Hotărârea nr. 252/2003

HOTARARE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,AMENAJARE URBANA STRADA LAPUSNEANU IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL  LOCAL

HOTARARE

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE

AMENAJARE  URBANA  STRADA LAPUSNEANU IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi,

           Avind in vedere referatul de specialitate intocmit si anexat prezentei;          

           Avind in vedere prevederile art.54 al Regulamentului de functionare al Consiliului Local Municipal Iasi-R1997;

           Avind in vedere atributiile Consiliilor Locale statutate prin art. 38 din Legea 215/2001 ;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            ~n temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

HOTARASTE:

 

ART.1. Se aproba - Studiul de fezabilitate AMENAJARE  URBANA    STRADA LAPUSNEANU IASI, in conformitate cu HCL nr.319/02.09.2002 si HCL nr.1/20.01.2003 la valoarea totala de 8.409.000,0 mii lei din care C-M 7.383.000,0 mii lei si cu indicatorii tehnico-economici conform anexei la prezenta hotarire.

ART.2. Finantarea investitiei se asigura 100% din fondurile bugetului local.

ART.3. Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

   cons.Nichita Gheorghe                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.252

din 30 mai 2003

ANEXA

 

LA HOTARAREA PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE AMENAJARE  URBANA  STRADA LAPUSNEANU IASI

 

Indicatori tehnico-economici ai investitiei

    Valoarea totala                             8.409.000,0 mii lei – pret februarie 2003

       din care: constructii-montaj        7.383.000,0 mii lei

 

       din care: pentru retele edilitare:

   1.

Devieri retele

  55.000,0 mii lei

   2.

Retele racord apa (fintini)

  45.000,0 mii lei

   3.

Retele racord canalizare (fintini)

  45.000,0 mii lei

   4.

Racord electric (chioscuri, stilpi, fintini)

150.000,0 mii lei

 

   Esalonarea (INV/C1M)

Anul I –  1.409.000,0/1.000.000,0 mii lei

Anul II – 7.000.000,0/6.383.000,0 mii lei

  Durata de realizare – 12 luni

       Finantarea investitiei se asigura 100% din fondurile bugetului local.

       Amenajarea strazii Lapusneanu Iasi va cuprinde realizarea pavimentului, amplasarea de chioscuri, obiecte de mobilier urban, realizarea de spatii plantate pe inreg traseul strazii Lapusneanu, pe o suprafata totala de 5.500 mp.

 

    CAPACITATI (in unitati fizice):

  1.

Sistematizare verticala

   5.500

        mp

  2.

Stilpi iluminat stradal

        20

   bucati

  3.

Stilpi iluminat decorativi

        30

   bucati

  4.

Lampi decorative pe cladire

        20

   bucati

  5.

Lampi decorative pitice

        20

   bucati

  6.

Cosuri gunoi

        30

   bucati

  7.

Banci

        50

   bucati

  8.

Buvete

          6

   bucati

  9.

Fintini decorative

          3

   bucati

10.

Gratare decorative protectie pomi

        30

   bucati

11.

Grilaje decorative (parapete)

      200

        ml

12.

Jardiniere

        20

   bucati

13.

Pavimente

    4700

        mp

14.

Amenajare spatii verzi

      800

        mp

15.

Constructii chiosc presa

          3

   bucati

16.

Constructii modul afisaj

          4

   bucati