Hotărârea nr. 281/2003

HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C. TRUST CONSTRUCTII S.A. IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

    privind inlesnirile la plata  obligatiilor la bugetul local datorate de                                 S.C. TRUST CONSTRUCTII S.A.  IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi

Având in vedere:

           Cererea nr.43668/28.03.2003 pentru acordarea inlesnirilor la plata obligatiilor restante la bugetul local;

            Legea 189 din 1998 privind finantele publice locale;

O.U.G.  nr. 40 din 08 aprilie 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare;

H.G. 794 din 12 august 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Referatul de specialitate al Directiei    Finantelor  Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art. 38 si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

Art.1: Reducerea  majorarilor de intarziere in suma de 249.527.385 lei, reprezentand 50% din 499.054.771 lei si a penalitatilor de intarziere in suma de 14.008.104 lei, reprezetand 50% din 28.016.209 lei aferente impozitelor, in conditiile art. 10 al.2  din O.U.G. nr.40 din 08 aprilie 2002.

Art.2: Esalonarea la plata a debitelor, majorarilor, penalitatilor de intarziere si penalitatilor , pe o perioada de 36 de luni, cf. anexei, conform art.10 al.2 din O.U.G. nr. 40 din 08 aprilie 2002 si art. 1 al 6 din H.G. 794/2002, cu conditia achitarii obligatiilor cu termene de plata in anul curent .

ANEXA

 

 

SCADENTA

DEBIT

MAJORARE.

PENALIT.     INTARZIERE O.G.61/2002

   Dobanzi si penalit.de intarz.calculate cf. Legislatiei in vigoare

6/26/03

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

7/28/03

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

8/27/03

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

9/26/03

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

10/27/03

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

11/27/03

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

12/24/03

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

1/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

2/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

3/26/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

4/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

5/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

6/25/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

7/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

8/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

9/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

10/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

11/26/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

12/27/04

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

1/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

2/25/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

3/25/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

4/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

5/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

6/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

7/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

8/26/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

9/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

10/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

11/25/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

12/27/05

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

1/27/06

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

2/27/06

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

3/28/06

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

4/28/06

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

5/27/06

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

6/27/06

30.609.010.

18.120.265.

2.083.836.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.281

din 30 mai 2003