Hotărârea nr. 151/2003

HOTARARE privind aprobarea negocierii de achizitionare a terenului situat in Iasi str.-la Sf.Andrei nr.5 proprietatea Hristea Marius Remus de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea negocierii de achizitionare a terenului situat in Iasi, str.-la Sf.Andrei nr.5, proprietatea Hristea Marius Remus de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere ca intre proprietarul terenului si Consiliul Local al Municipiului Iasi a intervenit acordul partilor privind transferul de proprietate;

            Avand in vedere ca terenul a fost expertizat de catre expert tehnic judiciar si proprietarul a fost de acord cu concluziile acestui raport;

            In temeiul art.4 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

            Avand in vedere HCL 377/28.10.2002 privind negocierea pretului de transfer si numirea comisiei de negociere a achizitionarii terenului oferit spre vanzare;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere amendamentul propus in sedinta de consiliu in sensul mentionarii suprafetei si a valorii;

            In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba negocierea de achizitionare a terenului in suprafata de 315 mp. situat in Iasi, str.-la Sf.Andrei nr.5, proprietate Hristea Marius Remus de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi la valoarea de 30$ mp. si un total in valoare de 9450$.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata tuturor celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR,

cons.Romeo Olteanu                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.151

din 31 martie 2003