• Hotărârea 686/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea "Programului Manifestărilor Organizate în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2003 - 2004"
 • Hotărârea 685/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C.TERMO SERVICE S.A.
 • Hotărârea 684/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003
 • Hotărârea 683/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atriburirea apartamentelor situate în Iaşi B-dul Dacia nr.40/bl.1 nr.40A/bl.5 nr.42/bl.2 nr.42A/bl.3 nr.42B/bl.4 şi str.Metalurgiei nr.59-61/bl.1 nr.63-65/bl.2 nr.67-69/bl.3 nr.71-73/bl.4 construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani
 • Hotărârea 682/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.TEPRO S.A. IASI
 • Hotărârea 681/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţiile neguvernamentale
 • Hotărârea 680/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.520/2003
 • Hotărârea 679/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI" pentru anul 2004
 • Hotărârea 678/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii la licitaţie a proiectării PUZ - zona Podgoria Iaşi
 • Hotărârea 677/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind constituirea structurilor de coordonare conducere şi execuţie a proiectului "Sistem Informatic Geografic Integral Local" (SIGIL) al Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 676/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi
 • Hotărârea 675/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE Privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor locale precum si reducerea la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC MOLDOFOREST SA IASI
 • Hotărârea 674/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.421/28 iulie 2003 cu privire la componenţa "Comisiei municipale de circulaţie"
 • Hotărârea 673/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004
 • Hotărârea 672/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al S.C."CET IASI"S.A. ca urmare a fuziunii cu TERMO - GAZ şi aprobarea protocolului de predare - primire a patrimoniului SC TERMO - GAZ SA IASI către SC "CET IASI"SA
 • Hotărârea 671/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 a S.C."TERMO - GAZ"S.A.
 • Hotărârea 670/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerile de buget pe anul 2004 şi estimările pe anii 2005 - 2007
 • Hotărârea 669/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului COSTIN DĂNUŢ
 • Hotărârea 668/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocare sumei de 200 milioane lei pentru organizarea şi desfăşurarea competiţiei internaţionale "TROFEUL CARPATI" la handbal masculin ediţia a XXXIII -a
 • Hotărârea 667/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă prin negocierea chiriei a spaţiului comercial din strada Păcurari nr.20 către Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale
 • Hotărârea 666/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 422/28.07.2003 de aprobare a membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 665/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind delegarea către S.C.CET IASI S.A. de către Consiliul Local Iaşi ca autoritate contractantă a negocia şi încheia contractul de achiziţie contoare termice în urma licitaţiei din data de 21.10.2003
 • Hotărârea 664/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de certificat de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobile
 • Hotărârea 663/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind regulamentul de funcţionare al Serviciului Reglementare Transporturi
 • Hotărârea 662/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea cu 50% de la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere aferente impozitului pe venit persoane fizice nesalariate calculate până la 08.04.2002 datorate de S.C."COMPOZITE"S.R.L. IASI
 • Hotărârea 661/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Istrate Constantin din Iaşi Şos.Naţională nr.89
 • Hotărârea 660/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata majorărilor de întârziere,a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor,precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante,pentru contribuabilul Anton Mihai din Iaşi,str.Ciurchi nr.101C,bl.S3,et.2,ap.6
 • Hotărârea 659/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 4 luni a debitelor restante pentru contribuabila Codrea Aretha din Iaşi Al.Rozelor nr.4 bl.B9 sc.B et.1 ap.6
 • Hotărârea 658/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Ghiduc Aspazia din Iaşi str.Mircea cel Bătrân nr.3 bl.O2 sc.A et.4 ap.18
 • Hotărârea 657/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Novac Elena domiciliată în Iaşi str.Peneş Curcanul nr.9
 • Hotărârea 656/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Toma Alexandrina domiciliată în Iaşi str.Cantacuzino nr.16
 • Hotărârea 655/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.292/30 mai 2003
 • Hotărârea 654/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea reamenajării Ştrandului municipal în parc de distracţie
 • Hotărârea 653/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu suprafaţa de 23930 mp. teren construit şi neconstruit situat în Iaşi str.Ciric nr.35 (BAZA SPORTIVA TATARASI) şi trecerea acestui teren în domeniul public al Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 652/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate "Blocuri locuinţe pentru tineri construite de ANL în şos.Nicolina - C.U.G.
 • Hotărârea 651/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.327/2001
 • Hotărârea 650/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (OMF 94/2001) pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi
 • Hotărârea 649/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea completării H.C.L.nr.308/02.09.2002 cu datele cuprinse în procesul - verbal la anexa la protocolul de predare - primire la divizarea R.A.T.C.Iaşi încheiat la 20.11.2002
 • Hotărârea 648/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.nr.279/30.05.2003 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi
 • Hotărârea 647/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor şi punctajelor pentru repartizarea locuinţelor în regim de închiriere tinerilor cu vâsta până în 35 de ani construite prin ANL
 • Hotărârea 646/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor solicitanţilor înscrişi pentru acordarea de locuinţe din fondul de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi locuinţe sociale pentru perioada 10.11.2003 - 01.11.2004
 • Hotărârea 645/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 644/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU EXTINDERE CONSTRUCTIE/AMENAJARI PE TEREN CE SE VA CONCESIONA în Iaşi str. Şipoţel nr.45
 • Hotărârea 643/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL Ť DEALU" BUCIUM TARLAUA 137 PARCELA 5008/3 ť
 • Hotărârea 642/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL Ť PASAJ ALEXANDRU ť
 • Hotărârea 641/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU " UNIVERSITATEA STEFAN LUPASCU " în Iaşi str. Sf.Lazar nr.7
 • Hotărârea 640/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINTA PE TEREN PROPRIETATE Sos.Nationala nr.7-9
 • Hotărârea 639/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi str.Vasile Ureche nr.27
 • Hotărârea 638/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU COMPARTIMENTARE PASAJ EXISTENT PENTRU AMENAJARE MAGAZIN BIJUTERII Str.14 Decembrie 1989 nr.2
 • Hotărârea 637/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi sos.Nicolina nr.37-39 subsol
 • Hotărârea 636/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE BALCON EXTINS PRIN CONCESIONARE TEREN - în Iaşi str. Prof A.Şesan nr.20
 • Hotărârea 635/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONCESIONARE PORTIC TRECERE PIETONALĂ PENTRU AMENAJARE BIROU ASOCIAŢIE DE PROPRIETARI - în Iaşi str.Vasile Lupu nr.86 bl.K1
 • Hotărârea 634/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU SEDIU FIRMĂ SERVICII ŞI SPAŢII PRODUCTIVE NEPOLUANTE în Iaşi b-dul Poitiers nr.1
 • Hotărârea 633/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA - în Iaşi str. Vasile Lupu nr.90C
 • Hotărârea 632/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STAŢIE DE TRANSPORT ÎN COMUN ŞI SPAŢIU COMERCIAL PE TEREN CONCESIONAT în Iaşi str. Vasile Lupu
 • Hotărârea 631/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI LOCUINTA DE SERVICIU SPALATORIE AUTO SI FAST FOOD - în Iaşi sos.Pacurari nr.118A
 • Hotărârea 630/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - AMPLASARE STATIE G.P.L. în Iaşi str.Sfântu Lazăr lângă staţia SNP PETROM
 • Hotărârea 629/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice a obiectivului "Asigurare cu utilităţi locuinţe ANL zona Metalurgiei etapa II"
 • Hotărârea 628/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea D.A.P.P.P. în administrarea Oficiului Judeţean de Cadastru Geodezie şi Cartografie Iaşi a imobilului situat în B-dul C.A.Rosetti nr.30
 • Hotărârea 627/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.563/2003 de trecere a Stadionului Tineretului şi a Bazei Hipice din proprietatea publică a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru sport în proprietatea publică a municipiului Iaşi şi administrarea D.A.P.P.P.
 • Hotărârea 626/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE CENTRU COMERCIAL MOLDOVA" Iaşi str.Palat nr.1
 • Hotărârea 625/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent
 • Hotărârea 624/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului la partea de cheltuieli pe anul 2003
 • Hotărârea 617/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea indemnizaţiei lunare a membrilor comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale şi de prestări servicii proprietatea privată a statului
 • Hotărârea 616/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 422/28.07.2003 de aprobare a membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 615/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind avizarea tipurilor de construcţii speciale care nu sunt supuse impozitului pentru anul 2004
 • Hotărârea 614/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind însuşirea propunerii de vânzare a cotei indivize din uscătorul imobilului situat în str.Războieni nr.1 bl.454 sc.D aferente apartamentului nr.19 din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 613/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 612/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului pentru constituirea şi funcţionarea "Sistemului Informatic Georgrafic" al Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 611/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea elaborării documentaţiei în vederea înfiinţării unei autogări pe amplasamentul din Splai Bahlui Mal Drept nr.32
 • Hotărârea 610/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea obiectivului de investiţii "Extindere spaţii la sediul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Iaşi" către M.A.I.
 • Hotărârea 609/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea metodologiei de licenţiere a societăţilor comerciale care desfăşoară activitate de publicitate exterioară pe raza municipiului Iaşi
 • Hotărârea 608/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea efectuării plăţii onorariului de 25.000.000 lei net domnului MIHAI ALBU şi 7.000.000 lei net studentului TEODOR MIHAI pentru realizarea proiectului de dezvoltare urbană : Amenajări urbane "Strada Lăpuşneanu"
 • Hotărârea 607/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe deţinute de către S.C.AUTOBUZUL S.A.IASI
 • Hotărârea 606/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 1612 36 mp. situat în Iaşi Şos.Ştefan cel Mare nr.113 precum şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului în vederea construirii unei locuinţe
 • Hotărârea 605/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea art.1 şi art.3 din H.C.L.nr.450/08.09.2003
 • Hotărârea 604/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C. IASITEX SA IASI
 • Hotărârea 603/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C. VITALEF S.A. IASI
 • Hotărârea 602/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii aflate în situaţii speciale
 • Hotărârea 601/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.450/16.12.2003 privind aprobarea achiziţionării a 27 bucăţi tramvaie de la Havag Halle din Germania
 • Hotărârea 600/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Lupastean Cristina din Iaşi str.Dimineţii nr.22 bl.790 sc.D et.3 ap.12
 • Hotărârea 599/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Cotin Viorica din Iaşi str.Hlincea nr.9 bl.1055 sc.C ap.2.
 • Hotărârea 598/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transformarea unui post de referent din cadrul D.F.P.L. în inspector de specialitate
 • Hotărârea 597/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu tuturor familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
 • Hotărârea 596/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire balcon extins - în Iaşi str.Ciurchi nr.107 bl.B7 sc.A parter ap.2
 • Hotărârea 595/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere apartament pe teren concesionat - în Iaşi str.Socola nr.5 bl.D4 parter ap.2
 • Hotărârea 594/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire balcon prin concesionare teren - în Iaşi str.Mitropolit Varlaam nr.7 bl.C3 parter ap.10
 • Hotărârea 593/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - COMPLEX SOCIAL STUDENŢESC - UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" - în Iaşi str.Uzinei nr.74
 • Hotărârea 592/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - trup izolat Schitul Tărâţa
 • Hotărârea 591/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă individuală - în Iaşi str.Podişului nr.1
 • Hotărârea 590/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona Bucium tarlaua 148 1(5925/1) 5929 5932 5935 5957 5951 5931 5934 5950 5958 3(5945/1) 5946 5948 1(5935/1) 5943 5953 5958 5956
 • Hotărârea 589/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea H.C.L. 24 / 2003
 • Hotărârea 588/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind unele reglementari in transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere
 • Hotărârea 587/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul situat în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58 în suprafaţă de 71 63 mp. trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Brateş nr.11 în suprafaţă de 288 00 mp. proprietatea numiţilor Lupuţoc Gheorghe Brehuescu Cristina Herţanu Olga Lupuţoc Florea şi Bumbac Eugenia cu un teren situat în Iaşi Aleea Grigore Ghica Vodă nr.58 în suprafaţă de 71 63 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 586/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 56 00 mp. situat în Iaşi str.Canta nr.2 bl.G11 sc.A parter ap.2 şi concesionarea directă a terenului către d-na POPA MAGDALENA în vederea extinderii spaţiului proprietate
 • Hotărârea 585/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 72 mp.situat în Iaşi Str.Frumoasa în spatele blocurilor 646 şi 648 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării unui număr de 4(patru)garaje
 • Hotărârea 584/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public de interes local al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp. situat în Iaşi str.Păcurari între blocurilor 598 şi 602 conform planului anexat precum şi organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării unui garaj
 • Hotărârea 583/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE BISERICA CULT ORTODOX"- în Iaşi incinta Liceului "Dumitru Mangeron"
 • Hotărârea 582/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire complex distribuţie produse petroliere şi motel - în Iaşi Şos.Bucium nr.55
 • Hotărârea 581/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă individuală - în Iaşi Str.Semănătorului nr.24
 • Hotărârea 580/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere spaţiu comercial prin concesionare teren - în Iaşi Str.Păcurari nr.15-17 bl.538
 • Hotărârea 579/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire centru de cosmetică auto - în Iaşi Str.Păcurari nr.57
 • Hotărârea 578/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă şi funcţiuni complementare - în Iaşi Str.Otilia Cazimir nr.13
 • Hotărârea 577/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere balcon prin concesionare teren - în Iaşi Str.Canta nr.18 bl.535 sc.B parter et.1
 • Hotărârea 576/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amplasare staţie de distribuţie G.P.L. împrejmuire şi consolidare teren construire spălătorie auto magazin piese auto atelier montare instalaţii G.P.L. amplasare copertină pe teren concesionat - în Iaşi str.Aurel Vlaicu
 • Hotărârea 575/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire service şi spălătorie auto hală prestări servicii - în Iaşi Şos.Păcurari nr.112
 • Hotărârea 574/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocare sumei de 1.000 Euro din fondul de rezervă pentru realizarea - Proiectului - Campus Electronic - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad"Iaşi
 • Hotărârea 573/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003
 • Hotărârea 572/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind virarea de credite de la capitolul 59.02.34 "Subvenţii" la capitolul 51.02.20 "Autorităţi publice - cheltuieli materiale"
 • Hotărârea 571/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării planului de investiţii al S.C."CET IASI"S.A.
 • Hotărârea 570/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării sumei de 6.000.000 mii lei din fondul de rezervă al bugetului local pe 2003 pentru Seminarul Teologic
 • Hotărârea 569/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 6.000.000 mii lei
 • Hotărârea 568/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere şi refuncţionalizare spaţiu farmacie - în Iaşi B-dul Ţuţora nr.2
 • Hotărârea 567/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spaţiu comercial - în Iaşi Străp.Silvestru nr.13 bl.E sc.A ap.13
 • Hotărârea 566/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revenirea la destinaţia iniţială de locuinţă a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.Sărărie nr.68
 • Hotărârea 565/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revenirea la destinaţia iniţială de locuinţă a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat în Iaşi str.14 Decembrie 1989 nr.6
 • Hotărârea 564/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.138/31.03.2003 de atribuire în folosinţă gratuită R.A.D.E.T.-ului Iaşi a unor spaţii din imobilul situat în şos.Naţională nr.43 aflat în patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 563/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea Stadionului Tineretului şi a Bazei Hipice din proprietatea publică a statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport în proprietatea publică a muncipiului Iaşi şi în administrarea DAPPP
 • Hotărârea 562/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a tronsoanelor V VI ale blocului 1004 CUG şi a terenului aferent
 • Hotărârea 561/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind alocarea sumelor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru organizaţiile studenţeşti din Iaşi,până la 300 milioane pentru proiecte eligibile
 • Hotărârea 560/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumelor din bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 pentru organizaţiile studenţeşti din Iaşi 25% pentru abonamente transport local în comun
 • Hotărârea 559/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea si modificarea actului constitutiv al S.C. CITADIN S.A. aprobat prin HCL nr. 419 din 25.11.2002 Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 558/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi a terenului aferent imobilului din B-dul Carol I nr.27
 • Hotărârea 557/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind colaborarea cu Fundaţia Ecologică Green Iaşi şi Asociaţia "Procons"
 • Hotărârea 556/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea S.C.TERMOGAZ SA de către SC CET IASI SA
 • Hotărârea 555/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordul de participare şi alocarea sumei de 600.000 mii lei în calitate coorganizator la Programul "Cultura 2000"
 • Hotărârea 554/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003
 • Hotărârea 553/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.68/2003 şi a Hotărârii Consiliului Local nr.69/2003 şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 2200 mp.situat în Iaşi la intersecţia străzilor Străpungere Silvestru şi Octav Băncilă trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi aprobarea asocierii între S.C.TERRAMOLD INVEST SRL şi Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 552/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale
 • Hotărârea 551/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferarea postului de consilier clasa 1 gradul superior din cadrul Serviciului Relaţii Internaţionale şi Derularea Programelor Europene în cadrul Biroului Imagine Promovare Organizare Evenimente Speciale Comunicare Relaţii Publice şi O.N.G.
 • Hotărârea 550/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere spaţiu existent - Pizzaria Perseverenza - în Iaşi str.Costache Negri nr.60
 • Hotărârea 549/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI-IAŞI"
 • Hotărârea 548/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.352/30.06.2003 şi a HCL nr.355/30.06.2003 în sensul transferării suprafeţei de 113 mp. teren concesionat către S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A.Iaşi formată din parcela 1071/1/2 cvartal 33 pe parcela 4(1474/1) cvartal 42 în vederea aprobării unui schimb de terenuri între S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. şi Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 547/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr.352/30.06.2003 şi a HCL nr.355/30.06.2003 în sensul transferării suprafeţei de 303 96 mp. teren concesionat către S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iaşi formată din parcelele 1071/1 1071/1/1 1074/3 cvartal 33 pe parcela 1474/2 cvaratal 42 în vederea aprobării unui schimb de terenuri între S.C.ALIMENTARA S.A. şi Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 546/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Extindere Centru Comercial Moldova"- str.Palat nr.1
 • Hotărârea 545/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului din Iaşi Şos.Naţională nr.59
 • Hotărârea 544/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea statutului S.C."CITADIN"S.A. Aprobat prin HCL nr.419 din 25.11.2002
 • Hotărârea 543/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei domnilor Spiridon Constantin Simionescu Ioan Ivanov Dospinescu Ioan Jalaboi Ioan Darie Virgil şi Adăscăliţei Constantin privind terenul în suprafaţă de 870 mp.(lungime 174 metri lăţime 5 metri) care formează Aleea Nouă situat în Iaşi între str.Podişului şi str.Văleni către Consiliul Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 542/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ PE TEREN PROPRIETATE - în Iaşi str.Vişani nr.2A
 • Hotărârea 541/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind premierea echipei clubului de Karate Tradiţional ENPI Iaşi
 • Hotărârea 540/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului contractelor de comodat în folosinţă gratuită ale medicilor ce folosesc spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea Primăriei Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 539/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative
 • Hotărârea 538/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe din fondul locativ de stat din proprietatea publică sau privată a Consiliului Local Iaşi unor familii aflate în situaţii speciale
 • Hotărârea 537/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.464/2003
 • Hotărârea 536/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea activităţii de organizare a achiziţiilor publice de către Serviciul A.P.L.
 • Hotărârea 535/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfiinţarea unui serviciu specializat pentru reglementarea coordonarea dezvoltarea şi monitorizarea transportului public de călători şi a bunurilor în regim de taxi şi maxi - taxi precum şi a infrastructurii aferente
 • Hotărârea 534/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate a Proiectului Tehnic la obiectivul de investiţii "Extindere reţele electrice iluminat public zona Cicoarei municipiul Iaşi" precum şi organizarea procedurii legale de achiziţie publică pentru execuţia acestei lucrări
 • Hotărârea 533/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea perioadei de atribuire în folosinţă gratuită către Centrul Diecezan CARITAS a două imobile situate în str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 532/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unui spaţiu din B-dul Independenţei bloc D1-D2 aflat în domeniul privat al Consiliului Local Iaşi
 • Hotărârea 531/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea traseului de tramvai nr.7 Canta - Piaţa Unirii - Tg.Cucu până în staţia Tudor Vladimirescu
 • Hotărârea 530/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea modificării tarifului de călătorie pe mijloacele de transport electric în comun ale Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi
 • Hotărârea 529/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.361/30.09.2002 în sensul acordării gratuităţii pentru a două trasee pe mijloacele de transport în comun şi alocarea a trei ajutoare băneşti sub formă de burse lunare pe perioada efectuării studiilor tripleţilor familiei Bacalum Gheorghe şi Luminiţa
 • Hotărârea 528/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii "Al.I.Cuza" a unor suprafeţe de teren de 1 mp.
 • Hotărârea 527/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 74 56 mp. situat în Iaşi - str.V.Lupu bl.360B sc.B-C tronson I parter şi concesionarea directă a terenului către S.C.FLUX S.R.L. Iaşi în vederea extinderii spaţiului comercial existent
 • Hotărârea 526/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Iaşi în domeniul privat al Consiliului Local a unor mijloace fixe aflate în administrarea RAJAC ce urmează
 • Hotărârea 525/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea din administrarea S.C.FOTBAL S.A. şi darea în folosinţa gratuită către Asociaţia de proprietari Piaţa Unirii nr.9 pe o perioadă determinată a unei camere din subsolul blocului situat în Piaţa Unirii nr.9
 • Hotărârea 524/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 20.000.000 lei din bugetul local - Complexului Muzeal Naţional "Moldova" - pentru organizarea manifestărilor culturale - anul 2003
 • Hotărârea 523/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Staţie de alimentare cu combustibili" Iaşi str.Elena Doamna nr.20-22
 • Hotărârea 522/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.63 din 24 februarie 2003
 • Hotărârea 521/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire locuinţe pe teren proprietate în Aleea M.Sadoveanu Iaşi
 • Hotărârea 520/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind încheierea contractelor de colaborare cu asociaţii profesionale nonguvernamentale de specialitate care desfăşoară cursuri de pregătire profesională pentru administratorii de condominii
 • Hotărârea 519/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului B3-5 Ţigarete şi terenul aferent către A.N.L.
 • Hotărârea 518/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi DOMNULUI CORNELIU ŞTEFANACHE
 • Hotărârea 517/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de "CETĂŢEAN DE ONOARE" al Municipiului Iaşi DOMNULUI GRIGORE ILISEI
 • Hotărârea 516/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Organigramei Primăriei Municipiului Iaşi şi a Statului de Funcţii - aparatul propriu - prin înfiinţarea în cadrul Direcţiei de Dezvoltare Urbană a Biroului Cercetare Dezvoltare Strategii
 • Hotărârea 515/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul curent
 • Hotărârea 514/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 302 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi Bd.T.Vladimirescu f.n. către S.C.AUTO - GAS S.R.L. Iaşi în vederea extinderii construcţiei proprietate
 • Hotărârea 513/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea şi modificarea statutului S.C."CITADIN"S.A. aprobat prin H.C.L.nr.419 din 25.11.2002
 • Hotărârea 512/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea reprezentantului municipiului Iaşi la Adunarea Generală a Ligii Oraşelor Istorice care va avea loc la Montreal Canada în perioada 6 - 8 octombrie 2003
 • Hotărârea 511/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 8 83 mp. situat în Iaşi str.Decebal nr.25 bl.Z11 sc.B parter ap.2 şi concesionarea directă a terenului către dl.Brânză Vasile în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 510/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă individuală şi branşament" Iaşi str.Cloşca nr.19
 • Hotărârea 509/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu firmă spaţii pentru comerţ şi depozit împrejumuire teren privat - Iaşi şos.Nicolina nr.56A
 • Hotărârea 508/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire spaţiu comercial şi servicii demolare construcţii existente" Iaşi şos.Bucium nr.11A
 • Hotărârea 507/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere balcon şi închidere cu tâmplărie de aluminiu"- Iaşi str.Nicolina nr.101 bl.996
 • Hotărârea 506/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hala de producţie acţionări electrice şi automatizări în Bd.Chimiei nr.8 Iaşi
 • Hotărârea 505/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu firmă spaţii depozitare" Iaşi str.Plantelor nr.48
 • Hotărârea 504/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere spaţiu comercial prin concesionare teren" Calea Gălăţii nr.9 bl.F3A sc.A parter
 • Hotărârea 503/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere şi reamenajare cabinet medical MEDIFIZ şi concesionare teren" Iaşi str.Canta nr.2 bl.G11 sc.A parter ap.2
 • Hotărârea 502/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbării categorei de impozitare pentru terenurile din intravilanul extins şi scutirea proprietarilor acestor terenuri de penalităţi
 • Hotărârea 501/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 18 mp.situat în Iaşi - str.Titu Maiorescu nr.22 conform planului anexat şi organizarea unei licitaţii publice în vederea amplasării unui garaj
 • Hotărârea 500/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acceptarea donaţiei domnului Coman I.Corneliu privind terenul în suprafaţă de 337 34 mp. situat în Iaşi str.Văleni nr.1B către Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 499/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind tramiterea blocului 1004 tronsoanele III şi IV precum şi,terenul aferent către A.N.L.
 • Hotărârea 498/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transmiterea blocului 1004 tronsoanele V şi VI şi terenul aferent către A.N.L.
 • Hotărârea 497/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alegerea soluţiei tehnice pentru continuarea lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai între Pasaj A.C.B. - Rond Dacia
 • Hotărârea 496/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea art.6 al HCL 394/28.07.2003 cu privire la preluarea activităţii de deszăpezire de către CITADIN SA de la Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi pentru iarna 2003 - 2004
 • Hotărârea 495/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea terenului în suprafaţă de 170 64 ha situată în Iaşi - zona Moara de Vânt - Podgoria Copou din administrarea CITADIN - DSPM în administrarea DAPPP Iaşi
 • Hotărârea 494/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi a imobilelor şi terenurilor din str.Şipoţel nr.33A str.Sf.Andrei nr.69
 • Hotărârea 493/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.2 a HCL 380/2002
 • Hotărârea 492/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea din fondul de rezervă a sumelor necesare pentru începerea promovării unei finanţări I.S.P.A. în vederea realizării proiectului "Managementul integrat al deşeurilor solide din municipiul Iaşi"
 • Hotărârea 491/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind asigurarea pazei şi întreţinerii incintei Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iaşi
 • Hotărârea 490/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2003 cu transferul din fondul de rezervă la subvenţii a sumei de 30.551.986 lei pentru S.C.TERMO - GAZ S.A.
 • Hotărârea 489/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.78/1997
 • Hotărârea 488/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi şi darea în administrare către actualii deţinători a bunurilor din domeniul public
 • Hotărârea 487/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind preluarea contractelor de folosinţă încheiate de Consiliul Local cu persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale
 • Hotărârea 486/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor practicate de R.A.T.E.C.Iaşi de Comisia Economică a Consiliului Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 485/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 484/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind propunerea unor denumiri de străzi
 • Hotărârea 483/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construire de către Tribunalul Iaşi prevăzut prin HCL nr.294/2 septembrie 2002
 • Hotărârea 482/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.346/30.06.2003 privind organizarea în data de 22 septembrie a zilei "In oraşul meu o zi fără maşină!"
 • Hotărârea 481/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind acordarea unui premiu de 10 milioane lei net sportivei ALINA MOTOC
 • Hotărârea 480/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind participarea primarului municipiului Iaşi dl.conf.dr.Constantin Simirad la Adunarea Generală a AIMF la Dakar în perioada 22-24 octombrie 2003
 • Hotărârea 479/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind înfrăţirea oraşului Iaşi cu oraşul Villeneuve d'Ascq Franţa
 • Hotărârea 478/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata taxei judiciare de timbru pentru contribuabilului Chiriac Ioan domiciliat în Iaşi str.Marta nr.50
 • Hotărârea 477/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a taxei de timbru în sumă de 7.745.500 lei pentru contribuabilul Ciuntuc Daniel din Iaşi Bulevardul Primăverii nr.19 bl.D2 sc.D parter ap.3
 • Hotărârea 476/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila Mocanu Alexandrina din Iaşi P-ţa Voievozilor nr.5 bl.A10 et.9 ap.36
 • Hotărârea 475/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila Bârlescu Elena din Iaşi Şos.Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.30
 • Hotărârea 474/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila Drăghici Elena din Iaşi str.Ciurchi nr.101A bl.S1 sc.A et.4 ap.2
 • Hotărârea 473/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Ruscior Andrei din Iaşi str.Dealul Zorilor nr.11
 • Hotărârea 472/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata majorărilor şi a penalităţilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitului pe teren pentru contribuabilii : GHERMAN MIHAI şi IONELA din Iaşi strada Caprelor nr.12
 • Hotărârea 471/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea de la plata taxei judiciare de timbru pentru contribuabila Rusu Maria domiciliată în Iaşi str.Muşatini nr.21 bl.T2 sc. ap.2
 • Hotărârea 470/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor şi eşalonarea debitelor restante pentru contribuabila Vîrlan Margareta din Iaşi Bd.Independeţei nr. 2 bl."Carmen" et.8 ap.40
 • Hotărârea 469/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Mardare Petronela din Iaşi str.Sf.Lazăr nr.21 bl.F4 ap.14
 • Hotărârea 468/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata majorărilor de întârziere,a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Lita Aurica din Iaşi,Şos.Nicolina 35,bl.968,sc.C,et.2,ap.6
 • Hotărârea 467/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila Bivolaru Alexandrina din Iaşi str.Străpungerea Silvestru nr.31 bl.T6 sc.F ap.8
 • Hotărârea 466/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 15.000.000 lei pentru apariţia cărţii "Iaşii arhitectură şi legendă"
 • Hotărârea 465/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie a 100 posturi la obiectivele Primăriei Municipiului Iaşi necesari asigurării serviciului de pază pe raza municipiului Iaşi începând cu data de 01.01.2004
 • Hotărârea 464/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la HCL 274/2003
 • Hotărârea 463/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât locuinţă situat la adresa str.Măgurii nr.2 bloc 624 parter de către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi
 • Hotărârea 462/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea expertizării şi achiziţionării terenului situat în Iaşi str-la Sf.Andrei nr.7 proprietate Dragoslav Rodica Emileodor şi Leonard de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi
 • Hotărârea 461/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului şi administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române în domeniul public al municipiului Iaşi şi administrarea Consiliului Local Iaşi a acumulărilor Ciric I şi Ciric II
 • Hotărârea 460/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea directă către S.C."Distrigaz - Nord"S.A.Tg.Mureş - Sucursala Iaşi a unei suprafeţe de 10 mp. în incinta punctului de colectare a impozitelor şi taxelor locale situat în Iaşi str.Vasile Lupu bl.360
 • Hotărârea 459/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind evacuarea unor persoane care ocupă fără forme legale spaţii cu destinaţia de locuinţă aflate în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public Privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 458/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 794 19 mp. situat în Iaşi - DN 28 Iaşi - Tomeşti cvartal 31 parcela D 4688/5 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 457/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L. nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4500 00 mp. situat în Iaşi-cvartal 2 parcela 175 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenului respectiv către DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA în vederea amplasării Centrului Regional de Combaterea Grindinei şi Stimularea Precipitaţiilor "Moldova 1"
 • Hotărârea 456/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 58 05 mp. situat în Iaşi str.Dacia nr.27 bl.L7 ap.7 precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către Coman Ioan în vederea extinderii construcţiei existente
 • Hotărârea 455/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 90 mp. situat în Iaşi str.Pantelimon Halipa nr.13 bl.G1 sc.A parter ap.1 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi concesionarea directă a terenului respectiv către d-na Ciobănică Paulina în vederea extinderii balconului existent
 • Hotărârea 454/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 58 00 mp. situat în Iaşi Piaţa Voievozilor nr.5 cvartal 12 parcela 964/1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către S.C.PROTI GRUP SRL Iaşi în vederea extinderii spaţiului existent
 • Hotărârea 453/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 524 79 mp. situat în Iaşi - str.Plantelor nr.48 trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului către S.C.RENOMS S.R.L. Iaşi în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unui spaţiu de depozitare şi sediu firmă
 • Hotărârea 452/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cu terenul în suprafaţă de 491 16 mp. situat în Iaşi zona Bucium tarla 189 parcela 1327 în vederea redeschiderii drumului care face legătura între str.St.O.Iosif şi DE 5428 conform planului anexat
 • Hotărârea 451/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de 1204 50 mp. situat în Iaşi A.Vlaicu f.n. conform planului anexat precum şi concesionarea prin licitaţie publică a acestui teren în vederea amplasării unei staţii de distribuţie GPL împrejmuire şi consolidări teren construire spălătorie auto magazin piese auto atelier montare instalaţii GPL
 • Hotărârea 450/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 592 43 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi Bd.Poitiers nr.1 către S.C.AMUR COMPANY SRL în vederea realizării unei investiţii atât pe acest teren cât şi pe terenul societăţii
 • Hotărârea 449/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/2003 curinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 592 43 mp. situat în Iaşi Bd.Poitiers nr.1 şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului respectiv
 • Hotărârea 448/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul situat în Iaşi str.Fundac Oancea conform planului anexat în suprafaţă de 120 00 mp. trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Fundac Oancea nr.13 proprietatea domnului Scutaru Alexandru cu un teren similar situat în imediata vecinătate conform planului anexat proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 447/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind transferul dreptului de proprietate al imobilului situat în str.Gălăţeanu nr.9
 • Hotărârea 446/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 29 14 mp. situat în Iaşi Şos.Păcurari nr.15-17 bl.538 parter trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului respectiv aprobarea PUD - privind extindere spaţiu comercial precum şi concesionarea directă a terenului către Rusu Gabriel şi Rusu Rodica
 • Hotărârea 445/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 3 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi Bd.Carol I intersecţie cu str.Pogor către Muzeul Literaturii Române în vederea montării unui afişier cultural
 • Hotărârea 444/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită către Direcţia de Servicii Publice Municipale a unor spaţii din imobilul situat în şos.Naţională nr.43 aflat în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi
 • Hotărârea 443/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal - Dealul Bucium
 • Hotărârea 442/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - EXTINDERE SPATIU COMERCIAL - S.C.FLUX SRL - ESPLANADA OANCEA
 • Hotărârea 441/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "SEDIU FIRMA SPATIU COMERCIAL SI DEPOZIT PRODUSE BIROTICA"Str.Sf.Lazăr nr.43
 • Hotărârea 440/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu amenajare spaţiu existent cabinete medicale şi extindere pe domeniul public
 • Hotărârea 439/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE SI MODERNIZARE LOCUINTA EXISTENTA PRIN CONCESIONARE TEREN" str.Dacia nr.27 pavilion L
 • Hotărârea 438/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a Planului Urbanistic Zonal - extindere intravilan municipiul Iaşi zona Bucium Tarlaua 164 parcelele 6725 6761 6763
 • Hotărârea 437/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE,privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonal EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI,în zona BUCIUM,tarla 148 - TCL1,Parcela 2(5929/1)
 • Hotărârea 436/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinţă - şos.Bucium nr.61 parcela P1(211/11/3) - ST - 2000 0 MP - schimbare de regulament P.U.G. - UTR - P1a - spaţii plantate în LC - Locuinţe
 • Hotărârea 435/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - EXTINDERE INTRAVILAN MUNICIPIUL IASI IN ZONA DEALUL BUCIUM - SECTOR CADASTRAL 13 TARLA 137 P1/2(4945/4/1/2 P2/1(4945/4/2/1) PARCELA 1(5021/1/6/1-2-3-4)P1(5021/4/5/2) - TCL4(4/1) TCVL8(8/1 şi 8/2)
 • Hotărârea 434/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona Bucium tarlaua 164 parcelele 6799 6773 6755/1 6788/4 6756/1
 • Hotărârea 433/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Extindere la bloc de locuinţe 590B str.Păcurari nr.2A Iaşi - reactualizare"
 • Hotărârea 432/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA SI DEPOZIT IN ZONA BUCIUM SECTOR CADASTRAL 19 P1 (724/3)
 • Hotărârea 431/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE SEDIU FIRMA SI SPATIU COMERCIAL EXISTENT PRIN CONCESIONARE TEREN" str.Maşinei nr.2 bl.Z3 sc.D parter
 • Hotărârea 430/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu FUNDAC OANCEA NR.13 SI A SCHIMBULUI DE TERENURI PROPUS PRIN PUD
 • Hotărârea 429/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire sediu firmă şi depozit în zona Bucium sector cadastral 5/1 P1(209/1)
 • Hotărârea 428/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "EXTINDERE SPATIU EXISTENT PRIN CONCESIONARE TEREN" B-dul Tudor Vladimirescu nr.105-107 parter
 • Hotărârea 427/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE IMOBIL P-2E - ATELIER CONFECTII STR.ATELIERULUI NR.1
 • Hotărârea 426/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE SEDIU FIRMA ROMSTAL MAGAZIN PREZENTARE SI DEPOZIT STR.PANTELIMON HALIPA - IASI schimbare de regulament P.U.G. - UTR - D1 D2 - Unităţi turistice şi balneare în CM 5 - Zona funcţiuni mixte
 • Hotărârea 425/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind editarea si suplimentarea fondului destinat editarii lucrarii DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ORASULUI IASI - de Ioan Caprosu si Petronel Zahariuc volumul VI
 • Hotărârea 424/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 1.200.000 mii lei din fondul de rezerva pentru achizitionarea unui autovehicol de transport vehicule abandonate
 • Hotărârea 423/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public la Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 21 60 mp. situat in Iasi - str.C.Negri nr.60 trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi si concesionarea directa a respectivului teren catre Cooperativa Prestatiunea in vederea spatiului existent
 • Hotărârea 422/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea membrilor Consiliilor de Administratie si ai membrilor A.G.A. la societatile comerciale si regiile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 421/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind organizarea Anexei 1 la HCL nr.198/31 iulie 2000 privind organizarea circulatiei rutiere in Municipiul Iasi
 • Hotărârea 420/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea incredintarii executiei obiectivului - Ranforsare sistem rutier pe soseaua Iasi-Voinesti - catre CITADIN - DSPM directie a Primariei Municipiului Iasi
 • Hotărârea 419/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 3.500.000 mii lei pentru obiectivul -Ranforsare sistem rutier pe sos.Iasi-Voinesti -
 • Hotărârea 418/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 520 mp. situat in Iasi- str.Petru Rares nr.10-12 catre Centrul Cultural Elen - PANELLINION - Iasi
 • Hotărârea 417/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea art.2 din HCL 353/30.06.2003 a art.1 si a art.6 din HCL 355/30.06.2003
 • Hotărârea 416/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative
 • Hotărârea 415/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind constituirea comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a indeplini functia de administrator de imobil
 • Hotărârea 414/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de revocare a H.C.L. nr.68/2003 si a H.C.L. nr.69/2003 si completarea H.C.L. nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 2200 mp. situat in Iasi la intersectia strazilor Strapungere Silvestru si Octav Bancila trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si aprobarea concesionarii acestui teren prin licitatie publica
 • Hotărârea 413/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 curpinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 17 23 mp. situat in Iasi- sos.Arcu nr.12 Bl.Z18 sc.1 parter trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si concesionarea directa a terenului respectiv catre Graur Mariana si Stirbu Emil in cota indiviza de 1/2 pentru fiecare parte in vederea construirii de balcoane la parter si etaj 1
 • Hotărârea 412/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003
 • Hotărârea 411/2003 - Municipiul Iași

  Hotarare privind atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de administrare Fundatiei Umanitare - FEG - a imobilului si terenului aferent situat in Iasi str.Pacurari nr.47.
 • Hotărârea 410/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea schimbarii categoriei de impozitare pentru terenurile din intravilanul extins si scutirea proprietarilor acestor terenuri de penalitati
 • Hotărârea 409/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind promovarea si finantarea lucrarii - Mansardare si construire anexa - corp est Policlinica Municipala-
 • Hotărârea 408/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 648 88 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi -sos.Pacurari nr.133 catre S.C. IOROM TRADING SRL Iasi in vederea realizarii unei parcari
 • Hotărârea 407/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand invenatrul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 648 88 mp. situat in Iasi - sos.Pacurari nr.133 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv
 • Hotărârea 406/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind completarea HCL nr.140/31.03.2003,cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi,cu terenul in suprafata de 25,38 mp.,situat in Iasi - Str.Socola nr.5,Bd.D4,sc.B,parter,ap.2 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si concesionarea directa a terenului,catre S.C. OTIOLA SRL,Iasi,in vederea extinderii apratament proprietate pe teren concesionat
 • Hotărârea 405/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 108 38 mp. situat in Iasi- Bd.T.Vladimirescu intre blocurile 105 si 107 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi precum si concesionarea directa a terenului catre S.C. STEF SRL Iasi in vederea extinderii spatiului existent pe teren concesionat
 • Hotărârea 404/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea HCL nr.457/16.12.2002
 • Hotărârea 403/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 54 mp. situat in Iasi - str.Pacurari in vecinatatea blocului 602 precum si organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 3 (trei) amplasamente in suprafata de 54 mp. in vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 402/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi al terenului in suprafata de 306 4 mp. situat in Iasi - Fundac Balusescu nr.4 precum si modificarea HCL nr.80/18.05.1998
 • Hotărârea 401/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iasi - str.Nicolau nr.9A in suprafata de 300 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi cu un teren in suprafata de 360 mp. proprietatea numitilor Macovei Ioan Macovei Eugenia si Macovei Codrin situat in Iasi - str.Pacurari nr.156 D
 • Hotărârea 400/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea unor denumiri de strazi
 • Hotărârea 399/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind acordarea de gratuitati pe mijloacele de transport in comun pe raza Municipiului Iasi veteranilor de razboi si vaduvelor de razboi
 • Hotărârea 398/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incredintarea directa a lucrarilor de amenajare a parcurilor de joaca pentru copii pe terenul situat in B-dul Dacia nr.36 str.-la Gradinari nr.27 si sos.Nicolina nr.105-107 catre Directia de Servicii Publice Municipale Iasi
 • Hotărârea 397/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cu terenul situat in B-dul Dacia nr.36 str-la Gradinari nr.27 si sos.Nicolina nr.105-107 si amenajarea parcurilor de joaca pentru copii pe aceste amplasamente
 • Hotărârea 396/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind constituirea si acordarea de stimulente personalului angajat in cadrul Directiei Finantelor Publice Locale Iasi
 • Hotărârea 395/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind suplimentarea cu un post de asistent social al Organigramei si a Statului de Functii ale Centrului de Ingrijire si Asistenta Sf.Imp.Constantin si Elena Iasi
 • Hotărârea 394/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind infiintarea Directiei De Servicii Publice Municipale Iasi
 • Hotărârea 393/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind sanctionarea unor contraventii in domeniul transportului public interurban si preurban de calatori
 • Hotărârea 392/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind instituirea taxei pentru parcarea autovehicolelor in parcarile adiacente pietelor agroalimentare
 • Hotărârea 391/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modificarii Actului constitutiv al S.C. - CET Iasi - SA ca urmare a fuziunii cu RADET Iasi
 • Hotărârea 390/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea protocolului de predare-primire a RADET Iasi catre S.C. CET IASI S.A ca urmare a fuziunii celor doua societati
 • Hotărârea 389/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - Centrala termica pe gaze naturale la Primaria Municipiului Iasi -
 • Hotărârea 388/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind folosinta gratuita asupra spatiului aferent Postului de Transformare la obiectivul - Piata agroalimentara Hala Centrala Iasi -
 • Hotărârea 387/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea conventiei cadru privind modalitatea de acordare a gratuitatilor transportului in comun pentru persoanele cu handicap accentuat si grav precum si pentru asistentii personali ai acestora si pentru stabilirea cuantumului acestor gratuitati pentru anul 2003
 • Hotărârea 386/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea progamului de transport al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi in perioada 01.07.2003 - 15.09.2003
 • Hotărârea 385/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea starii de indiviziune prin partaj voluntar intre Consiliul Local Municipal Iasi si numitii Voroneanu Ana Ghenciu Ioan Cojocaru Maria Neculai Gina Pricop Cezar Glovatchi Natalia pentru terenul situat in Iasi str. Ghica Voda nr. 16 conform schitelor de plan cu amplasamentul propus
 • Hotărârea 384/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 curpinzand inventarul domeniului public al Municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al terenului in suprafata de 108 mp. situat in Iasi sos.Nationala nr.194 in spatele blocului D precum si organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 6(sase) amplasamente in suprafata de 108 mp. in vederea construirii de garaje
 • Hotărârea 383/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea vanzarii unor locuinte din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi
 • Hotărârea 382/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire statie Auto GPL in Bd.N.Iorga Iasi
 • Hotărârea 381/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Biserica Ortodoxa - Sf.Arhidiacon Stefan din str.Gradinari nr.26 Iasi Schimbare de regulament P.U.G. - UTR - AI 2a-zona activitati industriale in LC1- functiuni locuinte biserica
 • Hotărârea 380/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Universitatea "Al.I.Cuza" - Bd.Carol I Iasi
 • Hotărârea 379/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru de Afaceri International" str.Sf.Lazar
 • Hotărârea 378/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind imputernicirea domnului primar - conf.dr.Constantin Simirad pentru a semna - Declaratia de la Strasbourg -
 • Hotărârea 377/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.162/2003 privind aprobarea asocierii in participatiune cu Universitatea Tehnica Gh.Asachi - Iasi Universitatea ?Al.I.Cuza - Iasi Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara - Ion Ionescu de la Brad - Iasi si Consiliul Judetean Iasi
 • Hotărârea 376/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului LUPU V. MIHAI VALENTIN
 • Hotărârea 375/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind validarea mandatului de consilier municipal,al doamnei OLARU GR. ECATERINA
 • Hotărârea 374/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public al municipiului in domeniul privat al Consiliului Local Iasi a terenului in suprafata de 249 75 mp. situat in str.Grigore Ghica Voda precum si atribuirea in folosinta gratuita a acestuia S.R.I. Iasi
 • Hotărârea 373/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului in suprafata de 597 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in sos.Nationala nr.43
 • Hotărârea 372/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Iasi in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.Salubris S.A.
 • Hotărârea 371/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 25 milioane lei pentru participarea la organizarea BALCANIADEI DE INFORMATICA
 • Hotărârea 370/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea contractului cadru pentru vanzarea spatiilor comerciale ce intra sub incidenta Legii nr.550/2002 adoptat prin H.C.L.nr.145/31.03.2003 si desemnarea secretarului Comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 369/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative
 • Hotărârea 368/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind analizarea unor situatii speciale a familiilor Calamanciuc Gheorghe Hodeniuc Ilie Cadar Petrica si Rosu Angelica in vederea atribuirii unor locuinte din fondul locativ de stat din patrimoniul privat al CL sau sociale
 • Hotărârea 367/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea unor locuinte din fondul locativ de stat familiilor Imbrea Alois Croitoru Catalin si Ifrim Maricica
 • Hotărârea 366/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea art.2 din H.C.L.nr.258/30 mai 2003
 • Hotărârea 365/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scoaterea la licitatie a unei suprafete de 245 mp. aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi si dispusa in 7 locatii diferite pentru amplasarea unor spatii mixte (spatii comerciale cu specific de patiserie si panificatie asociate cu spatii de asteptare pentru calatori)
 • Hotărârea 364/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind identificarea unui parteneriat in vederea finantarii in comun cu Consiliul Local a lucrarilor necesare reabilitarii si modernizarii cailor de rulare tramvaie in municipiul Iasi
 • Hotărârea 363/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea asistentei financiare nerambursabile pentru furnizarea de tramvaie second - hand din partea Secretariatului de Stat pentru Relatii Economice (SECO) Berna - Elvetia catre orasul Iasi
 • Hotărârea 362/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru comercial si parcare publica subterana pe doua niveluri" in str.Palat nr.1
 • Hotărârea 361/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L.nr.56/3.02.2003
 • Hotărârea 360/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea ajutoarelor de urgenta pentru stingerea datoriei catre furnizorul de agent termic prevazute de O.U.G.nr.5/2003 pentru persoanele si familiile cu venituri reduse care nu au stabilit dreptul la ajutor social dar se inscriu in limitele de venituri prevazute de Legea nr.416/2001 a venitului minim garantat
 • Hotărârea 359/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 100.000.000 lei fara TVA Universitatii Tehnice "Gh.Asachi"Iasi in vederea realizarii proiectului privind amenajarea urbana a Pietii "M.Viteazul" Iasi
 • Hotărârea 358/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de Locuinte individuale in Aleea M.Sadoveanu
 • Hotărârea 357/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 6 32 mp. situat in Iasi str.Anastasie Panu bloc "Muntenia ? 6 Martie" trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului aprobat spre concesionare prin HCL nr.199/07.05.2003 catre Biroul Notarului Public STELA BADARAU in vederea extinderii spatiului existent
 • Hotărârea 356/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 32 56 mp. situat in Iasi str.Lapusneanu nr.1 si concesionarea directa a acestui teren catre S.C.TURISM MOLDOVA S.A. Iasi in vederea realizarii unui acces la Hotelul Astoria
 • Hotărârea 355/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 2347 94 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi intre str.A.Panu si str.C.Negri conform planului anexat catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL S.A. Iasi in vederea amenajarii unei parcari subterane
 • Hotărârea 354/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea starii de indiviziune intre S.C.ALIMENTARA S.A. Iasi si Consiliul Local Municipal Iasi asupra terenului in suprafata de 102 67 mp. din totalul de 840 82 mp.teren identificat prin cvartal 33 parcela 3(1114/5) situat in Iasi - str.A.Panu nr.46 precum si aprobarea unui schimb de teren intre S.C.ALIMENTARA S.A. si Consiliul Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 353/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul situat in Iasi intre str.A.Panu si str.C.Negri conform planului anexat in suprafata de 2651 90 mp. si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 352/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.464/16.12.2002 prin diminuarea suprafetei de teren concesionat direct catre S.C.MOLDOVA UNIVERSAL SA de la 1937 30 mp. la 1535 23 mp.
 • Hotărârea 351/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul situat in Iasi str.Sf.Lazar nr.5 in suprafata de 658 00 mp. trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi si aprobarea schimbului de terenuri din Iasi str.Pacurari nr.166 (vechi) proprietatea S.C.GRUPUL DE PRESA MEDIANET SRL Iasi in suprafata de 1230 mp. cu terenul situat in Iasi str.Sf.Lazar nr.5 in suprafata de 658 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 350/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico ? economice a obiectivului "Canalizare Aleea Valea Adanca" si aplicarea procedurii licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de executie
 • Hotărârea 349/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C.NUTRIMOLD SA
 • Hotărârea 348/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea suplimentarii listei spatiilor comerciale din patrimoniul privat al statului si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi ce pot fi vandute conform Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 347/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind evacuarea unor persoane care ocupa fara forme legale spatii cu destinatia de locuinta aflate in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 346/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind organizarea in data de 22 septembrie a zilei "In orasul meu o zi fara masina!"
 • Hotărârea 345/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind stabilirea numarului functiilor publice corespunzatoare posturilor din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi,precum si aprobarea organigramei functiilor pulice din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi,incepand cu data de 15.07.2003
 • Hotărârea 344/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata a majorarilor de `ntarziere si a penalitatilor de `ntarziere aferente impozitului pe cladiri si taxei auto calculate pana la 08.04.2002 datorate de "COOPERATIVA MUNCA INVALIZILOR"Iasi
 • Hotărârea 343/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabilul Bejan Dumiru din Iasi str.Dealul Zorilor nr.7
 • Hotărârea 342/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorsrilor de intarziere a penalitstilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioads de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabila Avadanii Virginia din Iasi str.Clopotari nr.5 bl.627 ap.11
 • Hotărârea 341/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila Macovei Silvia din Iasi B-dul Stefan cel Mare nr.17 ap.1
 • Hotărârea 340/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabilul Bejan Constantin din Iasi str.Dealul Zorilor nr.3B
 • Hotărârea 339/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilii : Apetrei Mihai si Ana din Iasi strada : Titu Maiorescu nr.2 bl.B1 sc.A et.3 ap.13 pentru terenul situat in Iasi Strada Soarelui nr.19
 • Hotărârea 338/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila ANCUTA SANDA din Iasi str.Dealul Bucium nr.1B
 • Hotărârea 337/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impzitelor si taxelor pentru contribuabilul PETCU MIHAI din Iasi str-la Plopii fara Sot nr.3
 • Hotărârea 336/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilul ULTIMESCU RADU din Iasi str-la Florilor nr.14
 • Hotărârea 335/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind achizitia publica de combustibil - huila necesar pentru iarna 2003 - 2004 la S.C."CET IASI"S.A.
 • Hotărârea 334/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind achizitia publica de combustibil - pacura necesar pentru iarna 2003 - 2004 la S.C."CET IASI"SA
 • Hotărârea 333/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea locarii unui ajutor financiar doamnei NECHIFOR MORARU MARIA
 • Hotărârea 332/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al R.A.D.E.T.Iasi pentru anul 2003
 • Hotărârea 331/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 300.000.000 lei pentru Inspectoratul de Politie al judetului Iasi Compartimentul Antidrog
 • Hotărârea 330/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind folosinta gratuita asupra cladirii postului de transformare si a partilor comune la obiectivul "Sediu Regii"
 • Hotărârea 329/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind acceptarea donatiei facuta de d-na LUCA MARGARETA din Iasi Aleea Bucium nr.19
 • Hotărârea 328/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea preluarii spatiului din Bd.{tefan cel Mare nr.4 de S.C."ASIS EVENIMENTUL"SRL de la S.C."PHOENIX"S.A.
 • Hotărârea 327/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind repartizarea unor spatii cu alta destinatie decat locuinta catre organizatii neguvernamentale
 • Hotărârea 326/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea decontarii cheltuielilor ocazionate de demolarea unor constructii executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Iasi a caror proprietari nu pot fi identificati
 • Hotărârea 325/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.175/29.04.2002
 • Hotărârea 324/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea imobilului din B-dul T.Vladimirescu nr.32B din administrarea S.C.Salubris S.A. in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat
 • Hotărârea 323/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind propunerea unor denumiri de strazi in zona Bucium Centrala Copou si Pacurari
 • Hotărârea 322/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 3700 mp. situat in Iasi Sos.Nicolina in vecinatatea blocului 1012 si atribuirea in folosinta gratuita a terenului respectiv destinat construirii de locuinte prin Agentia Nationala pentru Locuinte
 • Hotărârea 321/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 18 80 mp. situat in Iasi Bd.Stefan cel Mare si Sfant nr.3 bloc A1-2 sc.A-B precum si concesionarea directa a terenului catre S.C.ROMARTA SA Bucuresti Sucursala Iasi in vederea extinderii spatiului comercial existent
 • Hotărârea 320/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind suplimentarea suprafetei de teren concesionat direct catre S.C.FOR LIS SRL cu terenul in suprafata de 3 48 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi Sos.Pacurari nr.95 la parterul blocului 474 Tronson II - III in vederea corectarii erorii materiale din contractul de concesiune nr.26/28.05.1992
 • Hotărârea 319/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 178 29 mp. situat in Iasi str.Zimbrului f.n. si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi si precum si concesionarea directa a terenului catre S.C.IRSIDO SRL Iasi in vedrea construirii sediu firma spatiu comercial si depozit produse de birotica si papetarie
 • Hotărârea 318/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 30 65 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Barbu Lautaru nr.50 catre d-na Dragan Ecaterina in vederea realizarii unei locuinte pe teren proprietate si teren concesionat de la Consiliul Local
 • Hotărârea 317/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea starii de indiviziune prin partaj voluntar intre Consiliul Local Municipal Iasi si numitii Balmus Gh.Mariana si Fantanariu Gh.Stefan pentru terenurile situate in Iasi Sos.Nicolina nr.169 (fost 151) respectiv Sos.Nicolina nr.177(fost 157) conform schitelor de plan cu amplasamentele propuse
 • Hotărârea 316/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi stradela Primaverii nr.13 in suprafata de 570 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 315/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr.122/19.06.1998
 • Hotărârea 314/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind validarea mandatului de consilier municipal ,al doamnei GEORGESCU I.IOANA MARIA.
 • Hotărârea 313/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier municipal al domnului LEONTE TUDOR
 • Hotărârea 312/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului PETRESCU P. OCTAVIAN
 • Hotărârea 311/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier municipal al domnului HARAGA IOAN
 • Hotărârea 310/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier municipal al doamnei RENATA MIHAELA PUSCASU
 • Hotărârea 309/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier municipal al domnului MUNTEANU VASILE
 • Hotărârea 308/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind validarea mandatului de consilier municipal al domnului STANESCU C. BOGDAN
 • Hotărârea 307/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea mandatului de consilier municipal al domnului NICHITA GHEORGHE
 • Hotărârea 306/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.148 din 27 iunie 2000 - privind stabilirea Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 305/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alegerea DOMNULUI NICHITA GHEORGHE IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI
 • Hotărârea 304/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incetarea de drept a mandatului de VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI IASI - AL DOMNULUI EC.VASILE DUMITRIU
 • Hotărârea 303/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local familiei REDINCIUC MIHAI
 • Hotărârea 302/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea PUD - construire spatiu de productie in stradela Primaverii nr.13 si concesionarea directa a terenului in suprafata de 570 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi stradela Primaverii nr.13 catre S.C."ITAL SYSTEM PRODUCTION"SRL in vederea construirii unui spatiu de productie
 • Hotărârea 301/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 570 00 mp. situat in Iasi stradela Primaverii nr.13 conform planului anexat si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv
 • Hotărârea 300/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 25.000.000 lei pentru manifestari stiintifico - tehnice si culturale
 • Hotărârea 299/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind transferarea sumei de 500 mil.lei de la cheltuieli materiale la cheltuieli de capital in cadrul bugetului local
 • Hotărârea 298/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinta pe teren privat in sos.Bucium
 • Hotărârea 297/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuinta individuala pe terenul proprietate din str.Gh.Asachi nr.15 Iasi
 • Hotărârea 296/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind preturile pentru salubrizare stradala practicate de catre S.C.SALUBRIS S.A.
 • Hotărârea 295/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind privatizarea S.C.Salubris S.A. instituirea procedurii administrarii speciale si modul de administrare si gestiune a societatii
 • Hotărârea 294/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea bilantului contabil si a Contului de Profit si Pierdere pe 2002 a S.C."Termo - Gaz"S.A.
 • Hotărârea 293/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind instituirea unui ajutor lunar pentru scriitorul Stelian Baboi
 • Hotărârea 292/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea taxelor si impozitelor locale amenzilor si a taxelor speciale practicate de Consiliul Local al Municipiului Iasi in anul 2004
 • Hotărârea 291/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind transformarea unui post de ajutor analist programator in post de inginer sistem
 • Hotărârea 290/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila ROSMETINIUC DIDINA din Iasi str.Toma Cozma nr.104
 • Hotărârea 289/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila Lupu Victoria din Iasi str.N.Iorga nr.41 bl.A12 et.3 ap.18
 • Hotărârea 288/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabilul LAZAR CONSTANTIN str.Hlincea nr.15
 • Hotărârea 287/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 13.300.000 lei pentru contribuabilul Delinschi Adrian din Iasi Bulevardul N.Iorga nr.7E bl.K2 sc.E et.2 ap.12
 • Hotărârea 286/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor cat si esalonarea debitelor restante pentru contribuabila CARAUSU ZOITA domiciliata in Iasi Aleea Rozelor nr.3 bl.U4 et.1 ap.5 proprietara terenului in suprafata de 967 68 mp.
 • Hotărârea 285/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilii :AGACHI SPIRIDON si ZENOVIA din Iasi Strada : Cicoarei nr.45
 • Hotărârea 284/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 8.621.700 lei a impozitului pe cladiri in suma de 3.728.877 lei si de scutire de la plata a majorarilor si penalitatilor pentru neplata in termen a impozitului pe cladiri in suma totala de 2.215.608 lei din care 1.979.803 lei majorari si 235.805 lei penalitati pentru contribuabilul Neagu Virgil din Iasi str.Razoarelor nr.6 bl.960 sc.A et.2 ap.8
 • Hotărârea 283/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de ,REGIA AUTONOMA DISTRIBUIRE ENERGIE TERMICA
 • Hotărârea 282/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C.IULIUS GROUP SRL
 • Hotărârea 281/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C. TRUST CONSTRUCTII S.A. IASI
 • Hotărârea 280/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea "Bilantului Contabil" pe anul 2002 al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Iasi
 • Hotărârea 279/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi
 • Hotărârea 278/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea gratuita a unui loc de veci la cimitirul Eternitate domnului Nicolae Turtureanu din Iasi B-dul Independentei nr.33 bl.G1-5 sc.5 ap.17
 • Hotărârea 277/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea gratuita a unui loc de veci la cimitirul Eternitate domnului Baboi Stelian din Iasi str.Independentei nr.1
 • Hotărârea 276/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi incepand cu 01.06.2003
 • Hotărârea 275/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Crese Iasi pe anul 2003
 • Hotărârea 274/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea HCL 79/2002
 • Hotărârea 273/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului "Lucrari de folosinta generala blocuri ANL zona Dacia"
 • Hotărârea 272/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului "Lucrari de folosinta generala blocuri ANL zona Metalurgiei"
 • Hotărârea 271/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea HCL nr.75/2002 privind programul de transport local de calatori prin curse regulate rapide in municipiul Iasi si HCL nr.97/2003 privind programul de transport public urban de persoane pe anul 2003 prin curse regulate pentru S.C.AUTOBUZUL SA IASI
 • Hotărârea 270/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea scoaterii la licitatie a executiei lucrarilor de utilitati aferente blocurilor ANL din zona Gradinari - Metalurgiei in limita valorilor cuprinse in devizul general
 • Hotărârea 269/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea scoaterii la licitatie a executiei lucrarilor de utilitati aferente blocurilor ANL din zona Dacia in limita valorilor cuprinse in devizul general
 • Hotărârea 268/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice finantare si aplicare a procedurii licitatie deschisa pentru executia lucrarii "Canalizare str.Manastirii" municipiul Iasi
 • Hotărârea 267/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului"Canalizare str.Tudor Vladimirescu" si aplicarea procedurii licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de executie
 • Hotărârea 266/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE Privind sanctionarea unor contraventii in domeniul transportului public de calatori si de bunuri in municipiul Iasi
 • Hotărârea 265/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea propunerilor de traseu pentru str.Pacurari din municipiul Iasi intre str.Niciman si Piata M.Eminescu
 • Hotărârea 264/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenului in suprafata de 677 33 mp. proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iasi situat in Iasi str.V.Conta nr.30 Casei de Cultura a Studentilor Iasi in vederea construirii unui bazin care sa asigure rezerva de apa PSI
 • Hotărârea 263/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.140/31.03.2003 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 677 33 mp. situat in Iasi str.V.Conta nr.30 in vecinatatea Casei de Cultura a Studentilor si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv
 • Hotărârea 262/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru asocierea intre Consiliul Local al Municipiului Iasi si firma S.C.TOPSERVICE SRL cu privire la suprafata de 486 mp.(30 de locatii diferite) aflata in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 261/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - extindere spatiu comercial existent prin concesionare teren in sos. Nicolina nr.32 bl.961 sc.B parter
 • Hotărârea 260/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU Construire sediu firma locuinta de serviciu spalatorie auto si fast-food in sos. Nicolina nr.155
 • Hotărârea 259/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind rectificarea prevederilor H.C.L.nr.94/1995 privind inhumarea cadavrelor neidentificate
 • Hotărârea 258/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea HCL nr.52/2003
 • Hotărârea 257/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU construire sediu firma sowroom depozit in str.Malu nr.16-16A
 • Hotărârea 256/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea si completarea H.C.L.nr.25/2003
 • Hotărârea 255/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.114/2003 privind aprobarea modelelor de abonament pentru folosinta locurilor publice de desfacere
 • Hotărârea 254/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in administrarea D.A.P.P.P. monumentele funerare unde sunt inhumate personalitati ale Iasului precum si unele monumente de valoare din cimitirul Eternitatea amplasate pe locuri a caror perioada de concesiune a expirat fara proprietari care sa le intretina
 • Hotărârea 253/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE EXPERTIZA CONSOLIDARE MODERNIZARE SI AMENAJARE IMOBIL STRADA VASILE ALECSANDRI nr.8 - IASI
 • Hotărârea 252/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,AMENAJARE URBANA STRADA LAPUSNEANU IASI
 • Hotărârea 251/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Trecatoarea Davidel nr.2
 • Hotărârea 250/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind acordarea spatiilor catre ONG - uri
 • Hotărârea 249/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea si sanctionarea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun
 • Hotărârea 248/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi str.Roscani nr.28
 • Hotărârea 247/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de Comisia Sociala de Analiza a Solicitarilor Locative
 • Hotărârea 246/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modernizarea imobil alimentatie publica cu terasa in str.Basota nr.2 Iasi
 • Hotărârea 245/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea in principiu a unui schimb de terenuri intre Consiliul Local Municipal Iasi si dl.Macovei Ioan
 • Hotărârea 244/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 597 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in sos.Nationala nr.43
 • Hotărârea 243/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 36.166.100 mii lei
 • Hotărârea 242/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata executiei catre Compania Nationala de Investitii Bucuresti a terenului in suprafata de 2044 75 mp. din incinta Scolii Alexandru Vlahuta din str.Buridava nr.10 in vederea construirii unei sali de sport
 • Hotărârea 241/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 7.623 milioane lei si pentru alocarea sumei de 30 milioane lei pentru evenimente culturale
 • Hotărârea 240/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind acordarea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat la adresa str.Aghata Barsescu nr.16 catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi
 • Hotărârea 239/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea scoaterii la licitatie publica pentru inchiriere a unor spatii aflate in patrimoniul public al municipiului Iasi si in administrarea Inspectoratului Scolar Judetean Iasi
 • Hotărârea 238/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind suplimentarea bugetului Cresei HECUBA din cadrul ?CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMA SI COPIL - HECUBA - din Iasi str. Codrescu nr. 6
 • Hotărârea 237/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea cladirii din str.Codrescu nr.6 din domeniul public al Consiliului Local Iasi in domeniul privat al Consiliului Local Iasi si constituirea patrimoniului fundatiei HECUBA
 • Hotărârea 236/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind acordarea unui premiu familiilor care au implinit 50 de ani de casatorie
 • Hotărârea 235/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind participarea Consiliului Local Iasi la programul SAVE al Uniunii Europene
 • Hotărârea 234/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind evacuarea unor persoane care ocupa fara forme legale spatii cu destinatia de locuinta aflate in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 233/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea unor spatii de depozitare a alimentelor (boxe) detinute fara contract de inchiriere de catre locatari la categoria spatii cu alta destinatie in vederea scoaterii la licitatie conform Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 232/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea HCL nr.297 din 02.09.2002
 • Hotărârea 231/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind acordarea titlului de "CETATEAN DE ONOARE" al Municipiului Iasi DOAMNEI MARICICA PUICA
 • Hotărârea 230/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 50.000.000 lei pentru evenimente culturale
 • Hotărârea 229/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind suplimentarea fondului destinat editarii lucrarii DOCUMENTE PRIVITOARE LA ISTORIA ORASULUI IASI - de Ioan Caprosu si Petronel Zahariuc volumele IV si V
 • Hotărârea 228/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind suplimentarea cu 13 posturi de referent a Organigramei si a Statului de Functii ale Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat
 • Hotărârea 227/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind preluarea punctului termic Bularga cu utilajele din dotare si terenul aferent constructiei in contul datoriilor SC MOLDOPLAST SA la bugetul local
 • Hotărârea 226/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de S.C.TESTER GRUP SRL IASI
 • Hotărârea 225/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabilii Gherca Iosif si Maria din Iasi strada Soarelui nr.5
 • Hotărârea 224/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 6.500.000 lei pentru contribuabilul Apetrei Petru din Iasi str.Mistretului nr.6
 • Hotărârea 223/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata taxei de timbru si a majorarilor aferente pentru contribuabilul Secioreanu Mircea domiciliat in Iasi str.Cometa nr.1
 • Hotărârea 222/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabilul Luca C.Stefan din Iasi sos.Bucium nr.91
 • Hotărârea 221/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere,a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor ,precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante,pentru contribuabila Cojocaru Natalita din Iasi,str. Clopotari nr.11,sc.B,et.1,ap.3
 • Hotărârea 220/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabilul Costandache Sterian din Iasi str-la Cetatuia nr.12 bloc 757 etaj 2 ap.9
 • Hotărârea 219/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind esalonarea la plata a taxei judiciare de timbru in suma de 3.275.969 lei pentru contribuabilul Apetrei Dumitru din Iasi b-dul Cantemir nr.4 bl. P3 sc.A et. 1 ap. 7.
 • Hotărârea 218/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 3 luni a debitelor restante pentru contribuabilul Mocanu Vasile din Iasi B-dul Chimiei nr.14 bl.TC et.1 ap.20
 • Hotărârea 217/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabila Rudnic Eugenia din Iasi str-la Cetatuia nr.12 bloc 764 sc.B etaj 2 ap.9
 • Hotărârea 216/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C.SALUBRIS S.A. Iasi a unor spatii din imobilul situat in sos.Nationala nr.43 aflat in patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 215/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind consturile raportului de evaluare a S.C.SALUBRIS S.A. si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 cu suma de 700.000 mii lei
 • Hotărârea 214/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Bilantului contabil pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi
 • Hotărârea 213/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei tehnico - economice a obiectivului "Canalizare strada Spancioc"si aplicarea procedurii licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de executie
 • Hotărârea 212/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea documentatiei de licitatie pentru evaluarea actiunilor S.C.AUTOBUZUL S.A. si inscrierea in cartea funciara a terenului
 • Hotărârea 211/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Studiului de fezabilitate - EXPERTIZ| CONSOLIDARE MODERNIZARE SI AMENAJARE IMOBIL STRADA VASILE ALECSANDRI NR.8 - IASI
 • Hotărârea 210/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea colaborarii Primariei Municipiului Iasi cu O.N.G.Corpul Pacii din Romania pentru repartizarea unui expert american in managementul protectiei mediului
 • Hotărârea 209/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din administrarea DAPPP in administrarea gratuita a Directiei de servicii publice municipale pe o perioada de un an a magazimului si atelierului de confectionat coroane din incinta cimitirului Eternitatea
 • Hotărârea 208/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 12 50 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi Bd.Socola nr.17 sc.C parter ap.4 catre S.C.COSTELA S.R.L. in vederea extinderii spatiului existent
 • Hotărârea 207/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 12 50 mp. situat in Iasi Bd.Socola nr.17 sc.c parter ap.4 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv
 • Hotărârea 206/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 120 88 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Str. Ion Neculce nr.22 catre dl. Stancu I. Florian in vederea construirii unei locuinte
 • Hotărârea 205/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 120 88 mp situat in Iasi - Str. Ion Neculce nr.22 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv
 • Hotărârea 204/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind revenirea la destinatia initiala a spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi str.Cuza Voda nr.68
 • Hotărârea 203/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind prelungirea contractului de asociere nr.4044/13.03.2002 dintre Consiliul Local Municipal Iasi si Studioul de Televiziune "TELE'M" privind terenul in suprafata de 1229 00 mp.
 • Hotărârea 202/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea contractului de concesiune nr.27/03.06.1992 asupra terenului in suprafata de 3500 00 mp situat in Iasi - str. Buna Vestire nr.4 in sensul inscrierii la concesionar a Institutului de Medicina Legala Iasi in loc de Institutul Medico-Legal - Mina Minovici- Bucuresti - Laboratorul Exterior de Medicina Legala Iasi
 • Hotărârea 201/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea art.1 din HCL nr.14/03.02.2003 in sensul suplimentarii cu 12 00 mp a terenului inchiriat direct catre S.C. CESA S.R.L. respectiv 10 00 mp teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Cartier Tatarasi - Esplanada Oancea in vederea extinderii spatiului comercial existent
 • Hotărârea 200/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL 414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 12 00 mp situat in Iasi Cartier Tatarasi - Esplanada Oancea si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local al terenului respectiv
 • Hotărârea 199/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 31 54 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.A.Panu bloc "Muntenia - 6 Martie" catre Biroul Notarului Public STELA BADARAU
 • Hotărârea 198/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi terenul in suprafata de 31 54 mp. situat in Iasi str.Anastasie Panu bloc "Muntenia ? 6 Martie" si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv
 • Hotărârea 197/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului în suprafata de 1270 00 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat în Iasi ? Bd. Chimiei nr.8 catre S.C. ELECTRA S.R.L. în vederea realizarii unei constructii cu 2 nivele (P-1) pentru activitati productive
 • Hotărârea 196/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 1270 00 mp situat in Iasi - Bd. Chimiei nr.8 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv
 • Hotărârea 195/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 30.65 mp situat in Iasi - Str. Barbu Lautaru nr. 50 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului respectiv.
 • Hotărârea 194/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi Str. Lapusneanu nr.4 in suprafata de 108 40 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 193/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi la intersectia Bd. T. Vladimirescu cu str. V. Lupu in suprafata de 195 89 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi.
 • Hotărârea 192/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului situat in Iasi Str. Arcu nr.11 in suprafata de 62 71 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 191/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind calitatea de parte civila prejudiciata a Consiliului Local Municipal Iasi in cauzele in care Consiliul Local al Municipiului Iasi a emis Hotararile Consiliului Local pentru acordarea de stimulente si efectuari de plati
 • Hotărârea 190/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE ,privind alocarea sumei de 16.000.000 lei din fondul de rezerva
 • Hotărârea 189/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind delegarea doamnei ec.VERONA CHICHIRAU - director DFPL sa reprezinte interesele Consiliului Local Municipal Iasi la Colegiul Jurisdictional
 • Hotărârea 188/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea transferului spatiului din str.{tefan cel Mare si Sfant nr.4 de la Asociatia Jurnalistilor Profesionisti din Iasi la Centrul Regional de Jurnalism Iasi
 • Hotărârea 187/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind onorarea invitatiei de catre Primarul Municipiului Iasi - conf.dr.Constantin Simirad - la Strasborg in perioada 13 - 14 mai 2003
 • Hotărârea 186/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind acordarea gratuita Bibliotecii Judetene "Gh.Asachi" Iasi a microbuzului Primariei Municipiului Iasi pentru traseul Iasi - Chisinau si Chisinau - Iasi in perioada 1 - 5 aprilie 2003
 • Hotărârea 185/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 561 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Buznea nr.6
 • Hotărârea 184/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 561 00 mp. situat in Iasi str.Buznea nr.6 si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 183/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea amenajarii unor noi locuri de parcare si extinderea celor existente
 • Hotărârea 182/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind reprezentarea municipiului Iasi la Targul Oraselor Infratite organizat la Padova in perioada 14-27 mai 2003
 • Hotărârea 181/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind corectia chiriei pentru subsolul ce face parte integranta din spatiul cu alta destinatie decat locuinta situat in Iasi str.Piata Unirii nr.9
 • Hotărârea 180/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea HCL nr.117/24.02.2003
 • Hotărârea 179/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea art.1 si 5 din HCL nr.101/25.03.2002
 • Hotărârea 178/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru abrogarea HCL 132/1999 privind stabilirea taxei pentru sprijinirea sportului de performanta
 • Hotărârea 177/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabila Nechita Elena din Iasi str.Tabacului nr.1D bl.256 sc.A et.5 ap.23
 • Hotărârea 176/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 10 luni a debitelor restante pentru contribuabilului Cutitaru Mihai din Iasi str.V.Lupu nr. 154 bl.H2 sc.A ap.2
 • Hotărârea 175/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilul Airinei Nicu din Iasi str.Ciurchi nr.115 bl.B8 sc.B et.1 ap.2
 • Hotărârea 174/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorailor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabila Isac Ioana din Iasi str.Libertatii nr.14 bl.648 sc.C et.1 ap.5
 • Hotărârea 173/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si a taxelor locale precum si esalonarea pe o perioada de 9 luni a debitelor restante pentru contribuabilul Rafaila Verona din Iasi str.Ovidiu nr.5 bl.613 sc.A et.4 ap.19
 • Hotărârea 172/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere pentru neachitarea la termen a impozitelor pentru contribuabila Olaru Elena din Iasi strada : Emil Racovita nr.8
 • Hotărârea 171/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabila Radu Florica din Iasi Bd.Poitiers nr.18 bl.750 sc.C ap.26
 • Hotărârea 170/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru contribuabilul Popescu Iulian din Iasi str.Cpt.Ion Barsan .
 • Hotărârea 169/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila BALAN MARIA domiciliata in Iasi sos. Pacurari nr.8 bl.558 tronson II et.7 ap. 19.
 • Hotărârea 168/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Relatii cu Societatea Civila si Evaluare a Proiectelor
 • Hotărârea 167/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea anexei nr.4 din H.C.L.184/2002 privind taxele si impozitele locale pentru anul 2003
 • Hotărârea 166/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind costul serviciilor de copiere de pe documentele detinute de autoritatea publica locala
 • Hotărârea 165/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind sustinerea financiara a organizarii la Iasi a festivalului international de cultura idis in perioada mai - octombrie 2003
 • Hotărârea 164/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 25.000.000 lei pentru organizarea Festivalului "Flori de tei" 2003
 • Hotărârea 163/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 25 milioane lei pentru participarea la organizarea concursului national de matematica Alexandru Myller
 • Hotărârea 162/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea asocierii in participatiune cu Universitatea Tehnica "Gh.Asachi"Iasi Universitatea "Al.I.Cuza" Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi si Consiliul Judetean Iasi
 • Hotărârea 161/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 65.000.000 lei pentru evenimente culturale
 • Hotărârea 160/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002
 • Hotărârea 159/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind preturile si tarifele practicate de catre S.C.Salubris S.A.
 • Hotărârea 158/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea art.4 din H.C.L.nr.368/2001 privind infiintarea complexului Hotelier Municipal din cadrul Directiei Piete
 • Hotărârea 157/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea mijloacelor fixe din domeniul public al municipiului Iasi administrat de RATEC Iasi in domeniul privat al Consiliului Local in vederea casarii
 • Hotărârea 156/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind numirea unei comisii formata din specialistii Serviciului de Audit Public Intern din Primaria Municipiului Iasi - ce vor fi nominalizati prin dispozitia Primarului Municipiului Iasi - pentru solutionarea obiectiunilor formulate de catre S.C.Termo - Service S.A. si S.C.Termo - Gaz S.A. impotriva proceselor verbale de predare - primire care cuprind operatiunile economice din perioada 01.04. - 28.08.2001 incheiat cu ocazia divizarii R.A.Termoficare intre regie si cele doua societati comerciale.
 • Hotărârea 155/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 7.200.000 mii lei din fondul de rezerva pentru Seminarul Teologic
 • Hotărârea 154/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea si modificarea H.C.L. nr.76/2002 anexa 2 - Caiet de sarcini
 • Hotărârea 153/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea H.C.L. 75/2002 privind programul de transport public local de calatori prin curse regulate rapide in municipiul Iasi prin prelungirea traseelor 111 si 119
 • Hotărârea 152/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de prefezabilitate la pasarelele pietonale peste raul Bahlui si scoaterea la licitatie a proiectarii
 • Hotărârea 151/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea negocierii de achizitionare a terenului situat in Iasi str.-la Sf.Andrei nr.5 proprietatea Hristea Marius Remus de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 150/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de prefezabilitate Amenajare Splai Bahlui-mal Drept (intre Podul de Piatra si Podul Ros) si scoaterea la licitatie a proiectarii
 • Hotărârea 149/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de prefezabilitate la obiectivul Amenajare parcare strada A.Panu
 • Hotărârea 148/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de prefezabilitate la obiectivul Amenajare parcare strada Grigore Ghica Voda ( in spatele Bancii Agricole )
 • Hotărârea 147/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de prefezabilitate la obiectivul Amenajare strada Ciurchi
 • Hotărârea 146/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru alocarea sumei de 1.100.000 mii lei din fondul de rezerva -achizitie autovehicul transport vehicule abandonate
 • Hotărârea 145/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de vanzare a spatiilor comerciale din patrimoniul privat al statului si aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Iasi si a Regulamentului de functionare a comisiei de aplicare a Legii nr.550/2002
 • Hotărârea 144/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative
 • Hotărârea 143/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi str.Prof.Paul nr.17
 • Hotărârea 142/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi Sos.Stefan cel Mare si Sfant nr.4
 • Hotărârea 141/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea propunerii de executare a demolarii imobilului din Iasi str.Tatarasi nr.29
 • Hotărârea 140/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind însusirea inventarului domeniului public al municipiului Iasi reactualizat si darea în administrare catre actualii detinatori a bunurilor din domeniul public
 • Hotărârea 139/2003 - Municipiul Iași

  HOTARÂRE privind însusirea inventarului domeniului privat al Consiliului Local Municipal Iasi reactualizat si darea în administrare catre actualii detinatori a bunurilor din domeniul privat
 • Hotărârea 138/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita R.A.D.E.T.-ului Iasi a unor spatii din imobilul situat în Sos. Nationala nr. 43 aflat în patrimoniul privat al C.L.M. Iasi
 • Hotărârea 137/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex auto Mercedes in sos.Iasi - Tg.Frumos nr.1636
 • Hotărârea 136/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire statie pentru inspectie tehnica periodica auto in str.Silvestru nr.36
 • Hotărârea 135/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere spatiu comercial prin concesionare teren
 • Hotărârea 134/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire sediu asociatie de cult ortodox "TRIAS FILANTROPIA"
 • Hotărârea 133/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiei a terenului în suprafata de 718 24 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat în Iasi - Str. Dumbrava Rosie nr.7 catre INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADITOR.
 • Hotărârea 132/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 108 40 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Lapusneanu nr.4 catre S.C.Kania Speka SNC
 • Hotărârea 131/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 108 40 mp. situat in Iasi str.Lapusneanu nr.4
 • Hotărârea 130/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 195 89 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - la intersectia Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu catre S.C.FIORA STAR S.R.L.
 • Hotărârea 129/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 195 89 mp. situat in Iasi - la intersectia Bd.T.Vladimirescu cu str.V.Lupu si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 128/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 62,71 mp.,proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi,situat in Iasi,str.Arcu nr.11,catre Poiana Eugen - Asociatie Familiala
 • Hotărârea 127/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 62 71 mp. situat in Iasi str.Arcu nr.11 si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 126/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii S.A.Bucuresti a doua terenuri de cate 2000 mp. din incinta Scolii Dimitire Sturdza si Liceului Miron Costin in vederea construirii de sali de sport pe durata de executie a acestora
 • Hotărârea 125/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 5(cinci) amplasamente în suprafata de 90 00 mp teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat în Iasi str. Pacurari între blocurile 602 si 598 în vederea construirii a cinci garaje.
 • Hotărârea 124/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.414/2002 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul în suprafata de 90 00 mp situat în Iasi - Str.Pacurari între blocurile 602 si 598 conform planului anexat si trecerea din domeniul public local în domeniul privat al respectivului teren.
 • Hotărârea 123/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 9.317.836.000 lei
 • Hotărârea 122/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind rezervarea benzilor de circulatie pentru transportul public de calatori cu troleibuze si alte masuri în acest domeniu.
 • Hotărârea 121/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al CL familiei Tacu Alexandru si Ana
 • Hotărârea 120/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea locuintei din fondul locativ de stat situata in Iasi Aleea Pacurari nr.4 bl.G6 sc.B P ap.3 familiei Rotaru Dinu
 • Hotărârea 119/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al CL d-rei Ifrim Maricica
 • Hotărârea 118/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea locuintei situata in Iasi str. Sarmisegetusa nr.13 bl. J 1 sc.A et. 4 ap. 3 familiei Burduja Gheorghe si Didina
 • Hotărârea 117/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind preluarea in administrarea Consiliului Local Municipal Iasi prin DAPPP spatiul cu alta destinatie decat locuinta din Iasi str.Cuza Voda nr.10 aflat in administrarea S.C.FOTBAL SA IASI
 • Hotărârea 116/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.414/2002 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata totala de 1127 mp. (S1 - 487 mp. si S2 - 640 mp.) situat in Iasi str.Moara de Foc - fara numar conform planului anexat si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 115/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind transformarea postului de inspector de specialitate gr.III din cadrul Serviciul Administrativ in post de director adjunct - consilier cat.A clasa I gr.III (post de functionar public) la Directia Economica suplimentarea cu 3 posturi la Serviciul Contabilitate prin redistribuire si transformarea postului de sofer din cadrul Serviciului Tehnic Mecanizare in post de medic specialist in medicina muncii
 • Hotărârea 114/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modelelor de abonament pentru folosinta locurilor publice de desfacere si procedura de evidentiere a acestora
 • Hotărârea 113/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea din fondul de rezerva a sumei de 250.000.000 lei pentru Politia Municipiului Iasi
 • Hotărârea 112/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scoaterea din patrimoniul RATEC Iasi a statiei de distributie carburanti din Iasi Bd.Tudor Vladimirescu si trecerea in patrimoniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 111/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind tariful practicat de catre S.C.SALUBRIS SA
 • Hotărârea 110/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea infratirii orasului Iasi cu orasul Liege Belgia
 • Hotărârea 109/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind onorarea invitatiilor adresate domnului primar conf.dr.Constantin Simirad pentru deplasarea la Barcelona Bruxelles si Liege in luna martie a.c.
 • Hotărârea 108/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea prin licitatie a terenului in suprafata de 100 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Sos. Pacurari nr. 2A la parterul blocului 590 B catre Dl. Niculescu Alexandru in vederea construirii unei extensii pe latura de est a blocului.
 • Hotărârea 107/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 100 mp. situat in Iasi Sos. Pacurari nr.2A la parterul blocului 590B si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 106/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea unor solicitari loctive avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative
 • Hotărârea 105/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat in administrarea Clubului Sportiv Poli - Unirea Iasi a unei locuinte din fondul locativ de stat
 • Hotărârea 104/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inchirierea unor spatii cu destinatia de locuinta aflate in situatii speciale
 • Hotărârea 103/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind reabilitarea GRADINII PUBLICE COPOU
 • Hotărârea 102/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind alocarea sumei de 60.000.000 lei pentru realizarea unei sculpturi si a amenajarilor aferente in rondul Rapa Galbena
 • Hotărârea 101/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Sediu Birouri in str.Pacurari nr.7 Iasi
 • Hotărârea 100/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuinte - Sos.Bucium parcela P1/750/10/1-750/10 schimbare de regulament P.U.G. - UTR - AA - activitati agro - industriale in LC - Locuinte
 • Hotărârea 99/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului in suprafata de 18 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi str.Gandu nr.4
 • Hotărârea 98/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 940 02 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Ursulea f.n. delimitata de punctele A B C D E si avand vecinatatile : la Nord - ROMSILVA IASI: la Est - ROMSILVA Iasi la Sud - proprietatea Calugareanu si proprietatea Caliman I si la Vest - proprietatea Cojocaru conform planului anexat ce face parte integranta din prezenta hotarare pentru construire locuinta si sediu firma
 • Hotărârea 97/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind aprobarea Programului de transport public urban de persoane pe anul 2003 prin curse regulate pentru SC AUTOBUZUL SA IASI
 • Hotărârea 96/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea intocmirii raportului de evaluare a SC AUTOBUZUL SA IASI pentru determinarea pretului de oferta
 • Hotărârea 95/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea intocmirii unui studiu tehnico - economic de eficientizare a activitatii S.C.AUTOBUZUL SA IASI
 • Hotărârea 94/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea reprezentantilor Adunarii generale a S.C.AUTOBUZUL SA IASI
 • Hotărârea 93/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea normelor de organizare reglementare si monitorizare a serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate rapide pe teritoriul municipiului Iasi
 • Hotărârea 92/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea continuarii executiei de catre S.C.CITADIN S.A. A lucrarilor de reparatii curente si investitii ce au fost incredintate spre executie la CITADIN D.S.P.M.
 • Hotărârea 91/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind amplasarea unui panou de semnalizare apartinand Centrului de Informare Europeana
 • Hotărârea 90/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi
 • Hotărârea 89/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea modificarii tarifului de calatorie pe mijloacele de transport electric in comun ale Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi
 • Hotărârea 88/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT ELECTRIC URBAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL IASI si aprobarea caietului de sarcini
 • Hotărârea 87/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea HCL nr.260/2000 privind stabilirea si sanctionarea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun
 • Hotărârea 86/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila GIOSU GEORGETA din Iasi str.Vasile Lupu nr.106 bl.C4 sc.C et.4 ap.1
 • Hotărârea 85/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila NICOLAU GEORGETA din Iasi str.Nicolina nr.1 bl.F sc.A et.2 ap.8
 • Hotărârea 84/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila TUDORACHI NATALIA din Iasi str.Sf.Lazar nr.24 bl.K4 sc.4 ap.3
 • Hotărârea 83/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din administrarea S.C.TERMO - GAZ SA in administrarea RAJAC IASI a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al municipiului Iasi
 • Hotărârea 82/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea pentru anul 2003 a unui numar de 850 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
 • Hotărârea 81/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din administrarea I.S.J.Iasi a cladirii internat din incinta Grupului Scolar Anghel Saligny in administrarea gratuita a Universitatii de Arte "George Enescu" Iasi pentru o perioada de 25 ani
 • Hotărârea 80/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere la bloc de locuinte 590 str.Pacurari nr.2A Iasi prin care se propune construirea unei extensii la parterul blocului 590
 • Hotărârea 79/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Proiectului de dezvoltare urbana "STRADA LAPUSNEANU"
 • Hotărârea 78/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Studiului de prefezabilitate AMENAJARE URBANA STRADA LAPUSNEANU IASI
 • Hotărârea 77/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuinta in str.Ion Neculce nr.20
 • Hotărârea 76/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea schimbului de terenuri din Iasi ? Str. Labirint nr.9 in suprafata de 235 00 mp proprietatea d-nei Macovei Mariana cu terenul situat intre Str. Mr. Popescu Irimia si DS 2359 conform planului anexat in suprafata de 235 00 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi.
 • Hotărârea 75/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 235 00 mp. situat in Iasi intre DS 2359 si str.Mr.Popescu Irimia conform planului anexat si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 74/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 60 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi Calea Chisinaului nr.6 catre S.C.OANA&ANCA SRL in vederea extinderii spatiului existent
 • Hotărârea 73/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 60 00 mp. situat in Iasi Calea Chisinaului nr.6 si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 72/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind insusirea raportului de expertiza tehnica de evaluare a terenului in suprafata de 495 70 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi strada Macazului f.n. nr.sector cadastral 80 parcelele 3071 si 3069 in vederea construirii unei locuinte
 • Hotărârea 71/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 166 80 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Moara de Foc f.n. catre dl.Dumbrava Stefan in vederea extinderii constructiei existente
 • Hotărârea 70/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 166 80 mp. situat in Iasi str.Moara de Foc f.n. si trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 69/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 2200 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - la intersectia Strazii Strapungere Silvestru cu Str. Octav Bancila in vederea construirii unei Statii de Distributie Carburanti.
 • Hotărârea 68/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 2200 mp. situat in Iasi - la intersectia strazii Strapungere silvestru cu str.Octav Bancila si trecerea din domeniul public local in domeniul privat
 • Hotărârea 67/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 10 50 mp proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Str. Grigore Ureche nr.1 bloc 6 Martie catre FUNDATIA PRO-PSYCHE Iasi in vederea extinderii spatiului existent prin inchiderea unui portic.
 • Hotărârea 66/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 10,50 mp. situat in Iasi,str.Grigore Ureche nr.1,bloc 6 Martie si trecerea din domeniul public in domeniul privat
 • Hotărârea 65/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 27 50 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Dacia nr.22 catre Dl.Irimia Liviu in vederea extinderii constructiei existente
 • Hotărârea 64/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzand inventarul domeniului public al municipiului Iasi cu terenul in suprafata de 33 mp. situat in Iasi str.Dacia nr.22 si trecerea acestui teren din domeniul public local in domeniul privat
 • Hotărârea 63/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea participarii Primariei Municipiului Iasi la Programul de promovare a Judetului Iasi "AMBASADORII IASULUI" in perioada 1.02.2003 ? 1.02.2004
 • Hotărârea 62/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al CL familiei Costin Corneliu si Iulia
 • Hotărârea 61/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea unei locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al Consiliului Local familiei Calin Neculai si Zenovica
 • Hotărârea 60/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat in administrarea Clubului Sportiv Poli - Unirea Iasi a cinci locuinte din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 59/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea H.C.L.464/16.12.2002 referitor la data inceperii platii redeventei valorice a concesiunii
 • Hotărârea 58/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului in suprafata de 639 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Toma Cozma nr.11 in cota indiviza catre Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorului Iasi si Serviciul Judetean de Metrologie Legala Iasi
 • Hotărârea 57/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind instituirea taxei de procesare a dosarelor
 • Hotărârea 56/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Organigramei si Statului de functii a Directiei Crese Iasi pe anul 2003
 • Hotărârea 55/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind includerea in patrimoniul public al municipiului Iasi a imobilului situat in Iasi str.Titu Maiorescu nr.10 sc.A et.I ap.6 si a lucrarii funerare situate in cimitirul Eternitate parcela 29/I randul 15 locul 25 preluate de statu cu succesiune vacanta
 • Hotărârea 54/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a unor suprafete de teren din incinta cimitirelor in vederea organizarii unor puncte de lucru pentru firmele care executa monumente funerare
 • Hotărârea 53/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea in administrarea gratuita RAJAC IASI a unor bunuri aflate in domeniul public al Municipiului Iasi
 • Hotărârea 52/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al municipiului Iasi si in administrarea gratuita detinatorilor actuali
 • Hotărârea 51/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea PUD - RK reautorizare imobil str.Lascar Catargi nr.17
 • Hotărârea 50/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 36 00 mp. situat in Iasi ? sos.Arcu intre blocurile Z14 si Z16 conform planului anexat
 • Hotărârea 49/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 6 luni a debitelor restante pentru contribuabilul BACIU IOAN din Iasi Bd.Dacia nr.26 bl.SC5 ap.11
 • Hotărârea 48/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila Hutu Mariana domiciliata in Iasi str.Columnei nr.19 bl.T6 et.3 ap.10
 • Hotărârea 47/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila Morosan Florica din Iasi Bd.Dacia nr.5 bl.SC5 ap.2
 • Hotărârea 46/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor precum si esalonarea pe o perioada de 12 luni a debitelor restante pentru contribuabila Mihalache Elena din Iasi str.Diminetii nr.2 bl.787 sc.C ap.16
 • Hotărârea 45/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesinirile la plata a obligatiilor la bugetul local datorate de S.C.LACTIS S.A.
 • Hotărârea 44/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la Bugetul local datorate de S.C.TIGALY SRL IASI
 • Hotărârea 43/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind esalonarea la plata a impzitelor si taxelor locale precum si scutirea si reducerea la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC NICOLINA SA IASI
 • Hotărârea 42/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de SC FEG SRL
 • Hotărârea 41/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la Bugetul local datorate de SC LYNX SRL IASI
 • Hotărârea 40/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind esalonarea la plata a impozitelor si taxelor locale precum si scutirea si reducerea la plata a majorarilor si penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor locale pentru SC AUTOTRANSPORT SA IASI
 • Hotărârea 39/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind scutirea de la plata a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren calculate pana la 08.04.2002 datorate de SC COM BETON SA IASI
 • Hotărârea 38/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inlesnirile la plata obligatiilor la bugetul local datorate de SC MOLDIFCA SA IASI
 • Hotărârea 37/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2003 la Centrul de Ingrijire si Asistenta Sf.Imp.Constantin si Elena Iasi
 • Hotărârea 36/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii pentru anul 2003 la Caminul de Pensionari "Sf.Cuv Parascheva"
 • Hotărârea 35/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind aprobarea Organigramei,Statului de functii a Cantinei de Ajutor Social Iasi
 • Hotărârea 34/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a unor spatii cu alta destinatie decat locuinta de catre Fundatia Romana de Ajutor Umanitar "Mihai Viteazul"
 • Hotărârea 33/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind stabilirea functiilor publice corespunzatoare posturilor din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi precum si aprobarea organigramei cu functiile publice din aparatul propriu al Primariei Municipiului Iasi
 • Hotărârea 32/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea Organigramelor Statelor de Functii Regulamentelor de Orgnanizare si Functionare ale aparatului propriu al Primariei Muncipiului Iasi al Directiei Piete si al Directiei Administrarea Patrimoniului Public si Privat din subordinea Primariei Municipiului Iasi
 • Hotărârea 31/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea bilantului contabil pe anul 2001 retratat al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Iasi
 • Hotărârea 30/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea trecerii in administrarea RAJAC a canalizarilor din strazile Ursulea Ciurchi si Moara de Vant
 • Hotărârea 29/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Asigurare cu utilitati bloc de locuinte ANL din str.Taietoarei"
 • Hotărârea 28/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul "Asigurare cu utilitati bloc de locuinte ANL din str.Nicolau"
 • Hotărârea 27/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind gestionarea de catre S.C.SALUBRIS S.A. a activitatii de salubrizare a Municipiului Iasi
 • Hotărârea 26/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind incredintarea gestionarii activitatilor de hingherit si de administrare a WC -urilor publice catre S.C.Salubris S.A.
 • Hotărârea 25/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind zonarea amplasamentelor temporare pe locuri publice si aprobarea taxelor de folosinta pentru teren diferentiat pe zone
 • Hotărârea 24/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind reglementarea comercializarii produselor si serviciilor de piata pe raza municipiului Iasi
 • Hotărârea 23/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind achizitionarea a 10 tablouri apartinand pictorului Val Gheorghiu pentru dotarea "Ateneului Tatarasi"
 • Hotărârea 22/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functiuni ale Casei de Cultura a Municipiului Iasi pe anul 2003
 • Hotărârea 21/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind evacuarea unor persoane care ocupa fara forme legale spatii cu destinatia de locuinta aflate in administrarea Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat al Consiliului Local Municipal Iasi
 • Hotărârea 20/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea H.C.L.nr.79/2002 si aprobarea unor solicitari locative avizate favorabil de catre Comisia sociala de analiza a solicitarilor locative
 • Hotărârea 19/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind completarea HCL nr.338/30septembrie 2002
 • Hotărârea 18/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind functionarea Cresei HECUBA din cadrul "CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMA SI COPIL - HECUBA" din Iasi str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 17/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind functionarea Gradinitei HECUBA din cadrul "'CENTRULUI DE SERVICII PENTRU MAMA SI COPIL - HECUBA" din Iasi str.Codrescu nr.6
 • Hotărârea 16/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind infiintarea Fundatiei "HECUBA"
 • Hotărârea 15/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind darea in administrare de catre Consiliul Local al Municipiului Iasi a retelelor de termoficare din domeniul public local la S.C. "CET Iasi" S.A.
 • Hotărârea 14/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind inchirierea directa a terenului in suprafata de 10 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi - Cartier Tatarasi - Esplanada V.Lupu - Oancea catre S.C.CESA SRL in vederea extinderii spatiului comercial existent
 • Hotărârea 13/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind modificarea anexelor nr.1 2 3 12 si anularea anexei nr.14 din H.C.L.nr.184/27.05.2002 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aprobarea aplicarii cuantumului taxelor judiciare de timbru a taxelor de timbru pentru activitate notariala si a taxelor extrajudiciare de timbru conform H.G.nr.1278/04.12.2002 si aprobarea anexelor nr.1 2 3 12 a 12b 12c la prezenta hotarare
 • Hotărârea 12/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 1000 mp. situat in Iasi - Cartier Tatarasi Esplanada V.Lupu - Oancea
 • Hotărârea 11/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind organizarea unei licitatii publice pentru un numar de 3(trei) amplasamente in suprafata de 54 00 mp. teren situat in Iasi str.Petre Tutea intre blocurile 909 si 911 proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi identificat prin cvartal 23 parcela 1166 in vederea construirii a trei garaje
 • Hotărârea 10/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 54 00 mp. situat in Iasi str.Petre Tutea intre blocurile 909 si 911 identificat prin cvartal 23 parcela 1166
 • Hotărârea 9/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 4 32 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Iaşi P-ţa Voievozilor nr.8 bl.X6 sc.B parter către S.C.CAROMAR SRL în vederea extinderii spaţiului existent prin construirea unei vitrine sub balcon existent la etajul 1
 • Hotărârea 8/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând domeniul public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 32 mp. situat în Iaşi. P-ţa Voievozilor nr.8 bl.X6 sc.B parter şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a respectivului teren
 • Hotărârea 7/2003 - Municipiul Iași

  HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 2(două) amplasamente în suprafaţă de 36 00 mp. în vederea construirii a 2(două) garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi - Şos.Arcu între blocurile Z14 şi Z16
 • Hotărârea 6/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aporobarea Planului Urbanistic Zonal - Lotizari Dealul Bucium Locuinte
 • Hotărârea 5/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind respingerea proiectului de hotarare pentru aprobarea documentatiilor de urbanism PUD din str.Podgoriilor nr.1 pentru construire locuinte
 • Hotărârea 4/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE,privind organizarea unei licitatii publice pentru un amplasament in suprafata de 18,00 mp.,teren situat in Iasi,Al.Sucidava nr. 2 incinta bl.260,260A,D1-I,D1-III proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi,teren identificat prin cvartal 28,parcela 3182,in vederea construirii unui garaj
 • Hotărârea 3/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind trecerea din domeniul public local in domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iasi a terenului in suprafata de 18 00 mp. situat in Iasi Al.Sucidava nr.2 incinta bl.260 260A D1-I D1-III teren identificat prin cvartal 28 parcela 3182
 • Hotărârea 2/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind atribuirea in administrare gratuita Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" respectiv Facultatii de Educatie Fizica si Sport pe o perioada nedeterminata partia de schi Sarariei si cabana aferenta acesteia in vederea exploatarii
 • Hotărârea 1/2003 - Municipiul Iași

  HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003