Hotărârea nr. 231/2003

HOTARARE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iasi DOAMNEI MARICICA PUICA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iasi,

DOAMNEI MARICICA PUICA

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa Fundatiei Spirit Olimpic MENS – SANA – IN CORPORE SANO;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia pentru tineret si sport;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

HOTARASTE:

 

 

            ARTICOL UNIC: Se acorda titlul de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iasi, DOAMNEI MARICICA PUICA.

 

 

 

                                                                                   

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

 cons.Gheorghe Nichita                                 cons.jr.Lacramioara Vernica                         

Nr.231

din 7 mai 2003