Hotărârea nr. 188/2003

HOTARARE privind aprobarea transferului spatiului din str.{tefan cel Mare si Sfant nr.4 de la Asociatia Jurnalistilor Profesionisti din Iasi la Centrul Regional de Jurnalism Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea transferului spatiului din str.{tefan cel Mare si Sfant nr.4 de la Asociatia Jurnalistilor Profesionisti din Iasi la Centrul Regional de Jurnalism Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere solicitarea inaintata de Asociatia Jurnalistilor Profesionisti din Iasi in sensul aprobarii de catre Consiliul Local Iasi a transferului spatiului din Iasi, str.{tefan cel Mare si Sfant nr.4, subsol Centrului Regional de Jurnalism Iasi;

            Avand in vedere votul in unanimitate al consilierilor din cadrul sedintei ordinare din data de 31.03.2003;

            In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba transferul spatiului situat in Iasi, str.{tefan cel Mare si Sfant nr.4, subsol, de la Asociatia Jurnalistilor Profesionisti din Iasi, Centrului Regional de Jurnalism Iasi.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi insusita si dusa la indeplinire de cei interesati.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.188

din 31 martie 2003