intre o tona si 3 tone, inclusiv                                                                             291.000
 • intre 3 si 5 tone, inclusiv                                                                                    350.000
 • peste 5 tone                                                                                                      480.000

 

*Cu exceptia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule (autovehicle articulate si trenuri rutiere) conform A.III.

Pentru anul 2004 se majoreaza cu indicele de inflatie.

 

C. Taxa pentru mijloacele de transport pe apa (lei/an

 

luntre, barci fara motor folosite pentru uz si agrement personal                                                                        100.000

barci fara motor folosite in alte scopuri                                                                                                            300.000

barci cu motor                                                                                                                                                       600.000

bacuri, poduri plutitoare                                                                                                                                     5.000.000

salupe                                                                                                                                                                    3.000.000

iahturi                                                                                                                                                                     15.000.000

remorchere si impingatoare

pana la 500 CP                                                                                                                                      3.000.000

intre 501-2000 CP                                                                                                                  5.000.000

intre 2001-4000 CP                                                                                                                                8.000.000

peste 4000 CP                                                                                                                                       12.000.000

vapoare pentru fiecare 1000 TDW sau fractiune 1000 TDW                                                                        1.000.000

ceamuri, slepuri si barje fluviale in functie de capacitatea de incarcare:

pana la 1.500 tone, inclusiv                                                                                                                1.000.000

intre 1501-3000 tone, inclusiv                                                                                                             1.500.000

peste 3000 tone                                                                                                                                    2.500.000

Pentru anul 2004 se majoreaza cu indicele de inflatie.

 

VII. Impozitul pe spectacole

            Pentru activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, corectat cu coeficientul de corectie pozitiva, dupa cum urmeaza:

 

            In cazul videotecilor                                                                                          3.700 lei/mp/zi

            In cazul discotecilor                                                                                          6.200 lei/mp/zi

            Platitorii de impozit pe spectacole au obligatia sa depuna o declaratie care va contine suprafata incintei precum si zilele in care se desfasoara spectacolele, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmataoare.

Pentru anul 2004 se majoreaza cu indicele de inflatie.

 

            VIII. Taxa anuala pentru autovehiculele lente conform Anexei 8 din OG 36/2002 existente in patrimoniul persoanelor juridice este de 100.000 lei/an/autovehicul.

Pentru anul 2004 se majoreaza cu indicele de inflatie.

 

            IX. Facilitati fiscale

            Reducerea cu 50% a impozitului pe teren pe o perioada de 3 ani de la inceperea lucrarilor pentru cei care efectueaza investitii directe cu impact semnificativ in economie, conform Legii 332/2001.


ANEXA 2.1

 

TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

Nr.crt.

Denumire

2003

2004

1

Taxa de reclama si publicitate realizata sub diverse forme pebaza de contract

2% din valoarea contractelor

2% din valoarea contractelor

2

Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare si pentru care nu este incheiat un contract in acest scop

195.000 lei/mp/an sau fractiune de mp

Majorat cu indicele de inflatie

3

Taxa pentru firmele instalate la locul desfasurarii activitatii

291.000 lei/mp/an sau fractiune de mp

Majorat cu indicele de inflatie

 

            Cei care efectueaza reclama si publicitate pe baza de contract au obligatia sa plateasca la bugetul local taxa de reclama si publicitate (2%), stabilita in conditiile legii. Astfel, pana la data de 10 a fiecarei luni, vor depune la D.F.P.L. declaratii de impunere pentru stabilirea taxei de reclama si publicitate aferenta lunii precedente.

            Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratii pentru taxa de firma cat si pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau altele asemenea pana la data de 31 din ultima luna a anului fiscal. Daca au intervenit schimbari, pot depune declaratii de impunere ulterioare.

            Depunerea peste termenele de mai sus ale declaratiilor de impunere constituie contraventie si se pedepseste conform legilor in vigoare.

 

ANEXA 3

 

TAXELE LOCALE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

 

Nr.crt.

Denumire

Taxa  aplicata in anul 2003

Valoarea propusa pentru anul2004

1

a) TAXA FOLOSINTA TEREN

(chiosc, portic, panou publicitar)

- valoare minima

- 116.000lei/mp/luna

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

b) TAXA FOLOSINTA TEREN

pentru utilizarea temporara a locurilor publice adjudecate ca urmare a unor licitatii sau ca urmare a unor asocieri cu Primaria (inafara celor cu taxele stabilite in valuta)

Ramane la valoarea incasata in 2002, dar nu mai putin de valoarea minima de

116.000 lei/mp/luna

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

2

CAI DE ACCES

49.000 lei/mp/luna

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

3

PARCARI ACOPERITE SI GARAJE

142.000 lei/luna

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

4

PARCARI NEACOPERITE

71.000 lei/luna

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

5

TAXA PENTRU SUPRAFATA DE TEREN PENTRU AMENAJARI SPATII PRODUCTIE

30.000 lei/luna

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

6

TAXA PENTRU ORGANIZARI DE SANTIER

34.000 lei/luna

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

7

TAXE DE CONCESIONARE

Majorare cu 20% aplicata la taxele percepute in anul 2002

- majorare cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2004 (indice stabilit anual prin HG)

 

 

ANEXA 4

 

TAXE PROPUSE DE SERVICIUL PRIVATIZARE SI ASISTENTA AFACERILOR

 

Tipul taxei

Taxa aprobata pentru anul 2003

Taxa propusa pentru anul 2004

A. TAXE PENTRU AUTORIZAREA ACTIVITATII PRIVATE

1. Taxa pentru eliberarea avizului de principiu

61.000 lei

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare si viza anuala a acestora, taxa dre autorizare pentru agentii economici ce functioneaza pe raza municipiului Iasi

795.000 lei

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

B. TAXA PENTRU INSTALARE BANNER

4.600.000 lei/luna

4.600.000 lei/luna

C. TAXA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE

1. Taxa pentru folosirea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local) pe care sunt amplasate tonete capsulate omologate-comercializare alte produse decat presa, terase sezoniere, comercianti flori naturale:

zona A

zona B

zona c

zona D

 

 

 

 

400.000 lei/luna

200.000 lei/luna

150.000 lei/luna

100.000 lei/luna

 

 

 

 

 

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

1. Taxa pentru folosirea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local) pe care sunt amplasate tonete capsulate omologate-comercializare carte-presa, lazi frigorifice, frigidere si frigete sezoniere:

zona A

zona B

zona c

zona D

 

 

 

 

170.000 lei/luna

100.000 lei/luna

75.000 lei/luna

50.000 lei/luna

 

 

 

 

 

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

1. Taxa pentru folosirea temporara a locurilor publice (terenuri aflate in domeniul public sau privat al Consiliului Local) pentru desfasurarea altor activitati (parcuri de agrement, circuri, etc.):

170.000 lei/luna

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

D. TAXA PENTRU TRANSPORTUL PUIBLIC URBAN IN REGIM DE TAXI

1. Eliberarea autorizatiei de executie pentru vehicul ce desfasoara activitatea de transport in regim de TAXI

273.000 lei/auto/trimestru

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

Contraventii

2. Executarea de transport persoane in regim de TAXI, fara autorizatie de executie vehicul si/sau cu autorizatie nevizata trimestrial, expirata, suspendata sau anulata

Min. 8.000.000 lei

Max. 10.500.000 lei

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

3. Executarea transportului public de persoane, in regim TAXI, cu autovehicul lacare inspectia tehnica periodica are termenul de valabilitate expirat de mai mult de 30 de zile

Min. 2.000.000 lei

Max. 3.400.000 lei

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

4. Efectuarea de transport persoane fara functionarea aparatului de taxat sau cu aparatul de taxat fara respectarea normelor metrologice

Min. 2.000.000 lei

Max. 3.4.00.000 lei

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

E. TAXE PENTRU AUTORIZAREA CONFORM LEGII 507/2002

 1. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a acestora (anexa 7B1 din OG 36/2002):

-          pentru meseriasi si carausi

-          pentru cazane de fabricat rachiu

-          pentru liber-profesionisti

-          pentru activitati de proiectare

-          pentru mori, prese de ulei, darace

-          pentru alte activitati neprevazute mai sus

 

 

 

70.000 lei

184.000 lei

240.000 lei

500.000 lei

504.000 lei

700.000 lei

 

 

 

 

 

 

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

2. Taxa pentru modificarea si completarea autorizatiei conform Legii 507/2002

500.000 lei

500.000 lei

3. Taxa pentru supendarea temporara la cerere a autorizatiei conform Legii 507/2002

250.000 lei

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

4. Taxa pentru cererea-tip pentru eliberarea autorizatiei conform Legii 507/2002

5.000 lei

Taxa din anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

Cereri-tip pentru eliberarea avizului de principiu, acordurilor de functionare, abonamentului pentru utilizarea temporara alocurilor publice:

2.000 lei

5.000 lei

Nota:

            Taxele se vor calcula prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1.000 lei.

 

ANEXA 5

STAREA CIVILA

 

Denumirea taxei

2003 (lei)

2004 (lei)

Oficierea casatoriei sambata

520.000

Indexat cu indicele de inflatie

Oficierea casatoriei duminica

1.400.000

Indexat cu indicele de inflatie

Taxa procesare dosare altele decat cele de nastere, casatorie, deces, alocatii nou-nascuti

70.000

Indexat cu indicele de inflatie

Identificare persoane

44.000

Indexat cu indicele de inflatie

Recunoastere copil din afara casatoriei

44.000

Indexat cu indicele de inflatie

Taxa casatorie internationala

190$

190$

Taxa adoptie internationala

190$

190$

Taxa de copac aferenta incheierii casatoriei

140.000

Indexat cu indicele de inflatie

 

 

ANEXA 6

PROTECTIE CIVILA

 

Tipul taxei

Taxa 2003

Propunere 2004

Taxa pentru eliberarea avizului de protectie civila pentru autorizatiie de constructie

4.500 lei/mp suprafata construita desfasurata

Taxa di anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

2.200 lei/mp suprafata adapost

Taxa di anul 2003 indexata cu indicele de inflatie

 

 

ANEXA 7

DIRECTIA PIETE

 

TAXE PIETE, TARGURI, OBOR, BAZAR, TALCIOC - 2003

 

Nr.crt.

Denumirea taxei

Taxa 2002

Taxa 2003

1

Taxa pentru folosirea tarabelor din piete, targ, obor

21.000 lei/zi/taraba

Se indezeaza cu indicele de inflatie

2

Taxa inchiriere cantare

16.000 lei/zi/cantar

3

Taxa inchiriere halate si tavi din plastic pentru produse lactate

9.000 lei/zi/buc.

4

Taxa inchiriere gratare din lemn

3.500 lei/zibuc.

5

Taxa pe cantitatea de marfa intrata in piata (inclusiv pentru produse lactate si pepeni)

5% din valoarea evaluata a marfii

5% din valoarea evaluata a marfii

6

Taxa grup sanitar

3.000 lei/persoana

Se indezeaza cu indicele de inflatie

7

Taxa pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule

25.000 lei/zi, plus 5% din valoarea evaluata a marfii

8

Taxa pentru vanzare animale si pasari, de fiecare animal sau pasare, astfel:

a)       Bovine, bubaline, cabaline si porcine, peste 6 luni

b)       Porcine pana la 6 luni, ovine, caprine

c)       Animale mici si pasari, cu exceptia puilor de o zi, pentru fiecare animal sau pasare

d)       Pui de o zi, pentru fiecare pui

e)       Miei

 

 

25.000 lei

12.000 lei

6.000 lei

 

1.000 lei

25.000 lei/buc.

Se indezeaza cu indicele de inflatie

9

Taxa pentru folosirea platourilor, a spatiilor deschise din piete, targuri, obor si pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor

10.000 lei/zi/pers.

Se indezeaza cu indicele de inflatie

10

Taxa intrare vizitatori in targuri, bazar, talcioc

5.000 lei/pers.

Se indezeaza cu indicele de inflatie

11

Taxa intrare cu mijloace de transport in targul de cherestea, targul de cereale, obor

12.000 lei/mijloc de transport

Se indezeaza cu indicele de inflatie

12

Taxa pentru ocuparea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse spre vanzare, pentru fiecare mijloc de transport, astfel:

a)       autoturisme

b)       biciclete, motorete, scutere, motociclete cu sau fara atas

c)       alte mijloace de transport cu tractiune mecanica, inclusiv remorca

d)       mijloace de trnasport cu trcatiune animala (carute, docare) si utilaje agricole tractate de animale

 

 

a)80.000 lei/buc.

b)25.000 lei/buc.

 

c)51.000 lei/buc.

 

d)25.000 lei/buc.

Se indezeaza cu indicele de inflatie

13

Taxa pentru vanzarea materialelor lemnoase si de constructii in targuri, astfel:

a)materiale de constructii

b)materiale lemnoase

c)produse finite

 

 

a)2% din cantitate

b)2% din volum

c)2% din valoarea evaluata a marfii

 

 

a)2% din cantitate

b)2% din volum

c)2% din valoarea evaluata a marfii

14

Taxa pentru folosirea tarabelor din talcioc si bazar cu plata la zi sau pebaza de conventie

20.000 lei/zi/taraba

Se indezeaza cu indicele de inflatie

15

Taxa comercializare flori, inclusiv taraba

31.000 lei/zi/taraba

Se indezeaza cu indicele de inflatie

16

Taxa comercializare flori, ocazional

10.000 lei/loc/zi

Se indezeaza cu indicele de inflatie

17

Taxa comercializare flori in piete agroalimentare

80.000 lei/zi

Se indezeaza cu indicele de inflatie

18

Taxa pentru comercializarea produselor direct din butoaie amplasate pe platoul pietei, pentru fiecare butoi

12.000 lei/zi

Se indezeaza cu indicele de inflatie

19

Taxa comercializare animale:

a)caini de rasa

b)pisici de rasa

c)nutrii, iepuri, etc.

d)pasari exotice

e)pasari indigene

f)colivie goala

g)acvariu gol

h)acvariu cu pesti

 

a)21.000 lei/animal

b)12.000 lei/animal

c)12.000 lei/animal

d)5.000 lei/pasare

e)4.000 lei/pasare

f)4.000 lei/buc.

g)5.000 lei/buc.

h)20.000 lei/acvariu

Se indezeaza cu indicele de inflatie

20

Taxa pentru folosirea magaziilor, pentru fiecare sac sau lada

5.000 lei/zi

Se indezeaza cu indicele de inflatie

21

Taxa comercializare brazi, pentru fiecare bucata

6.000 lei/zi

Se indezeaza cu indicele de inflatie

22

Taxa stationare cu mijloace hipo in conovat

25.000 lei/zi

Se indezeaza cu indicele de inflatie

23

Taxa folosinta tarabe pentru societati comerciale si asociatii familiale cu plata la zi sau pe baza de conventie

61.000 lei/zi/taraba

Se indezeaza cu indicele de inflatie

24

Taxa folosinta tarabe in pietele agroalimentare Tatarasi Sud, Pacurari, CUG, Dacia, Podul de Piatra pentru societati comerciale si asociatii familiale cu plata la zi sau prin conventie

30.000 lei/zi/taraba

Se indezeaza cu indicele de inflatie

25

Taxa folosinta frigete din pietele agroalimentare

94.000 lei/zi/frigeta

Se indezeaza cu indicele de inflatie

26

Taxa comercializare oua din frigidere in pietele agroalimentare Tatarasi Sud, CUG, Dacia, Pacurari, Podu de Piatra

46.000 lei/zi/frigeta

Se indezeaza cu indicele de inflatie

27

Taxa folosinta boxa, inclusiv taraba

39.000 lei/zi

Se indezeaza cu indicele de inflatie

28

Taxa de folosinta pentru terenurile situate in pietele agroalimentare si bazar pentru care sunt incheiate contracte de folosinta, abonamente sau acte aditionale pana la data de 31.12.2002 se indexeaza cu indicele de inflatie

29

Taxele de folosinta pentru terenurile situate in pietele agroalimentare, adjudecate ca urmare a unor licitatii, se indexeaza cu indicele de inflatie

30

Taxa privind pretul de pornire pentru licitatii avand ca obiect atribuirea in folosinta de terenuri situate in incinta pietelor agroalimentare Tatarasi Sud, CUG, Dacia, Pacurari, Podu de Piatra, Sarariei pentru anul 2003 este de 106.700 lei/mp  si se indexeaza cu indicele de inflatie

31

Taxa privind pretul de pornire pentru licitatii avand ca obiect atribuirea in folosinta de terenuri situate in incinta pietelor agroalimentare Nicolina, Alexandru cel Bun, Hala Centrala, Bazar pentru anul 2003 este de 150.000 lei/mp si se indexeaza cu indicele de inflatie

32

Taxa privind pretul de pornire pentru licitatii avand ca obiect inchirierea spatiilor comerciale aflate in proprietatea privata a Consiliului Local Iasi situate in pietele agroalimentare Nicolina, Alexandru cel Bun, Hala Centrala, Independentei pentru anul 2003 este de 215.000 lei/mp si se indexeaza cu indicele de inflatie

33

Taxa privind pretul de pornire pentru licitatii avand ca obiect inchirierea spatiilor comerciale aflate in proprietatea privata a Consiliului Local Iasi situate in pietele agroalimentare CUG, Dacia si Bazar pentru anul 2003 este de 150.000 lei/mp si se indexeaza cu indicele de inflatie

34

Taxa de folosinta pentru spatii aflate in patrimoniul Consiliului Local situate in incinta Targului de masini, Targului de cherestea, Obor, supuse licitatiilor pentru cedarea folosintei pentru anul 2003 este de 50.000 lei/mp/luna (pret de pornire al licitatiei)

35

Taxa de folosinta pentru Restaurantul Municipal si mezanin piata Independentei supuse licitatiilor pentru cedarea folosintei pentru anul 2003 este de 50.000 lei/mp/luna (pret de pornire al licitatiei)

36

Taxele de folosinta pentru spatiile comerciale din incinta noii piete agroalimentare Hala Centrala raman in anul 2004 la valoarea incasata in anul 2003

 

 

HOTEL MUNICIPAL


 • Camera cu un pat
 • Camera cu doua paturi
 • Camera cu trei paturi
 • Camera cu doua paturi in regim single
 • Camera cu trei camere in regim single

11,90 USD/zi

21,42 USD/zi

28,56 USD/zi

15,71 USD/zi

19,52 USD/zi


 

Tarifele includ mic dejun in valoare de 2,38 USD/persoana/zi.

Tarifele includ TVA.

Tarifele se aplica in lei la cursul oficial al zilei.

 

HOTEL ALEXANDRU CEL BUN

 

Etaj I

 


 • Camera cu doua paturi
 • Camera cu trei paturi
 • Camera cu patru paturi
 • Camera cu doua paturi in regim single
 • Camera cu trei camere in regim single
 • Camera cu patru paturi in regim single

14,30 USD/zi

17,85 USD/zi

23,80 USD/zi

11,90 USD/zi

14,30 USD/zi

19,04 USD/zi


Tarifele includ TVA.

Tarifele se aplica in lei la cursul oficial al zilei.

 

 

Mansarda

 


 • Camera cu un pat
 • Camera cu doua paturi
 • Camera cu trei paturi
 • Camera cu doua paturi in regim single
 • Camera cu trei camere in regim single

6,50 USD/zi

11,90 USD/zi

14,30 USD/zi

9,52 USD/zi

11,90 USD/zi

Tarifele includ TVA.

Tarifele se aplica in lei la cursul oficial al zilei.

 

 

 


DIRECTIA TEHNICA

ANEXA 8

 1. HCL 198/2000 – privind organizarea circulatiei rutiere in municipiul Iasi
  1. TAXE

Denumire activitate ce se supune taxelor

Taxa 2003

Propunere 2004

Autorizare acces vehicule utilitare in zonele centrale, unde circulatia este interzisa (greutate cuprinsa intre 1,5 si 2,4 tone)

1.100.000 lei/auto/luna

1.100.000

Autorizare acces vehicule utilitare in zonele centrale, unde circulatia este interzisa (greutate maxima 2,4 tone)

1.900.000 lei/auto/luna

1.900.000

Autorizatie de transport agabaritic

5.500.000 lei/transport (convoi)

5.500.000

Autorizare autovehicul pentru:

a)       transport public interurban si preurban de persoane

 

b)       transport public de marfuri

 

750.000 lei/auto/trimestru

380.000 lei/auto/trimestru

 

900.000

 

450.000

 

Avizul comusiei municipale de circulatie pentru constructii si/sau desfasurarea activitatilor comerciale

150.000 lei/aviz

200.000

 

  1. CONTRAVENTII

Contraventia

Valoare 2002

Propunere 2003

Parcare autovehicule transport marfa si calatori in locuri interzise

Min.1.500.000 lei

Max.3.000.000 lei

1.500.000

3.000.000

Accesul si circulatia mijloacelor de transport cu tractiune animala in locuri interzise

Min.500.000 lei

Max.1.500.000 lei

500.000

1.500.000

Crearea de restrictii de circulatie in carosabil sau trotuare fara detinerea de autorizatii legale

Min.2.500.000 lei

Max.5.000.000 lei

5.000.000

10.000.000

Desfasurarea activitatii de transport public de persoane si marfuri fara detinerea licentei de transport marfuri, autorizatie de executie, autorizatie de functionare si/sau al autorizatiei neavizata trimestrial, expirata, suspendata sau anulata

Min.7.500.000 lei

Max.14.500.000 lei

9.000.000

16.000.000

Parcarea autovehiculelor de transport marfa si calatori in afara incintei si efectuarea de reparatii pe domeniul public

Min.1.500.000 lei

Max.3.000.000 lei

2.000.000

3.500.000

Montarea sau demontarea neautorizata a indicatoarelor si semnelor de circulatie

Min.1.500.000 lei

Max.2.000.000 lei

2.500.000

3.000.000

 

 

Cap.; pct.

Taxa aprobata 2002

Propunere 2004

- cap.II pct.4 (si confiscarea covrigilor, respectiv produselor de panificatie conform OG 2/2001 si predarea acestora pe baza de proces-verbal la padocul de caini din cadrul Directiei de Salubritate a Primariei Iasi) 11, 12;

- cap.VII pct.5, 6, 7, 8, 10, 11;

- cap.X pct.17.

1.000.000-2.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

Cap.I pct.2, 6, 9;

- cap.II pct.5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17;

- cap.IV pct.3, 4, 5;

- cap.VI pct.3;

- cap.X pct.2, 3 , 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25;

- cap.XI art.1 pct.6, art.2 pct.2, 4, 5, art.3 pct.1, 3.

1.500.000-3.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

- cap.I pct.4, 7, 10;

- cap.II pct.21, 23;

- cap.IV pct.6, 7;

- cap.V pct.1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18;

- cap.VI pct.6, 7, 8;

- cap.IX pct.1, 2, 3, 4, 5, 6;

- cap.X pct.1, 7, 8, 11, 12, 19, 20, 21, 23;

- cap.XI art.3 pct.4;.

2.000.000-4.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.I pct.14;

-          cap.II pct.2, 3, 11, 14;

-          cap.VI pct.1,2 4;

-          cap.X pct.22,24;

-          cap.VIII pct.9;

-          cap.XI art.3 pct.2.

3.000.000-5.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.I pct.3, 13.

2.000.000-10.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.I pct.1;

-          cap.XI art.1 pct.3.

3.000.000-12.500.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.II pct.7, 18, 19, 20, 24;

-          cap.III pct.1,2;

-          cap.VI pct.9, 10, 11, 12;

-          cap.VIII pct.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

-          cap.IX pct.7;

-          cap.XI art.1, pct.1, 2, 5, 7, art.2 pct.1, 3, 6, 7.

5.000.000-10.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.VII pct.1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14;

-          cap.VIII pct.21, 22.

3.000.000-6.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.I pct.8;

-          cap.V pct.4, 5, 10;

-          cap.VIII pct.20.

10.000.000-25.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.II pct.1;

-          cap.IV pct.1.

5.000.000-20.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.II pct.10;

-          cap.IV pct.2;

-          cap.XII pct.1.

3.000.000-15.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.II pct.25.

2.000.000-25.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.II pct.22;

-          cap.VIII pct10, 11, 12, 13.

10.000.000-20.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

-          cap.III pct.3;

-          cap.IV pct.8.

25.000.000 lei

Taxa pe 2002 majorata cu indicele de inflatie

 

ANEXA 9

REGISTRUL AGRICOL

 

Denumire taxa

2003 (lei)

2004 (lei)

Certificat de producator agricol

180.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Bilet de adeverire a proprietatii animalelor

125.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Formulare pentru somaj:

Cereri

Adeverinte

 

2.500 lei

2.500 lei

 

2.500 lei

2.500 lei

Inregistrari contracte de locatiune

30.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Contracte folosinta agricola

7.000 lei/mp/an

Majorat cu indicele de inflatie

Adeverinte privind rolul agricol

150.000 lei

150.000 lei

Contract de pasunat pentru:

Bovine, cabaline

Ovine, caprine

 

190.000 lei

110.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Formulare de cereri certificate producatori agricoli

20.000 lei

25.000 lei

Vizarea trimestriala a certificatului de producator agricol

75.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

 

ANEXA 10

D.A.P.P.P.

 

 

 

 

TAXE PENTRU STRANDUL MUNICIPAL

 

Nr.crt.

Denumire taxa

Taxa 2003

Taxa 2004

1

Intrare

30.000 lei/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

2

Intrare copii sub 7 ani si pensionari

7.000 lei/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

3

Luptatorii in revolutie, veteranii si vaduvele de razboi

Gratuit

Gratuit

4

Inchiriere barci

40.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

5

Folosire teren pentru baschet, fotbal, popice

60.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

6

Inchiriere umbrela

15.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

7

Inchiriere sezlonguri

15.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

8

Folosirea temporara a locurilor publice (manifestari culturale)

160.000 lei/mp/zi

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

 

 

TAXE PENTRU PLAJA NICOLINA

 

Nr.crt.

Denumire taxa

Taxa 2003

Taxa 2004

1

Intrare

20.000 lei/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

2

Intrare copii sub 7 ani

Gratuit

Gratuit

3

Abonament pensionari pentru 10 sedinte de tratament

50.000 lei/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

4

Namol preambalat (300 g/punga)

15. 000 lei/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

5

Inchiriere umbrela

15.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

6

Inchiriere sezlonguri

15.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

7

Inchiriere jocuri

10.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

8

Cantarire persoane

5.000 lei/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

 

TAXE PENTRU PARCARI

 

Nr.crt.

Denumire taxa

Taxa 2003

Taxa 2004

1

Piata Unirii

40.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

2

Abonament Piata Unirii

800.000 lei/luna

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

3

Parcare autoturisme

5.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

4

Paracre autobuze, autocare, camioane

10.000 lei/ora

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

5

Abonamente autoturisme

200.000 lei/luna

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

6

Abonamente autobuze, autocare, camioane

350.000 lei/luna

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

7

Sambata, duminica si sarbatorile legale

Liber

liber

 

 

TAXA PENTRU PATINOAR

 

Nr.crt.

Denumire taxa

Taxa 2003

Taxa 2004

1

Intrare

25.000 lei/2 ore/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

2

Inchiriere patine

45.000 lei/2 ore/pers.

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

 

 

TAXE PENTRU CIMITIRE

 

Nr.crt.

Denumirea activitatii

Taxa lei/UM 2003

Taxa lei/UM 2004

1

Astuparea gropii

Gratuit

Gratuit

2

Astuparea gropii cu pamant (pentru jumatate de cripta)

Gratuit

Gratuit

3

Astuparea gropii deasupra dalelor de la cripta

30.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

4

Depunere decedat la casa mortuara

65.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

5

Deschiderea cavoului

65.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

6

Inchiderea cavoului

65.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

7

Decopertarea (saparea) pamantului deasupra dalelor de la cripta

70.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

8

Desfacut dale

35.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

9

Desfacut dale nerostuite

18.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

10

Desahumarea propriu zisa si strangerea osemintelor

100.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

11

Eliberare document (copie dupa chitanta)

25.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

12

Folosirea salilor de parastas (pana la 30 de persoane)

500.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

13

Folosirea salilor de parastas (intre 30 si 50 de persoane)

650.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

14

Folosirea salilor de parastas (intre 50 si 75 de persoane)

950.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

15

Identificarea locului de veci

35.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

16

Ingrijire mormant

25.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

17

Inhumare oseminte aduse din alt loc

30.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

18

Inhumare propriu zisa

100.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

19

Montare si cimentare dale din beton

100.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

20

Montarea dalelor fara chituirea rosturilor

19.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

21

Montat cruce

35.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

22

Saparea gropii poligonale pentru inhumare

Gratuit

Gratuit

23

Saparea gropii poligonale pentru jumatate de cripta

Gratuit

Gratuit

24

Transport decedat cu targa de la casa mortuara la locul de inhumare

50.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

25

Intretinere spatii intre morminte

40.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

26

Taxa pentru concesionarea unui loc de inhumare pe o perioada de 7 ani

150.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

27

Taxa pentru concesionarea unui loc de inhumare pe o perioada de 25 ani

600.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

28

Taxa pentru concesionarea unui loc de inhumare pe o perioada de 99 ani (loc de veci)

1.500.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

29

Taxa intrare cu autovehicul in cimitir

8.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

30

Taxa inchiriere unelte

8.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

31

Taxa folosinta utilitati

65.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

32

Taxa folosinta obiecte pentru inmormantare

10.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

33

Autorizatie executie lucrari pentru:

-          cripta

-          lucrare suprafata

-          montaj grilaj

 

140.00

170.000

50.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

34

Taxa formular act concesiune

2.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

35

Taxa formular autorizatie lucrari

2.000

Indexata cu indicele de inflatie si majorata cu 5%

 

ANEXA 11

 

TAXE SPECIALE

Practicate de D.A.P.P.P. in relatiile cu agentii economici si persoane fizice

 

Nr.crt.

Denumirea prestarilor

Valoare

2003

Valoare

2004

1

Set formulare pentru cumparare apartament

47.000

47.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

2

Contestatie la pretul de vanzare al apartamantului cu refacerea integrala a contractului pentru aparatamente cu o camera

218.000

218.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

3

Contestatie la pretul de vanzare al apartamantului cu refacerea integrala a contractului pentru aparatamente cu doua camere

228.000

228.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

4

Contestatie la pretul de vanzare al apartamantului cu refacerea integrala a contractului pentru aparatamente cu trei camere

261.000

261.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

5

Contestatie la pretul de vanzare al apartamantului cu refacerea integrala a contractului pentru aparatamente cu patru camere

269.000

269.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

6

Contestatie la pretul de vanzare-cumparare al apartamantului dupa preluarea contractului semnat cu act aditional pentru aparatamente cu o camera

177.000

177.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

7

Contestatie la pretul de vanzare-cumparare al apartamantului dupa preluarea contractului semnat cu act aditional pentru aparatamente cu doua camere

188.000

188.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

8

Contestatie la pretul de vanzare-cumparare al apartamantului dupa preluarea contractului semnat cu act aditional pentru aparatamente cu trei camere

208.000

208.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

9

Contestatie la pretul de vanzare-cumparare al apartamantului dupa preluarea contractului semnat cu act aditional pentru aparatamente cu patru camere

218.000

218.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

10

Eliberare contract vanzare-cumparare apartament la domiciliul clientului

126.000

126.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

11

Refacere contract vanzare-cumparare apartament la pret deviz in cazul renuntarii la unele lucrari din documentatie

167.000

167.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

12

Refacere contract vanzare-cumparare apartament pentru plata integrala dupa ce a fost elaborat in varianta cu plata in rate

167.000

167.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

13

Eliberare extras din decizia de atribuire teren la locuintele vandute inainte de 1985

84.000

84.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

14

Renuntare la cumparare dupa perfectarea formelor de vanzare-cumparare

105.000

105.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

15

Eliberare aviz principiu pentru lucrarile de constructii, instalatii, modificari in apartamente si spatii cu alta destinatie si alte avize

208.000

208.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

16

Eliberare contracte si copii dupa contractul de inchiriere al locuintei din fondurile statului

126.000

126.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

17

Intocmirea documentatiei pentru schimb de locuinta din fondul statului (pentru fiecare solicitant)

135.000

135.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

18

Intocmire documentatie pentru extindere spatiu

167.000

167.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

19

Intocmire act aditional la contractul de vanzare-cumparare cand se solicita depunerea anticipata a unor sume de bani

126.000

126.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

20

Intocmire act aditional la contractul de vanzare-cumparare cand se solicita plata integrala

126.000

126.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

21

Eliberarea adverintei cand se solicita soldul ratelor achitate la contractul de vanzare-cumparare

64.000

64.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

22

Eliberare copie dupa procesul-verbal de recptie imobile

208.000

208.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

23

Lucrari xerox (lei/pag.)

3.000

3.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

24

Eliberarea unei copii dupa chitanta de plata pierduta

42.000

42.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

25

Intocmire si eliberare contract de vanzare-cumparare in regim de urgenta

291.000

291.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

26

Eliberare duplicat dupa contractul de vanzare-cumparare

218.000

218.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

27

Verificare dosar inscriere pentru solicitare subventii pentru constructia de locuinte in conformitate cu O.G. 19/1994

42.000

42.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

28

Eliberare relatii privind locuintele situate in imobile vechi

156.000

156.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

29

Urmarire debitori rate

105.000

105.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

30

Tarif pentru eliberare acord de revanzare la contract de vanzare-cumparare la pret de deviz si clauza

105.000

105.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

31

Tarif urgente la eliberare contracte imobiliare

75.000

75.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

32

Intocmire contract de inchiriere si de asociere pentru spatii cu alta destinatie

208.000

208.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

33

Eliberare act aditional la contractul de inchiriere pentru spatii cu alta destinatie, cand se solicita modificarea acestuia

177.000

177.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

34

Documentatia ce se pune la dispozitia ofertantilor pentru inchiriere prin licitatie a spatiilor cu alta destinatie

261.000

261.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

35

Eliberare copii contract inchiriere sau asociere

146.000

146.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

36

Eliberare duplicat contract de vanzare-cumparare in regim de urgenta (doua zile)

333.000

333.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

37

Eliberare adeverinta pentru terminarea achitarii ratelor in regim de urgenta (doua zile)

228.000

228.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

38

Eliberare contracte Decret Lege 61/1990 in regim de urgenta (sapte zile)

704.000

704.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

39

Taxa pentru descurajarea refuzului la primirea repartitiei conform O.G. 19/1994

477.000

477.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

40

Furnizare date tehnice pentru constituirea asociatiilor de proprietari

333.000

333.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

41

Eliberare copie documente (plansa) din cartea tehnica

177.000

177.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

42

Verificarea si predarea C.T. la asociatiile de proprietari

1.138.000

1.138.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

 

ALTE TAXE SPECIALE

A.     Schite pentru apartamentele cumparate din fondul de stat masurate in teren la 30% din apartamente

 

Nr.crt.

Denumirea prestarilor

Valoare

2003

Valoare

2004

1

Schita apartament cu o camera

167.000

167.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

2

Schita apartament cu doua camere

208.000

208.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

3

Schita apartament cu trei camere

218.000

218.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

4

Schita apartament cu patru camere

228.000

228.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

5

Schita apartament cu cinci camere

239.000

239.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

 

 

B.     Schite pentru apartamentele cumparate din fondul altor intreprinderi conform Legii 85/1992, cu masurarea fiecarui apartament in parte

 

Nr.crt.

Denumirea prestarilor

Valoare

2003

Valoare

2004

1

Schita apartament cu o camera

477.000

477.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

2

Schita apartament cu doua camere

519.000

519.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

3

Schita apartament cu trei camere

560.000

560.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

4

Schita apartament cu patru camere

580.000

580.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

5

Schita apartament cu cinci camere

600.000

600.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

 

C.     Dosar si relevee pentru cumparare locuinte nationalizate precum si pentru acordare de despagubiri conform Legii 112/1995, cu masurarea fiecarei locuinte

 

Nr.crt.

Denumirea prestarilor

Valoare

2003

Valoare

2004

1

Intocmirea de relevee si a dosarului de evaluare

1.013.000

1.013.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

 

D.     Relevee diverse pentru R.K.-uri si interventii in constructii existente

 

Nr.crt.

Denumirea prestarilor

Valoare

2003

Valoare

2004

1

Relevee

17.000 lei/mp

17.000 lei/mp x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 12

 

 

I.                                            Tabel cu tarifele pe metru patrat propuse pentru anul 2004, in functie de zona si de grupa de activitate, la inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat locuinta din fondul imobiliar de stat

                                                                                                                                                Lei/mp/luna

Grupa de activitate

Zona I

Zona II

Zona III

2003

2004

2003

2004

2003

2004

1

98.000

98.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

82.000

82.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

34.000

34.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

2

82.000

82.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

57.000

57.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

25.000

25.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

3

60.000

60.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

41.000

41.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

22.000

22.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

4

47.000

47.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

28.000

28.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

16.000

16.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

5

19.000

19.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

12.000

12.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

9.000

9.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

6

8.000

8.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

6.000

6.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

4.000

4.000 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

7

2.500

2.500 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

2.500

2.500 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

2.500

2.500 x indicele de inflatie, rotunjit la mii lei

 

            Nota privind calcularea chiriei pentru spatiile cu alta destinatie decat locuinta

-         pentru calculul chiriei la suprafetele ce reprezinta dependinte (inclusiv cele de folosinta comuna) se aplica un coeficient de 0,75 la tariful pentru suprafata utila majoritara desfasurata in spatiu;

-         pentru birouri situate in subsoluri si mansarde de cladiri se aplica un coeficient unic de 0,85 la tarif;

-         se corecteaza cu 0,6 chiriile pentru spatii fara instalatii sanitare sau electrice;

-         tarifele pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,4 din tariful corespunzator spatiului util;

-         tarifele pentru terenuri neamenajate aferente imobilelor inchiriate se stabilesc la 0,1 din tariful corespunzator spatiului util;

-         corectiile de mai sus se aplica si la calcularea sumelor minime in cazul spatiilor supuse licitatiei pentru inchiriere;

-         nu se aplica corectii la dependintele care au avut destinatie initiala, din proiect, de suprafete utile.

Chiria pentru dependinte se va calcula in functie de tariful pentru suprafata pe care se desfasoara activitatea cu ponderea cea mai mare. Se considera dependinte: holurile, caile de acces, scarile, grupurile sanitare, magaziile, balcoanele, terasele, subsolurile, logiile existente in documentatia tehnica initiala a imobilului.

            Tarifele lunare pe metru patrat existente la 31 decembrie 2003 pentru toate spatiile cu alta destinatie decat locuinta din fondul imobiliar de stat si din patrimoniul privat al Consiliului Local Iasi, aflate pe raza municipiului Iasi, se vor indexa cu 1,20 incepand cu data de 01.01.2004.

            Chiriile pentru spatiile adjudecate in urma licitatiilor din anul 2003, nu se vor indexa, exceptie facand doar acelea care au valori mai mici decat cele stabilite prin Anexa 12a la prezenta hotarare.

            In cazul folosirii spatiilor cu alta destinatie decat locuinta de catre persoane fizice sau juridice fara forme legale, acestea vor plati daune pentru folosinta pana la eliberarea lor pentru reintroducerea in circuitul civil. Sumele reprezentand daune, mentionate anterior, vor fi calculate conform Anexei 12a la prezenta hotarare.

            Grupele de incadrare ale activitatilor de baza desfasurate in spatiile cu alta destinatie decat locuinta, precum si zonarea amplasarii pe teritoriul municipiului Iasi, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetatuiei si Tomesti sunt precizate in anexa nr. 12b si 12c la prezenta hotarare.

            Modelul pentru contractele de inchiriere valabile in 2004 va fi elaborat de D.A.P.P.P.


 

ANEXA 12b

 

Lista pe grupe a profilelor de activitate in raport cu rolul si importanta lor, in spatiile cu alta destinatie decat locuinta din fondul imobiliar de stat

 

GRUPA 1

                        Agenti economici ce presteaza urmatoarele activitati:

1.      unitati de alimentatie publica;

2.      unitati prezentare de moda si design vestimentar (inclusiv confectionare produse de serie mica, unicate);

3.      unitati comerciale cu desfacere in regim de consignatie si licitatie obiecte de arta;

4.      unitati jocuri mecanice si de noroc;

5.      unitati de prezentare si desfacere bijuterii, metale rare, unicate si de serie mica;

6.      unitati bancare;

7.      birouri de notariat;

8.      desfacere tigari si bauturi alcoolice;

9.      agentii loto-pronosport;

10.  agentii de schimb valutar;

11.  agentii imobiliare si de publicitate;

12.  unitati CEC;

13.  unitati cu profil desfacere en-gross;

14.  case de amanet;

15.  birouri de avocatura;

16.  prezentare si comercializare telefoane mobile.

 

GRUPA 2

                        Agenti economici ce presteaza urmatoarele activitati:

1. agentii de turism intern si international;

2. scoli de soferi;

3. agentii ce desfasoara activitati de intermediere;

4. ateliere de prelucrare metale pretioase, bijuterii;

5. unitati inregistrari si inchirieri benzi audio, video.

 

GRUPA 3

                        Agenti economici ce presteaza urmatoarele activitati:

1.      unitati de alimentatie publica fara desfacere de bauturi alcoolice;

2.      desfacere produse nealimentare;

3.      unitati inchiriat obiecte;

4.      unitati foto;

5.      sedii firme;

6.      agentii de voiaj

7.      ateliere de proiectare;

8.      birouri de copiat acte si dactilografiere.

 

GRUPA 4

                        Agenti economici ce presteaza urmatoarele activitati:

1.      unitati depanare, intretinere unitati calcul software;

2.      unitati de productie de serie si design birotica, arhitectura si amenajari interioare;

3.      unitati de frizerie, coafura, manichiura si cosmetica;

4.      sali de cinematograf, vizionari video;

5.      ateliere de productie si raparatii;

6.      agentii de impresariat artistic;

7.      spalatorii si curatatorii chimice.

 

GRUPA 5

                        Agenti economici ce presteaza urmatoarele activitati:

1.      centre de umplut sifoane;

2.      farmacii;

3.      unitati de optica medicala, instrumente si materiale ortopedice;

4.      unitati de desfacere produse alimentare agroalimentare indigene, carne si paine;

5.      ateliere de productie la scara industriala;

6.      asociatii de crestere pasari, pesti si animale mici;

7.      sedii si Sali de sport particulare;

8.      garaje aflate in administrarea D.A.P.P.P.;

9.      productie de produse de panificatie.

 

GRUPA 6

                        Agenti economici ce presteaza urmatoarele activitati:

1.      cabinete medicale, policlinici si dispensare de stat;

2.      unitati desfacere produse agroalimentare proprii;

3.      cabinete medicale, policlinici si dispensare cu plata;

4.      unitati de invatamant particulare.

 

GRUPA 7

                        Agenti economici ce presteaza urmatoarele activitati:

1.      asociatii si cluburi sportive;

2.      case de cultura;

3.      cluburi literare si pentru tineret;

4.      unitati desfacere carte, ziare si reviste;

5.      scoli generale, gradinite si ateliere scolare;

6.      institutii de cercetare;

7.      asociatii cultural artistice;

8.      expozitii, ateliere de pictura si sculptura afiliate U.A.P.;

9.      sedii de partide, asociatii politice si apolitice care nu practica activitati cu scop comercial sau lucrativ;

10.  sedii de uniuni, asociatii sau alte organizatii sindicale;

11.  asociatii de proprietari;

12.  camine si azile de copii sau batrani;

13.  muzee, biblioteci, sali de expozitie arta plastica;

14.  centre zonale si birouri pentru institutii publice si regii autonome;

15.  edituri si mass-media;

16.  spatii comerciale pentru economate.

 


 

ANEXA 12c

 

II Zonarea amplasarii spatiilor cu alta destinatie decat locuinta din fondul imobiliar de stat in municipiul Iasi si localitatile Dancu, Tomesti si Lunca Cetatuiei

 

ZONA I

                        Zona centrala a municipiului Iasi, delimitata de arterele:

B-dul Independentei, str. Rece, str. Mihai Eminescu, str. Sarariei, str. Basota, b-dul T. Vladimirescu, str. Primaverii, b-dul Nicolae Iorga, Podul de Piatra, str. Silvestru, Strapungerii Silvestru, str. O. Bancila, str. Pacurari, str. Scoalei, str. T. Cozma, str. Lascar Catargi, str. General Berthelot, b-dul Independentei.

 

ZONA II

                  Zona cuprinsa intre zona I si urmatoarele limite:

Str. Sarariei pana la str. M. Costachescu, b-dul Copou in aval, str. Aurora, str. Penes Curcanul, str. Cazarmilor, sos. Pacurari pana la intersectia cu str. Popauti, str. L. Arbore (inclusiv bl. 549 si 520), sos. Nationala, str. Sarmisegetusa, str. Milcov, Pasaj Alexandru cel Bun, cartier Mircea cel Batran, cartierele Galata I si Galata II, cartierele Nicolina I si Nicolina II, Nicolina-CUG pana la intersectia cu b-dul Poitiers, str. Bucium, Calea Chisinaului, b-dul Metalurgiei, str. Gradinari, Piata Tatarasi-Sud, str. Vasile Lupu, str. Dr. Savini, str. Stejar, str. P. Ispirescu, str. Eternitate, b-dul C.A. Rosetti, str. Albinet.

 

ZONA III

                  Zona de la limita zonei a II-a pana la periferia municipiului Iasi si localitatile Dancu, Tomesti si Lunca Cetatuiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 13

 

TAXE LOCALE PRACTICATE IN CADRUL DIRECTIEI DE DEZVOLTARE URBANA

 

Denumirea taxei

Taxa 2003

Taxa 2004

Copii dupa fise de punere in posesie

74.000

Majorat cu indicele de inflatie

Copii de pe planul cadastral de incadrare in zona

Eliberare plan de situatie le scara:

1:500

1:1000

1:2000

 

 

240.000 lei/mp

360.000 lei/mp

480.000 lei/mp

Majorat cu indicele de inflatie

Remasurari teren sau masuratori la cerere:

Pana la 100 mp

Intre 100 mp si 1000 mp

Peste 1000 mp pana la 5000 mp – un spor de 45(68) lei/mp, dar sa nu depaseasca suma:

 

122.000 lei

344.000 lei

 

734.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Eliberare plan urbanistic general – PUG

490.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Formular cerere pentru certificat urbanism

25.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Formular cerere pentru autorizatia de construire

50.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Atribuire numar stradal

50.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Copii dupa documentele existente (autorizatii, certificate, etc.)

147.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Copii dupa proiecte din autorizatiile existente

247.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, pentru suprafete:

Pana la 150 mp

Intre 151-250 mp

Intre 251-500 mp

Intre 501-750 mp

Intre 751-1000 mp

Peste 1000 mp

 

34.000 lei

47.000 lei

60.000 lei

72.000 lei

85.000 lei

85.000+130 lei/mp pentru ceea ce depaseste 1000 mp

Majorat cu indicele de inflatie

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire-constructii provizorii

48.000 lei/mp

Majorat cu indicele de inflatie

Taxa aviz Comisie de Urbanism

238.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Taxa Comisie Acord Unic

0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, dar nu mai putin de 50.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Taxa eliberare autorizatii de construire privind lucrari de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, en.electrica, telefonie si televiziune prin cablu

50.000 lei

Majorat cu indicele de inflatie

Taxa autorizatie de construire

Valori minime declarate:

Cu instalatii (apa, canalizare, electrice, incalzire-cond. cumulative)

Fara instalatii (apa, canalizare, electrice, incalzire-cond. cumulative)

Cu instalatii (apa, canalizare, electrice, incalzire-cond. cumulative)

Fara instalatii (apa, canalizare, electrice, incalzire-cond. cumulative)

VALORI MINIME CLADIRI-PERSOANE FIZICE

Cu pereti sau cadre din beton-armat, din caramida arsa piatra naturala sau din alte materiale

5.300.000

3.100.000

Majorat cu indicele de inflatie

Cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare

1.400.000

900.000

Majorat cu indicele de inflatie

CONSTRUCTII ANEXE SITUATE IN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CLADIRII

Cu pereti din b.a, caramida arsa, piatra sau din alte materiale asemanatoare

900.000

800.000

Majorat cu indicele de inflatie

Cu pereti din lemn, caramida nearsa, valatuci, paianta si alte materiale asemanatoare

500.000

300.000

Majorat cu indicele de inflatie