Hotărârea nr. 106/2003

HOTARARE privind aprobarea unor solicitari loctive avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea unor solicitari loctive avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.114/1996, republicata si modificata prin Legea nr.145/1999;

            Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Iasi nr.61 din data de 03.02.2003;

            Avand in vedere Hotararea consiliului Local al Municipiului Iasi nr.62 din data de 03.02.2003;

            Avand in vedere procesul verbal nr.2655/12.02.2003 incheiat in sedinta Comisiei sociale de analiza a solicitarilor locative in conditiile Legii nr.114/1996 si a Legii nr.152/1998;

            Avand in vedere referatul de specialitate nr.4014/13.02.2003 intocmit de DAPPP;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba solicitarile locative avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative in sedinta din 12.02.2003, solicitari curpinse in ANEXA NR.1 a prezentei hotarari.

            Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si solicitantilor.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                 cons.jr.LacramioaraVernica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.106

din 24 februarie 2003

                      ANEXA 1 la HCL nr. 106 din 24 februarie 2003

la hotararea privind  aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative in sedinta din 12. 02. 2003

I.         ATRIBUIRI   LOCUINTE

1.       Se repartizeaza d-lui Costin Corneliu si familiei sale ,locuinta proprietatea privata a Consiliului Local ,situata in Iasi ,str.Tabacului nr.7,et.4,ap.47 compusa din -1 camera cu suprafata de  21,30 mp., 4 dep. cu suprafata de  20,40 mp  ;

2.            Se repartizeaza d-lui Calin Neculai si familiei sale ,locuinta din patrimoniul public al Consiliului Local ,situata in Iasi ,str.Titu Maiorescu nr.10A,et.1,ap.6 compusa din : 2 camere cu suprafata de 20,90 mp.,3 dependinte cu suprafata de 12.02 mp.;

3.         Se repartizeaza d-lui Moisuc Dragos Constantin si familiei sale ,locuinta situata in Iasi ,sos.Nicolina nr.93,bl.988B,et.1,ap.4 ,compusa din :3 camere cu suprafata de 46,08 mp.,8 dependinte cu suprafata de 33,87 mp.;

4.         Se repartizeaza d-lui Begescu Liviu si d-lui Begescu Mihai ,locuinta situata in Iasi pasaj Cuza Voda nr. 1 ,compusa din: 1 cam. cu suprafata de  16,30 mp., 3 dependinte cu suprafata de  10,20 mp .

5.         Se repartizeaza d-lui Begescu Vasile ,locuinta situata in Iasi din str.Pacurari nr.45,cu intrare prin Cismeaua Pacurari nr.2 compusa din :2 cam.cu suprafata de 24,76 mp.

II.       EXTINDERI SPATII DE LOCUIT

1.            Se aproba extindere pe spatiul devenit liber prin renuntul locatarului Vizitiu Gheorghe ,familiei Vizitiu Constantin ,din str. Str. Vasile Stroescu (11 iunie) nr. 12.  Spatiul este compus din 1 cam. cu suprafata de 18,08 mp.,4 dep.pr. cu suprafata de 10,62 mp.,1dep.sec.cu suprafata de 1,05 mp.

2.         Se aproba extindere pe spatiul devenit liber prin decesul locatarei Eva Elena ,familiei Balica Nicoleta ,din str.Hotin nr.17 .Spatiul este compus din 1 camera cu suprafata de 13,30 mp.,2 dep.pr.cu suprafata de 26,58 mp.,2 dep.sec.cu suprafata de 19,14 mp.

III.      PRELUARE CONTRACT ~NCHIRIERE

1.         Se atribuie d-lui Cocris Liviu si familiei sale ,locuinta situata in Iasi, str. Musatini nr. 23, bl. V2, Sc. C, P., Ap. 1,compusa din : 2 cam. cu suprafata de  24,85 mp. ,4 dep.cu suprafata de 11,60 mp.

2.         Se atribuie d-lui Ciochina Constantin,locuinta in Iasi ,str.Sf.Sava nr.13,compusa din: 2 camere cu suprafata de  40,60 mp.,2 dep.pr.cu suprafata de 12,00 mp.,1 dep.sec. cu suprafata de 4,00 mp.

3.         Se modifica contractul de inchiriere 6268/1990 privind locuinta din Iasi str.Vantu nr.14 astfel: Feraru Marius nascut in 1987 – titular , Feraru Marian nascut in 1987 – titular ,Pasa Violeta –matusa Locuinta este compusa din: camera cu suprafata de 14,87 mp.,2 dep.cu suprafata de 17,32 mp.,1 dep.sec.cu suprafata de 6,00 mp.

IV.     SCHIMB BOXE SUBSOL

1.         Se aproba schimbul de boxe situate la subsolul imobilului din pasaj Cuza Voda nr.11, respectiv boxa in suprafata de 5,46 mp detinuta de  locatarul Feraru Gheorghe cu contract de inchiriere 3538/2000 ,cu boxa in suprafata de 5,60 mp. devenita libera prin decesul locatarei Tirdea Elena;