Hotărârea nr. 86/2002

HOTĂRÂRE privind atribuirea în administrare a Stadionului "Emil Alexandrescu" din Copou Regiei Autonome Judeţene de Apă Canal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în administrare a Stadionului "Emil Alexandrescu" din Copou Regiei Autonome Judeţene de Apă Canal Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere discuţiile, precum şi acordul exprimat prin votul consilierilor din cadrul şedinţei extraordinare din data de 11.03.2002;

            Având în vedere art.38 al.2 lit.e şi f din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.46 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă, în principiu, atribuirea în administrare a Stadionului  "Emil Alexandrescu"din Copou, aflat în prezent în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi şi administrarea DSPM Citadin, Regiei Autonome Judeţene de Apă Canal Iaşi.

            Art.2 Termenul de administrare precum şi condiţiile ce decurg prin exercitarea acestui drept vor face obiectul unei alte hotărâri de consiliu.

            Art.3 Procesul - verbal de predare - primire se va încheia între D.S.P.M.Citadin şi R.A.J.A.C. Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.86

din 11 martie 2002