Hotărârea nr. 69/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea deplasării în ISRAEL a domnului primar conf.dr.Constantin Simirad în perioada 21 - 27 aprilie 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea deplasării în ISRAEL 

a domnului primar conf.dr.Constantin Simirad, în perioada 21 - 27 aprilie 2002

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere invitaţia din partea AMBASADEI ISRAEL, adresată domnului Primar - conf.dr.Constantin Simirad de a participa la "Conferinţa internaţională a primarilor" care va avea loc în perioada 21 - 27 aprilie 2002;

            Având în vedere prevederile art.67 al.1 şi 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă deplasarea în ISRAEL a domnului Primar - conf.dr.Constantin Simirad în perioada 21 - 27 aprilie 2002 în vederea participării la "Conferinţa internaţională a primarilor".

            Art.2 Cheltuielile efectuate cu ocazia deplasării vor fi suportate de către Ministerul de externe iraelian.

            Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice şi Serviciului Cabinet Primar.

 

 

VIZAT

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.___

din 25 februarie 2002