Hotărârea nr. 166/2003

HOTARARE privind costul serviciilor de copiere de pe documentele detinute de autoritatea publica locala

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind costul serviciilor de copiere de pe documentele detinute de

autoritatea publica locala

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile art. 9 si 11 din Legea nr. 544/2001 privind faptul ca toate costurile oricaror solicitari de copii de pe documentele detinute de autoritatea publica locala  sunt suportate de catre solicitanti;

            Avand in vedere prevederile art. 74 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, privind impozitele si taxele locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1: Incepand cu 01.04.2003, pentru eliberarea copiilor de pe documentele detinute de autoritatea publica locala, se vor percepe urmatoarele tarife:

-copie xerox pentru documente in format A4: 1 500 lei;

-copie xerox pentru documente in format A5: 1 000 lei;

-copie xerox pentru documente in format A3: 2 000 lei.

Art.2: Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                       cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.166

din 31 martie 2003