Hotărârea nr. 156/2003

HOTARARE privind numirea unei comisii formata din specialistii Serviciului de Audit Public Intern din Primaria Municipiului Iasi - ce vor fi nominalizati prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi - pentru solutionarea obiectiunilor formulate de catre S.C.Termo - Service S.A. si S.C.Termo - Gaz S.A. impotriva proceselor verbale de predare - primire care cuprind operatiunile economice din perioada 01.04. - 28.08.2001 incheiat cu ocazia divizarii R.A.Termoficare intre regie si cele doua societati comerciale.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind numirea unei comisii formata din specialistii Serviciului de Audit Public  Intern din Primaria Municipiului Iasi – ce vor fi nominalizati prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi - pentru solutionarea obiectiunilor formulate de catre S.C.Termo – Service S.A. si S.C.Termo – Gaz S.A. impotriva proceselor verbale de predare – primire care cuprind operatiunile economice din perioada 01.04. - 28.08.2001, incheiat cu ocazia divizarii R.A.Termoficare, intre regie si cele doua societati comerciale.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile art.2 din H.C.L.nr.292/25.10.2001, privind aprobarea protocolului de predare – primire a patrimoniului R.A.Termoficare Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile O.U.G.nr.30/1997, privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si modificata prin Legea nr.207/1997;

            In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 republicata, privind societatile comerciale;

            Avand in vedere amendamentul propus in cadrul sedintei de numire a unei comisii din cadrul serviciului de audit prin dispozitie a Primarului Municipiului Iasi;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba numirea unei comisii formata din specialistii Serviciului de Audit Public Intern din Primaria Municipiului Iasi – ce vor fi nominalizati prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi - pentru solutionarea obiectiunilor formulate de catre S.C.Termo – Service S.A. si S.C.Termo – Gaz S.A. impotriva proceselor verbale de predare – primire care cuprind operatiunile economice din perioada 01.04. - 28.08.2001, incheiat cu ocazia divizarii R.A.Termoficare, intre regie si cele doua societati comerciale.

            Comisia constituita conform art.1 va prezenta un raport Consiliului Local Municipal Iasi la sedinta din luna aprilie 2003.

            Art.2 Prezenta hotarare va Serviciul de Audit Public Intern, R.A.D.E.T. Iasi, S.C.Termo – Service S.A., S.C.Termo – Gaz S.A. pentru a fi adusa la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.156

din 31 martie 2003