Hotărârea nr. 262/2003

HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru asocierea intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si firma S.C.TOPSERVICE SRL cu privire la suprafata de 486 mp.(30 de locatii diferite) aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind respingerea proiectului de hotarare pentru asocierea intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si firma S.C.TOPSERVICE SRL cu privire la suprafata de 486 mp.(30 de locatii diferite) aflata in administrarea

Consiliului Local al Municipiului Iasi;

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea inregistrata cu nr.TS/EOD/KK/7/10.01.2003 prin care firma S.C.TOPSERVICE SRL solicita incheierea unui contract de asociere cu Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa nr.3717/10.02.2003 a S.C.SALUBRIS S.A.;

            Avand in vedere Legea nr.215/2001 litera f si g precum si art.125 – privind administratia publica locala;

            Avand in vedere propunerea de respingere a proiectului de hotarare si votul consilierilor din cadrul sedintei ordinare;

            Avand in vedere Legea nr.215/2001, art.20, art.28, art.84 republicata privind atributiile Consiliului Local;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se respinge proiectului de hotarare privind asocierea intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si firma S.C.TOPSERVICE SRL cu privire la suprafata de 486 mp.(30 de locatii diferite) aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi;

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Nichita Gheorghe                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.262

din 30 mai 2003