Hotărârea nr. 182/2003

HOTARARE privind reprezentarea municipiului Iasi la Targul Oraselor Infratite organizat la Padova in perioada 14-27 mai 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind reprezentarea municipiului Iasi la Targul Oraselor Infratite organizat la Padova, in perioada 14-27 mai 2003

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de Serviciul Relatii Internationale si Derulare Programe Europene din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere raportul de avizare intocmit de Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.38 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba participarea delegatiei formate din cinci persoane reprezentand municipiul Iasi la Targul Oraselor Infratite organizat la Padova, in perioada 14-27mai 2003.

            Art.2 Cheltuielile legate de deplasarea delegatiei si organizarea standului de prezentare al orasului Iasi in cadrul targului de la Padova vor fi suportate din bugetul local, din fondul alocat pentru orase infratite, relatii internationale (capitolul 720250).

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.182

din 31 martie 2003