Hotărârea nr. 68/2002

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici însuşirea proiectului şi aprobarea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor la sala de sport a Grupului Scolar "Constantin Brâncuş"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, însuşirea proiectului şi aprobarea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor la sala de sport a

Grupului Scolar "Constantin Brâncuş"

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.12353/19.02.2002 al Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.60/2001 privind achiziţiile publice şi cele ale Ordinului comun nr.1014-874/2001 al MF şi MLPTL;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici prevăzuţi în anexă pentru construirea unei săli de sport la Grupul Şcolar "Constantin Brâncuş" din municipiul Iaşi.

            Art.2 Se însuşeşte proiectul pentru executarea lucrării prevăzute la art.1.

            Art.3 Se aprobă organizarea unei licitaţii pentru execuţia lucrării prevăzute la art.1.

            Art.4 Finanţarea lucrării va fi asigurată din bugetul local, capitolul 57.02.

            Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local şi va fi adusă la îndeplinire de compartimentele specializate ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Mihai Mititiuc                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.68

din 25 februarie 2002