Hotărârea nr. 278/2003

HOTARARE privind atribuirea gratuita a unui loc de veci la cimitirul Eternitate domnului Nicolae Turtureanu din Iasi B-dul Independentei nr.33 bl.G1-5 sc.5 ap.17

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind atribuirea gratuita a unui loc de veci la cimitirul Eternitate

domnului Nicolae Turtureanu din Iasi, B-dul Independentei nr.33, bl.G1-5,sc.5,ap.17

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa domnului Turtureanu Nicolae, domiciliat in Iasi, B-dul Independentei nr.33, bl.G1-5,sc.5,ap.17 prin care se solicita atribuirea unui loc de  situat in cimitirul Eternitatea;

            In conformitate cu art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se atribuie gratuit un loc de veci in cimitirul Eternitatea, domnului Nicolae Turtureanu din Iasi, str.Independentei nr.33, bl.G1-5, sc.5, ap.17.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

  cons.Nichita Gheorghe                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.278

din 30 mai 2003