Hotărârea nr. 191/2003

HOTARARE privind calitatea de parte civila prejudiciata a Consiliului Local Municipal Iasi in cauzele in care Consiliul Local al Municipiului Iasi a emis Hotararile Consiliului Local pentru acordarea de stimulente si efectuari de plati

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind calitatea de parte civila prejudiciata a Consiliului Local Municipal Iasi in cauzele in care Consiliul Local al Municipiului Iasi a emis Hotararile Consiliului Local pentru acordarea de stimulente si efectuari de plati

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere necesitatea adoptarii a unui punct de vedere  explicit cu privire la litera si spiritul H.C.L. 77/20 martie 2000, H.C.L. 337/29 noiembrie 2000, H.C.L. 127/1999, H.C.L. 171/1999 si H.C.L. 5/25.01.1999;

            Avand in vedere ca singurul organ abilitat de a se pronunta cu privire la hotararile de consiliu adoptate de Consiliul Local Municipal Iasi este instanta judecatoreasca la sesizarea prefectului;

            Avand in vedere prevederile art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Consiliul Local Municipal Iasi ia act de legalitatea si temeinicia H.C.L.77/20 martie 2000 cu metodologia aferenta; H.C.L.337/29 noiembrie 2000 cu metodologia aferenta, privind dreptul acordarii stimulentelor si a efectuarii platilor si recunoaste ca in aplicarea acestor hotarari de consiliu s-a respectat legea.

            Punerea in practica in mod concret de la caz la caz a metodologiei fiecarei hotarari de consiliul local s-a facut in litera dispozitiilor adoptate si in spiritul acestora conform vointei Consiliului Local Municipal Iasi care s-a pronuntat prin adoptarea sus mentionatelor  H.C.L. cu metodologiile aferente.

            Art.2 Conventiile civile de prestari servicii incheiate cu specialisti in domeniu, separat de calitatea acestora de consilieri alesi, intrunesc conditiile de legalitate si temeinicie.

            Art.3 Reprezentantul juridic al Consiliului Local Municipal Iasi are dreptul si obligatia ca in exercitarea mandatului sau sa invoce lipsa calitatii procesuale pasive de parte civila prejudiciata a Consiliului Local Municipal Iasi in fata organelor jurisdictionale cu privire la cauzele izvorand din ignorarea hotararilor de consiliu sus mentionate.

            Art.4 Cu privire la raspunderea pentru plata onorariului de avocat angajat care a reprezentant Consiliul Local Municipal Iasi la instanta de drept comun in vederea apararii patrimoniului, acesta este legal acordat atata timp cat s-a respectat H.C.L.5/1999 – data in baza Legii nr.213/1998 – si a Legii nr.51/1995.

            Art.5 Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

cons.Nichita Gheorghe

 

Nr.191

din 4 aprilie 2003

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

R E F E R A T

 

 

 

 

            Subsemnata Vernica Lacramioara - Secretarul Consiliului Local Iasi, fata de H.C.L. nr.191 din 4 aprilie 2003 aprobata in sedinta extraordinara din data de 4.04.2003 opiniez urmatoarele :

            Din actele de control ale Curtii de Conturi rezulta ca prin avizarea unui proiect de hotarare de catre Secretarul Consiliului Local s-au creat prejudicii la nivel de buget local, fiind persoana responsabila in solidar cu alti functionari ai Primariei Municipiului Iasi.

            La litigiile aflate pe rolul Colegiului Jurisdictional, Secretarul este judecat pentru calitatea de persoana responsabila in solidar.

            Avand in vedere aceasta motivatie consider oportuna abtinerea mea in contrasemnarea H.C.L.nr.191 din 4 aprilie 2003.

 

 

 

SECRETAR,

cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 aprilie 2003