Hotărârea nr. 87/2002

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a terenului în suprafaţă de 15 00 mp. situat în Iaşi - Strada Străpungere Silvestru nr.7 bl.I5 sc.B parter

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 15,00 mp., situat în Iaşi -

Strada Străpungere Silvestru nr.7, bl.I5, sc.B, parter

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale stautate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 15,00 mp. situat în Iaşi - Strada Străpungere Silvestru nr.7, bl.I5, sc.B, parter.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Mihai Mititiuc                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.87

din 25 martie 2002