Hotărârea nr. 186/2003

HOTARARE privind acordarea gratuita Bibliotecii Judetene "Gh.Asachi" Iasi a microbuzului Primariei Municipiului Iasi pentru traseul Iasi - Chisinau si Chisinau - Iasi in perioada 1 - 5 aprilie 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

 

privind acordarea gratuita Bibliotecii Judetene "Gh.Asachi" Iasi a microbuzului Primariei Municipiului Iasi pentru traseul Iasi – Chisinau si Chisinau – Iasi in perioada 1 – 5 aprilie 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere solicitarea din partea Bibliotecii Judetene "Gh.Asachi" Iasi;

            Avand in vedere votul unanim al consilierilor din cadrul sedintei din data de 31.03.2003;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba acordarea gratuita Bibliotecii Judetene "Gh.Asachi" Iasi a microbuzului Primariei Municipiului Iasi pentru traseul Iasi – Chisinau si Chisinau – Iasi in perioada 1 – 5 aprilie 2003.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.186

din 31 martie 2003