Hotărârea nr. 227/2003

HOTARARE privind preluarea punctului termic Bularga cu utilajele din dotare si terenul aferent constructiei in contul datoriilor SC MOLDOPLAST SA la bugetul local

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind preluarea punctului termic Bularga, cu utilajele din dotare si terenul aferent constructiei in contul datoriilor SC MOLDOPLAST  SA la bugetul local

 

      Consiliul Local al Municipiului Iasi

      Avand in vedere:

Legea 189/1998 privind finantele publice locale;

O.G. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare;

Ordin 1785/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice referitoare la aplicarea prevederilor OG 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare;

Referatul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale;

      Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

      In conformitate cu prevederile art. 38 si 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Preluarea in contul datoriilor S.C. MOLDOPLAST SA Iasi de 1.172.373.164               lei, de catre Primaria Municipiului Iasi, a obiectivului punct termic Bularga, respectiv cladire, teren aferent constructiei in suprafata de 297 mp si mijloacele fixe din dotare, conform anexei 1 si anexei 2, in suma de 854.133.545 lei(valoare fara TVA).

 

ANEXA 1

NR.

CRT.

DENUMIRE ACTIV

VALOARE DE PIATA FARA TVA

OBSERVATII

1

CONSTRUCTIE cu aria desfasurata de 233,91 mp

633.375.060,00 LEI

Valoare conform raport evaluare la data 07.12.2002

2

UTILAJE---1. AMORTIZATE

                ---2. NEAMORTIZATE

   33.500.000,00 LEI

   92.602.209,00 LEI

Valoare conform raport evaluare la data 07.12.2002

3

TEREN CONSTRUIT SI NECONSTRUIT- aferent constructiei-297 mp

94.656.276,00 LEI

Valoare conform raport evaluare la data 07.12.2002

 

            TOTAL

854.133.545,00 LEI

-

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

Nr. Crt.

                   DENUMIRE

OBSERVATII

1

Cladire punct termic

Amortizat partial

2

Teren aferent punctului termic

-

3

Racord telefonic

neamortizat

4

Retea apa potabila

neamortizat

5

Retele canalizare                               

neamortizat

6

Retele termice exterioare

neamortizat

7

Instalatii apa calda menajera

neamortizat

8

Instalatii termice in punct termic

neamortizat

9

Separator manual la instalatia termica

neamortizat

10

Compresor si hidrofor la instalatia de apa calda

amortizat

11

Compresor si hidrofor la instalatia termica

amortizat

12

Pompa Cris la instalatia de apa calda menajera

amortizat

13

Pompa Lotru la instalatia de apa calda menajera

amortizat

14

Pompa C 850 A la instalatia termica

amortizat

15

Pompa C 850 B la instalatia termica 

amortizat

16

Pompa S 657 A  la instalatia termica

amortizat

17

Pompa L 100 B la instalatia termica

amortizat

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR,

    cons.Gheorghe Nichita                                      cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.227

din 7 mai 2003