Hotărârea nr. 176/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 10 luni a debitelor restante pentru contribuabilului Cutitaru Mihai din Iasi str.V.Lupu nr. 154 bl.H2 sc.A ap.2

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, precum si esalonarea pe o perioada de 10 luni a debitelor restante, pentru contribuabilului Cutitaru Mihai  din Iasi, str.V.Lupu,nr. 154,bl.H2,sc.A,ap.2

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere

            Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si H.G.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din LEGEA  nr.215/2001 privind Administratia Locala, republicata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1: Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.652.775 lei, si a penalitatilor in suma de 149.444 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilul Cutitaru Mihai calculat pentru perioada 1.01.1999-31.12.2002                                                                                                                                      Majorari aferente        1.652.775 lei

                                                                                    Penalitati de intarziere   149.444 lei

            Art.2 Esalonarea pe o perioada de 10 luni a debitelor restante in suma de 2.565.333 lei, conform anexei 1, cu obligatia achitarii la termenele legale a impozitelor pe anul 2003.

ANEXA 1

DATA SCADENTEI

DEBIT

MAJORARI DE INTARZIERE CF.H.G.1513/2002 DE 0,06% PE ZI

15.03.2003                                                             

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.04.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.05.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.06.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.07.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.08.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.09.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.10.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.11.2003

256.533

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

15.12.2003

256536

                  MAJ.CF.H.G.1513/2002

 

 

 

 

            Art.3: Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.176

din 31 martie 2003